14. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 11. 2003

EU: Viac peňazí do vesmíru

Európska komisia prezentovala 11. novembra svoju Bielu knihu pre vesmír, ktorá poukazuje na významnú úlohu vesmírnej politiky v zvyšovaní konurencieschopnosti EÚ. Vesmírna politika sa stala kľúčovým komponentom implementácie EÚ politík, osobitne v oblastiach ako sú udržateľný rast, životné prostredie, doprava a informačná spoločnosť. Vesmírne zariadenia reagovali aj na rastúcu potrebu v oblasti bezpečnosti občanov a obrany.

Vesmírna politika EÚ čelí významným výzvam, ako napríklad citlivá rovnováha medzi vesmírnymi komerčnými a verejnými službami, ktorá sa dostáva pod tlak významnej reštrukturalizácie priemyslu na celom svete. Súčasný systém organizácie a financovania je v kríze a investičná medzera vo výdavkoch medzi európskymi výdavkami a výdavkami v USA sa prehlbuje.

V januári 2003 Komisia predstavila Zelenú knihu o vesmírnej politike EÚ (v spolupráce s ESA) za účelom spustenia debaty s národnými a medzinárodnými organizáciami, vesmírnym priemyslom v únii, vedeckou komunitou a občanmi Mnohí akcionári prezentovali svoje názory počas štvormesačného konzultačného obdobia v správe, ktorá bola publikovaná v júli 2003.

Na základe konzultácií v rámci Zelenej knihy, Komisia predstavila 11. novembra Bielu knihu pre "Vesmír: Nové európske hranice expandujúcej únie". Cieľom je dosiahnuť, aby vesmírna politika hrala kľúčovú úlohu v dosahovaní hlavných ekonomických, kohéznych, bezpečnostných a obranných cieľov EÚ.

Kniha bola pripravená v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a požaduje podstané zvýšenie výdavkov na vesmír. Navrhuje tri základné rozpočtové scenáre, založené na ročnom raste výdavkov na úroveň 4,5%; 3,4% alebo 2,3% celkových verejných financií. Komisia zdôraznila, že úroveň 4,5% je nevyhnutná, ak majú byť implementované navrhnuté opatrenia.

Navrhované opatrenia smerujú k:

  • zaisteniu nezávislého prístupu k vesmíru pre celú EÚ;
  • pozdvihnutiu vesmírnej technológie;
  • prilákaniu mladých ľudí k vedeckej kariére;
  • posilnenie Európskeho postavenia vo vesmírnej vede.

Akčný plán pre vesmír bude implementovaný prostredníctvom pravidelného ročného Európskeho vesmírneho programu. Priority stanovuje na základe päťročnej bázy, pre oblasť výskumu, rozvoja infraštruktúry, služieb a technológie. Implementácia predpokladá dve fázy:

  • 2004 - 2007: implementácia aktivít, ktoré pokrývajú nedávno schválený rámec porozumenia medzi Európskym spoločenstvom a ESA
  • od roku 2007: implementácia dodatočných opatrení v rámci Európskej ústavnej zmluvy, na základe ktorej by vesmír mal byť kompetenčne rozdelený medzi USA a úniu.

Linky:

ENEurópska vesmírna agentúra
EN Komisia: Vesmírna politika EÚ pripravená na štart: Európska Komisia prijala Vesmírny akčný plán (Tlačová správa, 11. november 2003)
EN Komisia: Vesmír: Nové európske hranice pre expandujúcu úniu - akčný plán pre implementáciu Európskej vesmírnej politiky
EN Komisia: Zelená kniha pre vesmír
EN Asociácia európskych satelitných operátorov (ESOA): Prvý príspevok do procesu tvorby Zelenej správy (Máj 2003) [PDF]
EN Eurospace: Priemyselné odporúčania pre Európsku vesmírnu stratégiu
EN Európska asociácia leteckého a kozmického priemyslu (AECMA): Stanovisko AECMA k vesmírnym aktivitám [PDF]
EN Európska politika bezpečnostných zariadení

Převzato s laskavým souhlasem ze serveru EurActiv

                 
Obsah vydání       14. 11. 2003
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
15. 11. 2003 BBCi: internetové stránky společnosti BBC Jan  Čulík
14. 11. 2003 První nevynucené a strategicky správné mediální rozhodnutí poslanců po mnoha letech
15. 11. 2003 Sporné rozhodnutí parlamentní komise o budoucnosti veřejného rozhlasu a televize Jan  Čulík
14. 11. 2003 Kde jste byli, když padla berlínská zeď? Martin D. Brown
14. 11. 2003 O pádu komunismu a zmařených nadějích v Rusku
14. 11. 2003 O pádu komunismu: Jak jsem zažil dobu před čtrnácti lety Jan  Čulík
13. 11. 2003 Historie: Co vedlo k pádu komunismu: 1988 - Československo na rozcestí? Jan  Čulík
14. 11. 2003 Historie: Co vedlo k pádu komunismu: Vánoce v Praze roku 1988 Jan  Čulík
14. 11. 2003 Z historie rozkladu komunismu v Československu: Pražská zima 1989 Jan  Čulík
14. 11. 2003 Každá krajnost škodí Jan  Čulík
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
13. 11. 2003 Odposlech, "státní orgán" a možné melouchy Ivan  David
14. 11. 2003 Otevřený dopis ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi
14. 11. 2003 Návštěva u Dostála: pocit absolutní beznaděje a studu, něco jako v případě domácího násilí
13. 11. 2003 Mezinárodně hledaný George Novotny poskytl exkluzivní rozhovor Britským listům Jan  Paul
14. 11. 2003 Z pohledu... Ladislav  Žák
12. 11. 2003 Manifest dostal Prodiho do krížovej paľby
14. 11. 2003 Mravní pluralismus kapitalismu Oskar  Krejčí
13. 11. 2003 "Nejrasističtější film, jaký kdy byl v Hollywoodu natočen" se promítá v Praze
13. 11. 2003 Kdo vlastně pozval Bushe do Británie?
13. 11. 2003 Môj súkromný berlínsky múr Sylvia  Porubänová
13. 11. 2003 Ještě jednou o českých reakcích na zprávu UNICEFU o dětské prostituci v ČR Pavel  Kelly-Tychtl, Jan  Hošek
13. 11. 2003 Jessica Lynch a mýtus americké vojákyně
13. 11. 2003 "Špinavá válka" proti terorismu: Movimiento Peronista Montenero Monika  Fedošová
13. 11. 2003 Čechy v roce 1499: soudní řízení bylo rychlé a soudci nebrali úplatky
12. 11. 2003 EU: Viac peňazí do vesmíru
13. 11. 2003 Deset bodů na obranu médií veřejné služby před Břéťou Rychlíkem a jeho přáteli... Štěpán  Kotrba
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003