9. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 11. 2004

Cesta do pekla

Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Úmysly politiků jsou však vždy něco jiného, než jejich veřejné sliby (viz např. ZDE). A tak nám zůstávají zpočátku jen ty sliby a nakonec již ani ty ne. Mohly by toto být dějiny demokracie v ČR za posledních 15 let v kostce?

Věříme, že moc ve společnosti má sloužit společnému dobru, a hledáme politiky a strany, kteří nám toto dobro slíbí a kteří se o jeho dosažení budou také opravdu snažit. Pokud je nenacházíme, zůstáváme doma, ponechávajíce tento stát a s ním spojený vlastní osud v rukou těch, kteří byli zvoleni hlasy nemnohých. K ovládnutí kraje pak stačí něco kolem 15% hlasů ze všech voličů, k usednutí do senátního křesla ještě méně. Je toto demokracie? Je toto demokratická legitimita zvolených zástupců?

Ne, nevyzývám k hojnější účasti ve volbách a nemoralizuji občany. Oni se nezklamali sami, oni, tj. my, jsme byli zklamáni politiky a jejich stranami. Dokonce i skalní voliči KSČM se dostavili v počtu o mnoho menším než minule. Nezájem o politiku však není důsledkem naší všeobecné spokojenosti, nadšení nad kvalitami politiků, kteří, ať jsou ze strany té či oné, neúnavně pracují pro náš společný prospěch a rozkvět naší země.

Právě naopak, ať jsou ze strany té či oné, znechutili voliče svými nekonečnými skandály, svým zneužíváním moci, jim námi jen svěřené, a to v jejich soukromý prospěch v té míře, že již nevěříme nikomu a ničemu. Slovo demokracie se stalo prázdnou frází a svobodu chápeme jako svobodu krást, pokud ji máme, pokud ne, nezajímá nás.

Kdo je tím vším vinen? Politikové? Obávám se, že nikoliv, že my společně jsme tím vinni. Ale hned na počátku uvedu výhradu. Lidé, kteří se narodili před II. sv. válkou, prožili na území našeho státu již 6 režimů, z toho dva totalitní a jeden totalizující (druhá republika), včetně světové války a okupace z r. 1968. To je příliš mnoho na jednoho člověka. To je příliš mnoho na jeden lidský život. Češi nejsou titáni, aby toto vše zvládli bez újmy na morálním zdraví a bez vyčerpání duševních sil. To by nezvládl žádný národ na světě. Avšak i přesto je nutné jít dál. Jenže kam?

Jsme tedy vinni či nikoliv? S vědomím oné strašlivé historické zátěže zvolme mírnější, ale přesto pravdivý termín: jsme odpovědni. Jsme odpovědni za to, co se děje v tomto státě. Jak však můžeme této své odpovědnosti dostát, když se politikové stávají na nás nezávislými doslova v okamžiku, kdy padá náš hlasovací lístek do volební urny?

Jsme odpovědni za to, že jsme dosud nepochopili podstatu demokracie. Právě proto čekáme na ty již skutečně poctivé politiky, na stranu, která již konečně bude dbát více společného než vlastního. Čekáme na toho, kdo nás přesvědčí, že je takovým politikem. Adolf Hitler jím byl a Stalin také a mnozí jiní. Žádný z nich nevystupoval jako někdo, kdo touží po absolutní moci. Oba masoví vrazi přesvědčili miliony, že hájí obecné a společné dobro. Jistě, lhali, neviděli tu "krásu, jíž se nic nevyrovná", krásu absolutního dobra, nezřeli tajemnou podstatu přírody na vrcholcích hor a neztotožnili se s ní. Nebo snad přece jen ano?

Toto vše má cosi společného s krizí naší současné demokracie, totiž naše myšlení o demokracii, které není demokratické, ale hluboce totalitní. Po staletí jsme byli vychováváni ve víře v osvícené vládce společnosti. Politický systém se změnil, ale naše mysl nikoliv. Stále hledáme nositele dobra, který nám bude milostivě vládnout, místo abychom se spoléhali na vlastní síly a usilovali o kontrolu nad politiky, našimi zástupci. A tak máme na vybranou mezi současnými korupčníky a čekáním na totalitního vládce.

Jsme vůbec schopni uznat, že demokracie je metoda řízení společnosti, v níž žijí miliony lidí s různými zájmy a s různým přesvědčením, že je to tedy mechanismus, který musí být založen na respektu k této pluralitě? Je opravdu krásné prožívat hluboké city při pohledu na přírodní panorama, avšak co s těmi, kteří naše city nesdílí? Pravda prožitku dobra a krásy je krásná věc, když se stává zdrojem umění, obrazů, poezie atd. Avšak je děsivá, když se má stát základem politického programu.

Demokracie je mechanismus reprezentace zájmů jednotlivých lidských skupin. Jen z technických důvodů nemožnosti přímé vlády 8 milionů voličů si volíme své zástupce -- reprezentanty našich zájmů, které posíláme za nás do parlamentu. Oni se tam pak ale příliš nestarají o to, aby nás zastupovali, a propadají pyšné iluzi, že jsou našimi vládci. Pojďme tedy společně hledat způsoby, jak je z této pýchy vyléčit, jak zajistit, aby vůle nás občanů byla stále nad vůlí našich zástupců a nedovolila jim nikdy zapomenout, co je jejich posláním.

                 
Obsah vydání       9. 11. 2004
9. 11. 2004 Jásir Arafat trpí krvácením do mozku
9. 11. 2004 Zvůle samosoudkyně a zvůle policie ruku v ruce Štěpán  Kotrba
9. 11. 2004 "NATO ohrožuje Evropu a musí být zrušeno"
9. 11. 2004 Atlanta, Georgia: "Evoluce je jen teorie, nikoliv skutečnost"
9. 11. 2004 Jak se americká armáda snažila zabíjet kozy tím, že na ně civěla
9. 11. 2004 Spi, synku, svůj postmoderní sen...? Martin  Škabraha
9. 11. 2004 Cesta do pekla Milan  Valach
9. 11. 2004 Sociální demokracie nezaujala, agentury také ne Oskar  Krejčí
9. 11. 2004 Obstojí Berkova "zpravodajská" televize? Štěpán  Kotrba
9. 11. 2004 Štěpán  Kotrba
9. 11. 2004 Konfederace nebo federace, jaká je budoucnost Česka v EU ? Radek  Vogl
9. 11. 2004 Levičáci šokováni dnešní mapou USA!
9. 11. 2004 Privatizace nemocnic je vynikajícím řešením Jan  Bláha
9. 11. 2004 Jednoduchá řešení neexistují
9. 11. 2004 Fallúdža: je to "povstalecká pevnost", anebo "město"? Jan  Čulík
8. 11. 2004 Američané zahájili velkou ofenzívu proti městu Fallúdža
9. 11. 2004 Spammer dostal devět let
8. 11. 2004 Menší letiště rentabilně provozovat nelze Matěj  Vokáč
9. 11. 2004 Michael  Marčák
8. 11. 2004 Dělníky ve slovenském Ružomberoku vyhazují z práce, požadovali zvýšení mezd Petr  Jindra
8. 11. 2004 Republikánské volební vítězství - Strategický triumf Karla Rova
8. 11. 2004 Rozdělená Amerika Martin  Mrzena
8. 11. 2004 Derrida a odpor praktických britských intelektuálů
8. 11. 2004 Derrida byl "vynikající filozof"
8. 11. 2004 Derridov príbeh
8. 11. 2004 Derrida: Vášnivo a trpezlivo Michaela  Pašteková
8. 11. 2004 Derrida a nihilizmus moci v tradícii Západu Martin  Muránsky
7. 11. 2004 S upřímností leda pojdeš Bohumil  Kartous
7. 11. 2004 Vážený pane Grossi... Boris  Cvek
8. 11. 2004 Pohled na výsledky krajských voleb Milan  Neubert
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
4. 11. 2004 Jak si stáhnout z internetu film The Power of Nightmares Tomáš  Stýblo
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 11. 2004 Sociální demokracie nezaujala, agentury také ne Oskar  Krejčí
9. 11. 2004 Spi, synku, svůj postmoderní sen...? Martin  Škabraha
9. 11. 2004 Zvůle samosoudkyně a zvůle policie ruku v ruce Štěpán  Kotrba
9. 11. 2004 Cesta do pekla Milan  Valach
9. 11. 2004 Jak se americká armáda snažila zabíjet kozy tím, že na ně civěla   
9. 11. 2004 Bushovo puritánství má kořeny v 17.století   
8. 11. 2004 Dělníky ve slovenském Ružomberoku vyhazují z práce, požadovali zvýšení mezd Petr  Jindra
8. 11. 2004 Republikánské volební vítězství - Strategický triumf Karla Rova   
8. 11. 2004 Derrida: Vášnivo a trpezlivo Michaela  Pašteková
8. 11. 2004 Derrida a nihilizmus moci v tradícii Západu Martin  Muránsky
8. 11. 2004 Derridov príbeh   
8. 11. 2004 Derrida a odpor praktických britských intelektuálů   
8. 11. 2004 Derrida byl "vynikající filozof"   
7. 11. 2004 S upřímností leda pojdeš Bohumil  Kartous
6. 11. 2004 Britové protestují proti útoku na Fallúdžu