9. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 8. 2005

Tekno-saturnálie

Emoce zvířené "plastikovými kyji" znemožňují racionální myšlení. Věnujeme často pozornost věcem podružným a málo se soustředíme na témata nosná. Již samotné hledání, která vrstva kladení otázek je důležitá nebo úrodná, kterou je lépe pro nedostatek času pominout, a které se věnovat podrobněji, protože její zanedbaní by bylo chybou, je samostatnou důležitou úlohou.

Příliš mnoho rovin v jedné tekno-kauze

1. Může/má/měla by moderní společnost tolerovat/podporovat podobné tekno-akce?

2. Jaká je role veřejné služby občanům (Policie), v podobných případech?

3. Jak zabránit politickým stranám, aby reagovaly pouze stranicky, tj. vždy pouze ve svůj prospěch?

4. Byly informace od Policie a ministra vnitra ČR pravdivé, nebo šlo o tzv. "mlžení" s cílem zatajit pochybení?

5. Je etické, aby škody na pozemcích, které právě následkem policejního zásahu budou mnohonásobně vyšší (např. střepy z lahví, které policisté rozbíjeli záměrně, lze jen velmi těžko vysbírat) zaplatili teknaři?

6. Je mladá generace nositelem určitých hodnot -- nebo se chce bez jakékoliv odpovědnosti pouze bavit?

1. Vysoká tolerance k "subkulturám" je znakem vyspělé společnosti

Změny rytmu, střídání nálad a pocitů jsou důležité pro zachování určité úrovně existence. Při starověkých svátcích (Saturnálie apod.) bývalo zvykem, že se na několik dní vše otočilo "vzhůru nohama", přestala platit nadřazenost pánů a otroci si mohli dělat, co se jim líbilo. Tak tomu bývalo dříve. Povšimněme si zejména této analogie -- v době Saturnálií se ztratila moc pánů, (dřívější) otroci si mohli dělat vše podle své vůle. (Zaměstnání mnoha teknařů je jistě práce nepříliš dobře placená, s trochou nadsázky je tedy možné je zařadit mezi novodobé otroky.) Zdá se mi, že podobná touha -- aby zmizela všemocná role pánů (státu) a alespoň na pár dnů se mohly v nevázané euforii obnovit dávno zasuté zdroje energie, je kdesi u základu tekno kultury. V této souvilosti je snaha dát teknařům předem vymezený plácek pod laskavým dohledem Policie či armády naivní dětská utopie. Je však důležité, aby opravdu nedocházelo k ničení soukromého majetku. Pokud by policie od začátku zcela jasně postupovala pouze na ochranu soukromého majetku, zcela jistě by měla větší sympatie veřejnosti.

2. Policie je předplacená služba veřejnosti. Této veřejnosti má policie sloužit

Pokud navštíví naši zemi americký prezident, neváhá Policie vydat mnohamilionové částky na jeho ochranu. Podobně zasahuje Police např. při fotbalových utkáních, kdy chrání veřejnost před příliš agresivními fanoušky -- přesto si obvykle nikdo nedovolí zápas zakázat. V této souvislosti je zřejmé, že Policie občanům-teknařům neslouží, je proti nim. -- A toto je jistě důležitá poznámka. Je důležité podotknout, že Policie NEDOKÁZALA ochránit soukromý majetek občanů, skrze její přičinění byl poničen zřejmě mnohem více.

Pokud zvážíme vysoké - jistě mnohamilionové - náklady policejní akce, která škodám stejně nezabránila, jeví se z dnešního pohledu logičtější, kdyby policie nezasahovala vůbec a třeba jen desetinu zbytečně vynaložených nákladu raději "věnovala" majitelům okolních pozemků. Daňoví poplatníci by ušetřili nemalé peníze, majitelé by byli odškodněni a nikdo by nepřišel k úrazu. (Kolik vlastně dohromady stálo ošetření všech zraněných?) Posledním argumentem jen chci zdůraznit, že role Policie ČR jako služby občanům nefunguje -- ale co je horší, s její totalitní povahou, kdy dbá jen dogmaticky a doslova zle "na dodržování zákona" jsme se smířili. To není v pořádku. Proč má policie zdarma chránit cizího prezidenta a nikoliv domácí hodnoty? Opravdu je nutné "lid" neustále odstrašovat a budit v něm respekt k uniformě?

3. Strany straní

V Senátu je dnes převaha poslanců ODS. Vláda je sociálnědemokratická. Senát zásah odsoudil. Je vysoce pravděpodobné, že kdyby byl dnes ministrem vnitra člen ODS, tak k odsuzujícímu usnesení by nedošlo. Fakt, že strany vždy hážou špínu především na své protivníky -- nikoliv "padni komu padni", by nás měl přimět k hledání mechanizmů, které by politikům bránily v až bezuzdné stranickosti. Zatím nezbude, než aby novináři na tyto neblahé jevy alespoň razantně upozorňovali.

4. Mluví policie pravdu?

Zdá se, že Policie udělala řadu přehmatů. Zřejmě neměla uzavřít přístupovou cestu k pozemku -- podle dostupných informací neměla k jejímu uzavření legální povolení. Dále to byla zřejmě právě policie, která znemožnila plynulou dopravu na dálnici -- nikoliv teknaři. Zcela evidentní je "pochybení" policistů, kteří se chovali agresivně, záběry kopání a bití osoby ležící na zemi vysílají TV stále dokola...

Je na místě zdůraznit, že zatímco případné útočné chování některých občanů je možné a vlastně i očekávané (přesně z tohoto důvodu tu přece řádně vystrojená police je), tak naopak policie se má chovat ryze profesionálně, tj. nikoliv ve stylu "počkej až tě chytnu ty darebáku, však já ti to oplatím!". Za samostatný rozbor jistě bude stát např. (údajný) akt vhození slzného plynu přímo do auta, což lze také jen velmi těžce zdůvodnit. Zdá se, že postup policie byl v mnoha ohledech velmi špatně provedený a že vedení policie svými výroky "vše bylo v pořádku" své podřízené kryje.

Bohužel při současné politické "nekultuře" asi nelze očekávat upřímná slova typu: Dnes víme, že jsme udělali v řadě ohledů chybu... - Opozice by ihned volala po odvolání. Přesto -- myslím, že by lidštější a především sebekritičtější přístup policii slušel. Zcela jistě by si získala větší sympatie.

5. Vysoká škoda na pozemcích vznikla až vlivem neadekvátního zásahu policie

Představa, že celou škodu budou hradit teknaři je nemorální. Tečka.

6. Vzkaz teknařům

Zcela jistě existuje ve společnosti dlouhý seznam neblahých jevů. A není to jen tvrdý zásah policie. Pokud -- a já bych to teknařům a spol. přál -- někdo touží po lepším světě, je zapotřebí, aby se o politické a společenské věci zajímal hlouběji a především pro ně vytrvale něco dělal. Vzkaz je jasný: Jiný svět je možný, ale sám od sebe nepřijde. Zbavme činnost pro společnost (to je ta odporná "politika") nepříjemné pachuti a začněme rázně pojmenovávat veškeré nešvary. Je na čase.

Touha po svobodě zůstává krásným snem, ale revolta - např. tisícová demonstrace Na Letné --je jaksi zbytečná, míří na špatný cíl. Ano, zákrok je zapotřebí vyšetřit, ale jeho příčiny tkví hlouběji. A ty se obvykle na zjednodušených transparentech neobjevují. Mám vlastně strach, že mladá generace ("teknaři" atd.) si neuvědomuje, že už tu nikdo není, tady, ve společnosti, kdo by měl za ideály bojovat. - Stejně odvážně, jako klacky a kameny na louce vstříc těžkooděncům. Jen mnohem přesněji najít cíl -- to ovšem není tak snadné. Snadné je se bavit.

                 
Obsah vydání       9. 8. 2005
8. 8. 2005 Deset let internetu jako masového jevu
9. 8. 2005 Psychologické pozadí útoku na Czechtek Michal  Spáčil
9. 8. 2005 Jak poslanec ztloukl publicistiku Oldřich  Průša
9. 8. 2005 Občanské fórum 2006 aneb kůly v plotě Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 CzechTek 2005: Státní rostlinolékařská správa v Tachově označila poškození pozemků za bagatelní Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 Další nepravda ministra vnitra: Jedna louka, která patří více majitelům Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Zákon platí pro velící důstojníky, tiskovou mluvčí i pro mužstvo Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 Tekno-saturnálie Michal  Rusek
9. 8. 2005 Česká avantgarda 1905 a 2005 Miroslav Václav Steiner
9. 8. 2005 Co se právě hraje v Athénách pod Akropolí? Jan  Čulík
9. 8. 2005 Bipolární řešení společenských problémů Miroslav  Uhlíř
9. 8. 2005 Jak soud v Příbrami shledal spisovatele Jana Beneše vinným z trestného činu
9. 8. 2005 Šéf programu OSN "ropa za potraviny" prý bral úplatky
8. 8. 2005 Nejextremističtější islámský duchovní opustil Británii
8. 8. 2005 Ze zámoří přicházejí znepokojivé zprávy Jindřich  Kalous
8. 8. 2005 CzechTek - odpad kapitalismu Milan  Valach
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
8. 8. 2005 Vytrvalý protest v Londýně Karel  Musílek
5. 8. 2005 c23chtek 2oo5 SUMMARY
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
9. 8. 2005 Psychologické pozadí útoku na Czechtek Michal  Spáčil
9. 8. 2005 Tekno-saturnálie Michal  Rusek
9. 8. 2005 Česká avantgarda 1905 a 2005 Miroslav Václav Steiner
9. 8. 2005 Další nepravda ministra vnitra: Jedna louka, která patří více majitelům Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 CzechTek 2005: Státní rostlinolékařská správa v Tachově označila poškození pozemků za bagatelní Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 Czechtek a objektivita   
8. 8. 2005 Každý den se něco děje Miloš  Dokulil
8. 8. 2005 Prázdnota civilizace aneb CzechTek 2005 Boris  Cvek
8. 8. 2005 Do roka a do dne se sejdeme u volebních uren! Miloš  Dokulil
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Nejsou to děti současnosti, která je takto vychovává? Zdeněk  Štefek
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Zákon platí pro velící důstojníky, tiskovou mluvčí i pro mužstvo Štěpán  Kotrba
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Akce nebyla legální Pavel  Kolberk
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Svobodný festival pod politickým nátlakem Ondřej  Kopáček
5. 8. 2005 Tachovsko a Londýn: dva případy policejní brutality Thomas  Franke