29. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 12. 2003

V Európskej únii je chudobný každý siedmy - bude niekto bojovať proti chudobe?

Európska Komisia vydala "Návrh spoločnej správy o sociálnej inklúzii", ktorá analyzuje Národné akčné plány (2003 - 2005) členských štátov o chudobe a sociálnej inklúzii. Táto správa procesuálne nadväzuje na Lisabonský summit (marec 2003) ktorý okrem iného stanovuje ako cieľ znižovanie počtu ľudí žijúcich v chudobe a sociálnej exklúzii v Európskej únii. Slovensko podpísalo 18. decembra v Bruseli s Európskou komisiou (EK) Memorandum o sociálnom začleňovaní, ktorého cieľom je bojovať proti chudobe a sociálnej odkázanosti ľudí.

Na základe údajov, ktoré zhromaždila a porovnávala Komisia, až 55 miliónov populácie EÚ patrí do nízkopríjmovej kategórie (čo predstavuje 15% populácie). Správa potvrdzuje, že najviac ohrození chudobou sú predovšetkým dlhodobo nezamestnaní, jednorodičovské rodiny, starí osamelí ľudia a mnohodetné rodiny. Rozširovanie pravdepodobne prinesie väčšie výzvy podpore sociálnej inklúzie, keďže v mnohých nových členských štátoch je nezamestnanosť stále vysoká a systémy sociálnej ochrany nie vždy zaisťujú bezpečný príjem starým, chorým a postihnutým.

Komisia v správe odporúča, aby členské štáty podporovali investície do aktívnej politiky trhu práce, zaistili adekvátne a dostupné schémy sociálnej ochrany a aby zvýšili dostupnosť slušného bývania, kvalitného zdravia a celoživotných vzdelávacích príležitostí najzraniteľnejším skupinám. Správa tiež odporúča venovať osobitnú pozornosť prevencii predčasného opustenia systému vzdelávania u detí a mládeže ako aj znižovanie detskej chudoby. Komisia povzbudzuje úsilie v boji proti sociálnemu vylúčeniu imigrantov a etnických skupín.

Rada a Komisia predložia spoločnú správu o sociálnej inklúzii na zasadnutí Európskej rady na jar v roku 2004.

Dokument, ktorý 18. decembra podpísalo Slovensko s Európskou komisiou, obsahuje celý rad konkrétnych opatrení, ako podporovať prístup ľudí k zamestnaniu, motivovať nezamestnaných, vytvárať nové pracovné miesta, podporovať vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť, zlepšovať podmienky na bývanie a podobne.

Minister práce a sociálnych vecí SR Ľudovít Kaník si ale uvedomuje, že boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu nie je ľahký. "Ako pristupujúca krajina, ktorá po dlhé roky bola v ekonomicky nevýkonnom systéme, nemôžeme očakávať, že po relatívne veľmi krátkom čase dosiahneme to, čo európske krajiny budovali 50 rokov, ale naša úroveň sa začína postupne približovať európskym krajinám," povedal Kaník.

Chudoby sa však žiadna krajina podľa neho tak ľahko nezbaví. "Chudoba vždy bola a zrejme aj v budúcnosti nebude existovať stav, že nikto nebude chudobný. Naším cieľom by malo byť, aby na jednej strane bola tá skupina chudobných čo najmenšia, a na druhej strane, aby aj úroveň príjmov ľudí tejto kategórie bola podstatne vyššia, ako je tomu dnes," uviedol minister.

Nechcel uviesť počet chudobných ľudí na Slovensku, ak by sa však uplatnilo ako kritérium priemerný príjem na Slovensku, "máme menší počet chudobných ľudí ako v mnohých vyspelých krajinách".

Podľa analýzy, ktorá je súčasťou dnes podpísaného memoranda, bola v roku 2003 na Slovensku 19-% miera rizika chudoby pred započítaním sociálnych transferov, po ich započítaní sa toto riziko zníži na 5 %. Pre porovnanie, rovnaké hodnoty v EÚ v roku 2000 boli podľa rovnakého zdroja 40 respektíve 15 %

Európske inštitúcie
> Eurostat: Nezamestnanosť v EÚ a v pristupujúcich krajinách (En)
> Komisia - tlačová správa: Komisia požaduje aby členské štáty držali krok v boji proti chudobe a sociálnej exklúzii (17. december 2003) (En)
> Komisia - tlačová správa: Návrh spoločnej správy o sociálnej inklúzii - najčastejšie otázky (17. december 2003) (En)
> Komisia - DG pre zamestnanosť: Spoločná správa o sociálnje inklúzii (En)
> European Anti Poverty Network: Boj proti chudobe a sociálnje exklúzii v rozšírenej EÚ... (17. decmber 2003) (En)
Vláda a samospráva
> MPSVR SR: Národný akčný plán pre deti (Sk)
> MPSVR SR: Minimálna mzda od 1. októbra 2003 (Sk)
> MPSVR SR: Rok 2003 - Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím (Sk)
> MPSVR SR: Správa o sociálnej situácii obyvateľov Slovenska za rok 2002 (Sk)
> MPSVR SR: Národný program ochrany starších ľudí (Sk)
Nevládne organizácie
> Európska platforma pre starých ľudí - internetová stránka (En)

Zdroj: EurActiv.sk

                 
Obsah vydání       29. 12. 2003
29. 12. 2003 Převážně bídné školství Ondřej  Hausenblas
29. 12. 2003 Válka v Iráku ukázala limity americké moci
29. 12. 2003 "Proč tady máme stát a poslouchat vás?"
29. 12. 2003 Britský ministr školství: násilí v televizi vede ve školách k šikaně
29. 12. 2003 Itálie: nový nemocný v Evropě
29. 12. 2003 Británie připravuje bezdrátový broadband pro venkov
29. 12. 2003 Křehký mír v Súdánu Simone  Radačičová
28. 12. 2003 Paul Bremer "odmítl" Blairovo tvrzení o iráckých ZHN
29. 12. 2003 Post-moderní Olympané v českém školství po 13 letech Ivo V. Fencl
29. 12. 2003 České školství: problémem nejsou učitelé, na sobě musí pracovat každý sám Josef  Vít
29. 12. 2003 Jak vidí Čechy sousedé aneb knižní recenze Miroslav Václav Steiner
29. 12. 2003 Klikaté cesty vědy v Království českém Jiří  Bakala
28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
28. 12. 2003 Datle nad Saddámovým příklopem skutečně visí i v prosinci
29. 12. 2003 Potíže s datlemi Jan  Čulík
27. 12. 2003 Jak čeští studenti rozčílili vatikánský rozhlas
23. 12. 2003 Vánoční příběh: Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán? Petr  Lébr
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
26. 12. 2003 Při zemětřesení v Íránu "zahynulo 20 000 lidí"
25. 12. 2003 Bush rozeslal 1,5 milionu vánočních přání
24. 12. 2003 Britská vláda: "Saddámovi lživě tvrdili podřízení, že má ZHN"
25. 12. 2003 Jan Pavel II. odsoudil "terorismus"
29. 12. 2003 V Európskej únii je chudobný každý siedmy - bude niekto bojovať proti chudobe?
29. 12. 2003 Existuje americké impérium? Michael  Walzer
29. 12. 2003 Fér a nefér: Slané jídlo vyvážíme sladkým, nikoliv hnusným Ivan  David
29. 12. 2003 Nad projevem Jana Kavana Miroslav Václav Steiner
29. 12. 2003 Média veřejné služby Petr  Jánský
25. 12. 2003 Českou televizi podpořilo na Boží hod vpodvečer jen sto lidí
25. 12. 2003 R.I.P. pro "svíčkové" demonstranty Štěpán  Kotrba
23. 12. 2003 Vyvrácení práva na práci: Právo na lenost
23. 12. 2003 Miloslav Vlk: Žena je jen schránkou pro nenarozeného člověka
24. 12. 2003 Mikuláš Hrozný Szilárd  Podmaniczky
23. 12. 2003 Ako možno vyhrať šťastie Marta M. Hillová
23. 12. 2003 Musíme nájsť spôsob, ako zastaviť vietor
23. 12. 2003 Politik má provokovať Ivan  Štefunko, Martin  Muránsky, Michal  Feik, Jaroslav  Hrenák
23. 12. 2003 Slobodomurárske tajomstvo Táňa  Jajcayová
21. 12. 2003 Sunday Express: Saddáma zajali Kurdové, nikoliv Američané
22. 11. 2003 Adresy redakce
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech