28. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Autobus MHD
28. 7. 2005

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Když peníze vítězí nad zdravím a ekologií

V malém českém městě Třeboň funguje hromadná doprava bezplatně. Ačkoliv v našich zeměpisných šířkách je to výjimka, v zahraničí se s podobným přístupem setkáváme relativně často. A nedá se říci, že by zkušenosti byly špatné. Alespoň v Třeboni si bezplatnou dopravu vychvalují jak představitelé města, tak jeho obyvatelé, kteří ji používají. Podle nich stoupl počet přepravených osob, snížilo se množství automobilů v ulicích a přitom nedošlo k žádné ekonomické škodě vlivem zrušení poplatků. Takže by se zdálo, že je to příklad hodný následování. Nedávno se například problém jízdného řešil v Praze. Ovšem výsledek byl přesně opačný.

Místo snahy mít dopravu bezplatnou, oprostit střed města od individuální dopravy, převládl názor, že je nutno jízdné dál zdražit, takže Praha má nyní bezkonkurenčně nejdražší městskou hromadnou dopravu v Čechách se všemi zápory, jež z toho plynou. Zní to neuvěřitelně, ale pokud začneme počítat, stane se v některých případech levnější doprava osobním automobilem, která má nespornou výhodu ve "volnosti" pohybu, leč omezuje své okolí a devastuje město. Jistě není ideální, aby v historických uličkách centra Prahy stály dlouhé kolony dýmajících automobilů se svými řidiči, vezoucími na sedadle spolujezdce diplomatku. Je logické, že před staletími postavený střed Prahy nemá dostatečnou kapacitu pro tolik projíždějících a parkujících vozů. Stejně tak je logické, že budou-li tudy projíždět, budou pouze zpomalovat předraženou hromadnou dopravu a ve finále nebude spokojen nikdo. A nejde teď jen přímo o řidiče automobilů, nebo o cestující MHD, ale jde i o správce komunikací. Jde o majitele domů, jejich nájemníky a i ty chodce, kteří jsou denně nuceni dýchat výfukové zplodiny bez výhledu na zlepšení. Ti všichni mají teď po zdražení MHD další důvody k zlosti.

Přitom jednou z cest, jak se alespoň pokusit současný nežádoucí stav usměrnit, je řešit městskou hromadnou dopravu jako bezplatnou. Primátor Bém se sice k této variantě vyjadřuje značně skepticky, ale skutečností je, že dnes existují kvalifikované rozbory, jež říkají, že 23 % provozních nákladů MHD, jež bylo před zdražením hrazeno z vybraného jízdného, je možno šetřit např. úsporami při tisku a distribuci jízdenek. Přitom je třeba mít na paměti i to, že při stále stoupající ceně jízdného bude nutné i jízdenky zabezpečovat ochrannými prvky proti falzifikaci, které výhledově budou propracovanější a tedy dražší než nyní.Jízdenka je dnes dvacetikorunová bankovka... Z prostředků MHD by mohli zmizet revizoři, jejichž vydržování něco stojí, i když jsou placeni z vybraných pokut. A finálně by nemusela být zjednávána renomovaná pražská advokátní kancelář JUDr. Brože na vymáhání dlužných částek od "černých" pasažérů.

Další skutečností je, že výtěžek z jízdného po součastném zdražení představuje nárůst o pouhých 5 % z provozních nákladů MHD oproti době před zdražením a alespoň navenek to působí tak, že se o příliš velký přínos do "pokladničky" nejedná, hlavně pokud si uvědomíme, že již dříve bylo pro mnohé obyvatele Prahy jízdné neúnosně drahé a pokud bylo nyní opět zdraženo, je celkem logické, že stoupne počet neplatících pasažerů, na které, rozhodne-li se je Dopravní podnik účelně pronásledovat, bude nutno vyslat další a další revizory a neboť jejich současný stav asi nebude dostatečný, bude třeba zaměstnat nové. A od lapených "černých" pasažérů bude třeba vymáhat pokuty, takže na své si přijde i ona advokátní kancelář pokuty vymáhající, v mnoha případech i exekutoři. Nezaplacená a zapomenutá pokuta ve výši 200 Kč z roku 1991 se vám může do roku 2005 prodražit až na neuvěřitelných 14 500 Kč.

Nechejme ale být stranou ekonomické aspekty celé věci. Jak již bylo výše řečeno, nejhůře se stav, kdy je v podstatě nepřímo pomocí zdražování MHD podporována individuální doprava motorovými vozidly, podepíše na zdraví obyvatel Prahy. Celoevropsky se uvádí, že vlivem znečištěného vzduchu zemřel ročně 400tis. lidí a je celkem dobře známo, že na tomto druhu znečišťování má automobilová doprava značný podíl. K znečištěnému vzduchu přičtěme hluk, otřesy a další problémy, které provází automobilovou dopravu v pražských ulicích.

Když tedy sečteme jedno k druhému, zdá se bezplatná MHD pouze logickou reakcí na vzrůstající problémy dopravy v Praze. Nejen, že je ekonomicky doložena její finanční únosnost, ale šlo by zároveň o pokus řešit několik problémů současně. Zdražování jízdného má opačný účinek a je do značné míry výsměchem. MHD musí být dostupná každému obyvateli Prahy, její cena by neměla nutit některé Pražany do rolí "černých" pasažérů nebo k používání automobilů. To si uvědomuje většina rozumně uvažujících obyvatel Prahy, z nichž řada podepsala petici, která protestovala proti zdražení jízdného. Ještě dále jdou další organizace, prosazující plně bezplatnou MHD. Bohužel veškeré tyto aktivity nevedly k úspěchu.

Doufejme tedy, že v budoucnosti, snad ne příliš vzdálené, dojde k pochopení všech rozumných argumentů pro bezplatnou dopravu všemi, kteří o tom na radnicích rozhodují. K tomu cíly by měly směřovat i návrhy všech rozumných členů Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jsou přece voleni i placeni námi, občany.

Autorka je soukromá podnikatelka

                 
Obsah vydání       28. 7. 2005
28. 7. 2005 A. J. Liehm: Každá dobrá kultura je kritika proti Jan  Čulík
28. 7. 2005 Poprava milenců Petr Odillo Stradický ze Strdic
28. 7. 2005 Svým slibům vždy se ctí dostál
28. 7. 2005 Prostor pro nestranickou občanskou společnost v demokratickém státě Jan  Friedlaender
28. 7. 2005 Zpráva marťanského pozorovatele Xyxe o spisovatelských organizacích v kotlině Bohemia Alex  Koenigsmark
28. 7. 2005 Zpozdilé hrdinství není hrdinstvím Václav  Dušek
28. 7. 2005 Když peníze vítězí nad zdravím a ekologií Kateřina  Bayerová
28. 7. 2005 My Nováci jsme dostatečně nepochopili "free kulturu"
28. 7. 2005 Stát, který není občanům za peníze, které mu na daních platí, schopen zajistit dostatečnou ochranu před pachateli trestných činů, je stát špatně fungující Jaroslav  Štemberk
27. 7. 2005 TV JOJ tvrdí, že povodeň v Rumunsku je mediální podvod Štěpán  Kotrba
28. 7. 2005 Snaha o revanš Ivan  Turnovec
27. 7. 2005 Sudetoněmecká otázka Radomír  Luža
26. 7. 2005 Sudetští Němci a jejich odsun Milan  Valach
27. 7. 2005 Michael  Marčák
27. 7. 2005 Co je za Zpravodajstvím tzv. iráckého odporu Jana  Malá
27. 7. 2005 Kolakowski sem, Jaspers tam - už jsme se omluvili Polákům? Karel  Dolejší
27. 7. 2005 A 'new' Czech film full of old ideas and sterotypes Ema  Čulík
27. 7. 2005 "Nový" český film plný starých myšlenek a stereotypů Ema  Čulík
28. 7. 2005 Harry Potter a Mýtus věčného návratu Dominik  Lukeš
27. 7. 2005 Neoficiální překlad Harryho Pottera do češtiny už je na světě Štěpán  Kotrba
26. 7. 2005 Jedna dlouhá inscenace říšské křišťálové noci po česku Přemysl  Janýr
26. 7. 2005 Jsem typický Michelangelo, který maluje Sixtinskou kapli Jan  Čulík
27. 7. 2005 Pozůstatky sovětské koncepce v českém trestním právu Aleš  Uhlíř
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce