28. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 7. 2005

Pozůstatky sovětské koncepce v českém trestním právu

Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), jenž byl předmětem nedávných článků Policejní stát a Ještě jednou trestní řád a není u nás jediným reziduem socialistického práva v oblasti práva trestního. Rovněž spolu s ním počátkem šedesátých let vydaný trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.) je -- vzdor četným novelizacím -- stále příkladem právních koncepcí vytvářených podle sovětských vzorů. Ideologickým nátěrem je tak dotčeno dokonce samotné pojetí trestného činu.

Již takřka dvě stě let patří v tradičních demokratických právních systémech Evropy k základním principům trestního práva pravidlo "nullum crimen sine lege" -- "žádný zločin bez zákona", což znamená, že trestním právem je postižitelné pouze takové jednání, jehož všechny znaky jsou popsány trestním zákonem jako jednání zapovězené, spojené se zákonem stanoveným trestem. Avšak sovětská teorie (a následně i praxe) trestního práva zavedla ještě další podmínku pro klasifikaci toho kterého jednání jako trestného činu -- nebezpečnost jednání pro společnost. Učeně se to nazývalo "materiální pojetí trestného činu". Záměr byl jasný. Skutkové podstaty mnoha trestných činů byly takto definovány obecně, aby na jejich základě bylo možno "pružně" postihnout širokou škálu jednání, která by za obvyklých podmínek trestnými činy nikdy být nemohla. Praxe socialistické justice a orgánů činných v trestním řízení pak byla -- vyžadoval-li to konkrétní případ -- taková, že kde určité jednání nešlo zcela jednoznačně podřadit pod skutkovou podstatu popsanou trestním zákonem (tedy aplikovat klasický princip "žádný zločin bez zákona"), použil se rozšiřující výklad a kvůli obecným až vágním popisům znaků trestného činu dopadal trestněprávní postih i na skutky, které by se jinak postihovat nedaly.

"Nebezpečnost činu pro společnost" jako výraz zmíněného materiálního pojetí trestného činu v českém trestním právu stále přežívá. Trestní zákon z roku 1961 se při definování trestného činu stále opírá o nebezpečnost činu pro společnost. Podle jeho ustanovení § 3 odst. 1 je trestným činem "pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně" (rozumí se trestní zákon č. 140/1961 Sb.).

Vedle možnosti rozšiřujícího výkladu některých nepříliš jednoznačně zákonem formulovaných skutkových podstat trestných činů mají vyšetřovatelé, státní zástupci a nakonec i soudy další možnost, jak překlenout případné nedostatky té které skutkové podstaty -- dovolávat se nebezpečnosti jednání pro společnost v tom smyslu, jak oni sami subjektivně tuto nebezpečnost činu pro společnost chápou.

Nebezpečnost činu pro společnost je pojem značně široký, umožňující takřka libovolný výklad. V žádném západoevropském právním systému se s podobným neurčitým pojmem v trestním právu nesetkáme. Důvod je jasný -- možnost určovat, co je a co není trestný čin, musí být zákonem maximálně omezena, jinak hrozí libovůle příslušných orgánů, které si zákony vykládají podle svých představ, neboť jsou povolány určovat, co je a co není společensky nebezpečné, popřípadě dokonce stanovovat jakési "stupně" této nebezpečnosti dle mlhavého návodu zákona. Nebezpečnost činu pro společnost je pojem ryze ideologický. Např. v Polsku byl v rámci rozsáhlé změny právního řádu tento pojem z trestního práva dávno odstraněn.

Konstrukce trestní odpovědnosti a trestného činu v českém právním řádu, vypomáhající si pojmem "společenská nebezpečnost" byla již kritizována odborníky na trestní právo. Jejich logické závěry však dosud bohužel nevedly k příslušným změnám zákona.

Vedoucí činitelé v příslušných resortech asi příliš lpí na zastaralé koncepci trestní odpovědnosti, zděděné coby sovětský vzor. Pokud budou v trestním právu podobné právní podivnosti typu "společenská nebezpečnost trestného činu" přežívat, vždy se budou objevovat horliví snaživci, kteří se -- dovolávajíce se etiky, morálky, ochrany demokracie, veřejného pořádku apod. -- budou snažit zavděčit se nepřiměřeným nasazením mocenských prostředků či dokonce "preventivním" postihem těch skutků, které budou pokládat za společensky nebezpečné. Konstrukce trestní odpovědnosti a definice samotného trestného činu pomocí společenské nebezpečnosti je ukázkovým příkladem úporného přežívání některých zásad a manýr sovětské právní praxe.

                 
Obsah vydání       28. 7. 2005
28. 7. 2005 A. J. Liehm: Každá dobrá kultura je kritika proti Jan  Čulík
28. 7. 2005 Poprava milenců Petr Odillo Stradický ze Strdic
28. 7. 2005 Svým slibům vždy se ctí dostál
28. 7. 2005 Prostor pro nestranickou občanskou společnost v demokratickém státě Jan  Friedlaender
28. 7. 2005 Zpráva marťanského pozorovatele Xyxe o spisovatelských organizacích v kotlině Bohemia Alex  Koenigsmark
28. 7. 2005 Zpozdilé hrdinství není hrdinstvím Václav  Dušek
28. 7. 2005 Když peníze vítězí nad zdravím a ekologií Kateřina  Bayerová
28. 7. 2005 My Nováci jsme dostatečně nepochopili "free kulturu"
28. 7. 2005 Stát, který není občanům za peníze, které mu na daních platí, schopen zajistit dostatečnou ochranu před pachateli trestných činů, je stát špatně fungující Jaroslav  Štemberk
27. 7. 2005 TV JOJ tvrdí, že povodeň v Rumunsku je mediální podvod Štěpán  Kotrba
28. 7. 2005 Snaha o revanš Ivan  Turnovec
27. 7. 2005 Sudetoněmecká otázka Radomír  Luža
26. 7. 2005 Sudetští Němci a jejich odsun Milan  Valach
27. 7. 2005 Michael  Marčák
27. 7. 2005 Co je za Zpravodajstvím tzv. iráckého odporu Jana  Malá
27. 7. 2005 Kolakowski sem, Jaspers tam - už jsme se omluvili Polákům? Karel  Dolejší
27. 7. 2005 A 'new' Czech film full of old ideas and sterotypes Ema  Čulík
27. 7. 2005 "Nový" český film plný starých myšlenek a stereotypů Ema  Čulík
28. 7. 2005 Harry Potter a Mýtus věčného návratu Dominik  Lukeš
27. 7. 2005 Neoficiální překlad Harryho Pottera do češtiny už je na světě Štěpán  Kotrba
26. 7. 2005 Jedna dlouhá inscenace říšské křišťálové noci po česku Přemysl  Janýr
26. 7. 2005 Jsem typický Michelangelo, který maluje Sixtinskou kapli Jan  Čulík
27. 7. 2005 Pozůstatky sovětské koncepce v českém trestním právu Aleš  Uhlíř
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce