1. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 9. 2004

Projekt splavnění Labe do Pardubic

Evropská komise žádá vládu o vysvětlení rozporů se směrnicemi na ochranu přírody

Tisková zpráva Ekologického právního servisu

Evropská komise žádá vládu ČR , aby vysvětlila svůj postup ve věci povolování výstavby plavebního stupně na Labi u Přelouče, který má umožnit splavnění řeky až do Pardubic. Stavba tohoto vodního díla s největší pravděpodobností zničí populace vzácných druhů, přísně chráněných právem ES. Pro tyto své hodnoty bylo území tzv. Slavíkových ostrovů odbornými organizacemi navrženo jako chráněné území evropské soustavy NATURA2000.

O porušení směrnic na ochranu přírody, které jsou pro Českou republiku závazné, informovaly Evropskou komisi nevládní organizace. Ty mají nyní také k dispozici kopii dopisu, v němž Komise vyzývá vládu ČR, aby doložila, že v průběhu povolování této stavby byly dodrženy příslušné články Směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Česká republika má zejména doložit, že neexistuje jiné řešení stavby, které by nemělo tak závažné dopady na ochranu přírody.

Pokud by Česká republika rozpory se směrnicí náležitě nevysvětlila, může s ní Komise zahájit řízení o porušení práva ES, které může skončit až u Evropského soudního dvora vysokou pokutou (1).

"Na Evropskou komisi jsme se obrátili proto, že české úřady nebyly schopné zajistit dodržování právních předpisů na ochranu přírody. Podlehly nátlaku Pardubického kraje a města Přelouč(2). Domníváme se, že tyto orgány nehrají čistou hru. Členem představenstva obchodní společnosti Přístav Pardubice a.s.(3) je krajský radní Macela a členkou dozorčí rady je starostka Přelouče Burešová. Tito lidé jsou ve střetu zájmů, neboť mohou ovlivňovat nezávislost rozhodování krajského úřadu a městského úřadu Přelouč ve prospěch společnosti, v jejíchž orgánech zasedají," řekl Pavel Doucha, který sdružení před Komisí zastupuje. Navíc, podle některých informací, je město Přelouč a Pardubický kraj akcionářem společnosti Přístav Pardubice a.s. "Pokud se tato informace prokáže(4), jde podle nás je to nepřijatelný střet zájmů. Město a kraj chtějí přirozeně zhodnotit svůj finanční vklad do této společnosti a dělají všechno proto, aby se stavba plavebního stupně povolila. Nehájí tedy veřejný zájem, ale pouze svůj finanční zájem. Jak mají pak nezávisle a objektivně rozhodovat ve správních řízeních o povolení stavby," ptá se Doucha.

Podle interní informace z ministerstva životního prostředí, kterou mají ekologické iniciativy k dispozici, bylo území Slavíkových ostrovů na nátlak kraje a města Přelouče vyřazeno ze seznamu navrhovaných chráněných území NATURA2000. "Tento postup j! e také v rozporu se směrnicemi, neboť území Slavíkových ostrovů splňuje všechna vědecká kritéria, nezbytná pro zařazení do sítě NATURA2000. Budeme o tom informovat Evropskou komisi," komentoval to Doucha.

Kontakt:

Mgr. Pavel Doucha
Ekologický právní servis Tábor
e-mail: tabor@eps.cz

Poznámky:

1. Jedná se o proces, který upravuje ve svém čl. 226 Smlouva o založení Evropských společenství. Podle něj může Komise žalovat členských stát Společenství před Evropským soudním dvorem, jestliže shledá, že porušuje závazné předpisy Společenství.

2. Ministerstvo životního prostředí např. dvakrát odmítlo udělit výjimku, která by povolení stavby umožnila. Všechny odborné podklady shromážděné ministerstvem nasvědčují, že stavba bude mít na chráněné populace likvidační dopady. Napotřetí ministerstvo nátlaku podlehlo a ministr Ambrozek výjimku vydal s odůvodněním, že pro chráněné druhy (zejm. motýli rodu Maculinea) budou vybudovány náhradní biotopy. To je však podle vyjádření českých i zahraničních odborníků nesmírně složitý úkol, který se dosud nikde na světě nepodařilo nikomu zrealizovat.

3. Cílem této společnosti je vybudovat v Pardubicích říční přístav a překladiště zboží. Tento plán nelze zrealizovat bez stavby plavebního stupně Přelouč.

4. Ekologický právní servis se na Pardubický kraj a město Přelouč obrátil s žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádá o sdělení, zda jsou tyto subjekty akcionářem společnosti Přístav Pardubice a.s. Na podané žádosti dosud nikdo nereagoval, krajský úřad přitom už překročil zákonem stanovanou lhůtu pro odpověď.

                 
Obsah vydání       1. 9. 2004
1. 9. 2004 Můj evropský ne-problém aneb anti-Klaus Zdeněk  Jemelík
1. 9. 2004 Ozbrojenci obsadili školu v Rusku
1. 9. 2004 Existují v Británii ještě vůbec konzervativci?
31. 8. 2004 Michael Moore získal na Republikánském sjezdu další reklamu pro svůj film
1. 9. 2004 Permanentní válka Oskar  Krejčí
1. 9. 2004 Návštěva na Úřadu vlády
31. 8. 2004 Romové na kandidátkách českých politických stran? Pavel  Pečínka
1. 9. 2004 Odpor muslimských autorit proti únoscům Martin  Ondreját
1. 9. 2004 Zpráva o království českém v roce 2000 Irena  Zítková
1. 9. 2004 Shnijte v hrobě kompletní! Ivan  David
2. 9. 2004 Jak je to přesně s transplantačním zákonem?
1. 9. 2004 Podzimní volby budou pro Schrödera testem nálady
1. 9. 2004 Evropská komise žádá vládu o vysvětlení rozporů se směrnicemi na ochranu přírody
31. 8. 2004 O čem psaly Britské listy o prázdninách
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
31. 8. 2004 Normální je nelhat? Jan  Čulík
31. 8. 2004 Telecí en Gross Ondřej  Hausenblas
31. 8. 2004 "Myslím to upřímně"
1. 9. 2004 Standa Rovňák a jeho středně Rychlé šípy Martin  Mařák
1. 9. 2004 Chudáček Chudáček Štěpán  Kotrba
1. 9. 2004 Oslavy SNP -- opäť vyretušované mená a tváre Martin  Muránsky
1. 9. 2004 Slovenský príspevok k celoeurópskemu protifašistickému odporu Pavol  Janík
1. 9. 2004 21. srpen: Trinásta komnata dejín Pavol  Janík
1. 9. 2004 V Dušanbe zadržali riaditeľa Agentúry pre kontrolu nad narkotikami Peter  Stupavský
1. 9. 2004 Trochu brutálnej histórie nakoniec Zuzana  Michalidesová
31. 8. 2004 Výbuch automobilu v Moskvě usmrtil osm lidí
31. 8. 2004 Americká letadla "bombardovala afghánskou vesnici"
31. 8. 2004 Miloševič se hájí v Haagu
1. 9. 2004 Kdo nám dnes vládne Sergej  Chelemendik
31. 8. 2004 Dva autobusy zasaženy sebevražednými atentátníky v Izraeli
31. 8. 2004 V Iráku bylo popraveno 12 unesených Nepálců
30. 8. 2004 Sociální demokraté by rádi kontrolovali Britské listy
31. 8. 2004 Detektor lži je nespolehlivý Ivan  David
31. 8. 2004 Spravedlnosti mezi národy nelze dosáhnout moralizováním
31. 8. 2004 Americká globální strategie proti terorismu musí být také pozitivní
31. 8. 2004 Sloboda, demokracia, právny štát a iné opojné slova Andrej  Sablič
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů