28. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 7. 2005

Stát, který není občanům za peníze, které mu na daních platí, schopen zajistit dostatečnou ochranu před pachateli trestných činů, je stát špatně fungující

Pan kolega Marčák uvádí: "Jako právník jsem s opravdovým nadšením přivítal neobyčejně průlomové rozhodnutí, kterým bylo zastaveno trestní stíhání toho mnohokrát vykradeného starého pána, který na další zloděje nalíčil past a ustřelil mu tak nohu." Toto jeho nadšení sdílím pouze částečně. Pozitivní na tom případu rozhodně je to, že soudci vzali v úvahu "realitu života", na druhou stranu je velmi negativní zprávou to, jaká ta "realita života" je.

Stát, který ústy svého reprezentanta - soudce - je nucen připustit, že použití nástražného zařízení, které nezvanému návštěvníkovi způsobí vážné zranění, je v daném případě vzhledem k okolnostem přiměřeným prostředkem k ochraně majetku, si tím na druhou stranu vystavuje velice negativní vysvědčení.

Dlužno ovšem poznamenat, že zaslouženě. Nárůst kriminality a zejména růst brutality trestných činů, proti čemuž není policie schopna dostatečně účinně zasahovat, nutí dnes u nás občany k tomu, aby se důrazně bránili svépomocí, snad až k tomu, aby "brali zákon do svých rukou", což ovšem v civilizované demokratické společnosti by mělo být zcela nepřípustné. Stát, který není občanům za peníze, které mu na daních platí, schopen zajistit dostatečnou ochranu před pachateli trestných činů, je stát špatně fungující.

Není v silách žádné policie, aby veškeré trestné činnosti zabránila, ovšem v civilizovaném fungujícím státě je normou, aby policie velkou většinu pachatelů trestných činů dopadla, a to pokud možno co nejdříve po jejich spáchání. Odborníci v oboru kriminologie jsou zajedno v tom, že kriminalitu nelze snížit zvyšováním trestů, ale jedině zvyšováním pravděpodobnosti rychlého dopadení pachatele. To se týká zejména trestných činů páchaných se zištným úmyslem. Není-li pachatel rychle dopaden a potrestán, je u majetkové trestné činnosti pravděpodobnost blížící se ke 100%, že bude v takové trestné činnosti pokračovat. Nedopadený pachatel je pak také inspirací pro další morálně nepevné jedince, aby si také "přivydělali nějakou zlodějničkou".

Také ale nelze přehlížet fakt, že efektivita práce policie nezáleží pouze na ní samé, ale velmi podstatnou měrou na občanské společnosti, která nesmí být k trestné činnosti lhostejná, ale musí s policií na jejím potírání aktivně spolupracovat. Ten, kdo trestný čin, kterého je svědkem, nepřekazí, může-li tak učinit a nemůže-li ho překazit, neprodleně neoznámí, stává se (nejde-li o trestný čin u kterého nepřekažení či neoznámení trestní zákon přímo sankcionuje, tak - podle K. Jasperse - "metafyzicky") spoluviníkem trestné činnosti. Píše-li pan kolega Marčák o "vině poškozeného", je podle mého dost ovlivněn tím, že je specialistou na obchodní právo, kde ve sporech o náhradu škody přiznaná výše náhrady může záviset podstatnou měrou na tom, zda a do jaké míry, mohl poškozený škodu odvrátit, či její výši minimalizovat.

Současný český právní řád stojí zásadně na principu, že ten, kdo spáchal úmyslný trestným čin, se nemůže úspěšně dovolávat spoluzavinění poškozeného. Jestliže poškozený pouze svojí nedbalostí spáchání úmyslného trestného činu pachateli usnadnil, či ho pohnul ke spáchání trestného činu neúmyslně, nemá to na trest ani výši náhrady škody podstatný vliv. Výjimkou jsou případy, kdy poškozený trestný čin úmyslně vyprovokoval, anebo svým jednáním pachatele uvedl v omyl, který je podstatný při posuzování subjektivní stránky činu.

Tím ovšem neříkám, že by občané neměli vyvíjet co největší úsilí k tomu, aby svůj život, zdraví a majetek účinně chránili. Ostatně jim to explicitně ukládají ustanovení § 415 a § 417 odst. 1 Občanského zákoníku

"Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení."

Zda tyto povinnosti ve vztahu ke svému majetku poškozený řádně plnil, má v případě krádeže či poškození věci podstatný vliv, nebyl-li pachatel dopaden a poškozený se pak u pojišťovny domáhá pojistného plnění na základě pojistné smlouvy.

Podle pana kolegy Marčáka jsem se dnes asi měl při obhajobě svých klientů dovolávat spoluzavinění poškozené tím, že si se svým přítelem sedla večer po setmění v parku na lavičku s drahým mobilním telefonem na krku a vedle sebe si položila kabelku s obsahem nikoli bezcenným , ačkoli se v okolí pohybovala skupinka podezřele vyhlížejících mladíků. (Ti jí pak s pohrůžkou násilí mobil a kabelku odebrali a jejímu příteli jeden z nich kopnutím do hlavy zabránil v tom, aby aktivně vystoupil na její obranu.) Neučinil jsem tak, a to nejen proto, že z důvodů výše uvedených by takovou obhajobu soud hodnotil jako irelevantní, ale hlavně proto, že vyvolávat v obžalovaných mladistvých dojem, že jsou trestáni za něco, co si vlastně zavinila sama poškozená, bych považoval za nevýchovné (a tedy i v rozporu s jejich zájmy a potřebami).

Se stavem, kdy se občané mají bát vyjít večer na ulici, aby nebyli přepadeni, se podle mého nelze smiřovat, ale pokud někde vznikne, náprava musí být prioritou státu i občanské společnosti.

                 
Obsah vydání       28. 7. 2005
28. 7. 2005 A. J. Liehm: Každá dobrá kultura je kritika proti Jan  Čulík
28. 7. 2005 Poprava milenců Petr Odillo Stradický ze Strdic
28. 7. 2005 Svým slibům vždy se ctí dostál
28. 7. 2005 Prostor pro nestranickou občanskou společnost v demokratickém státě Jan  Friedlaender
28. 7. 2005 Zpráva marťanského pozorovatele Xyxe o spisovatelských organizacích v kotlině Bohemia Alex  Koenigsmark
28. 7. 2005 Zpozdilé hrdinství není hrdinstvím Václav  Dušek
28. 7. 2005 Když peníze vítězí nad zdravím a ekologií Kateřina  Bayerová
28. 7. 2005 My Nováci jsme dostatečně nepochopili "free kulturu"
28. 7. 2005 Stát, který není občanům za peníze, které mu na daních platí, schopen zajistit dostatečnou ochranu před pachateli trestných činů, je stát špatně fungující Jaroslav  Štemberk
27. 7. 2005 TV JOJ tvrdí, že povodeň v Rumunsku je mediální podvod Štěpán  Kotrba
28. 7. 2005 Snaha o revanš Ivan  Turnovec
27. 7. 2005 Sudetoněmecká otázka Radomír  Luža
26. 7. 2005 Sudetští Němci a jejich odsun Milan  Valach
27. 7. 2005 Michael  Marčák
27. 7. 2005 Co je za Zpravodajstvím tzv. iráckého odporu Jana  Malá
27. 7. 2005 Kolakowski sem, Jaspers tam - už jsme se omluvili Polákům? Karel  Dolejší
27. 7. 2005 A 'new' Czech film full of old ideas and sterotypes Ema  Čulík
27. 7. 2005 "Nový" český film plný starých myšlenek a stereotypů Ema  Čulík
28. 7. 2005 Harry Potter a Mýtus věčného návratu Dominik  Lukeš
27. 7. 2005 Neoficiální překlad Harryho Pottera do češtiny už je na světě Štěpán  Kotrba
26. 7. 2005 Jedna dlouhá inscenace říšské křišťálové noci po česku Přemysl  Janýr
26. 7. 2005 Jsem typický Michelangelo, který maluje Sixtinskou kapli Jan  Čulík
27. 7. 2005 Pozůstatky sovětské koncepce v českém trestním právu Aleš  Uhlíř
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce