24. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 4. 2003

Memento 4.
"Vykonává" český prezident zahraniční politiku?

Některé události se stávají pouze předmětem zjištění. A v různých variacích se pak znovu opakují. Přitom se vždy znovu jen konstatuje, že ZAS SE TO STALO... Touto "rubrikou" bych chtěl připomenout, že mnohému bylo možno -- snad -- předejít. V české Ústavě (Ústavní zákon ČNR z 16. 12. 1992, ve znění ÚZ 347/1997 Sb. a ÚZ 300/2000 Sb.), zcela v duchu "montesquieuovské" dělby státních mocí, je respektována zásada odlišení všech tří základních mocí (zákonodárné, výkonné a soudní). Moc prezidenta a vlády je vymezena v Hlavě třetí, týkající se cele moci výkonné. Prezident ČR je "hlavou státu" a "není z výkonu své funkce odpovědný" (čl. 54). Jeho práva jsou vymezena v článcích 62 až 65. Je teď užitečné připomenout, že "zastupuje stát navenek" a také "sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy" (čl. 63, 1a a 1b). Další v ÚZ přímo neuvedené pravomoci v zahraničně-politické sféře by prezidentovi příslušely, pokud by to stanovil zákon.

V téže Hlavě třetí jsou také vymezeny pravomoci vlády. Vláda je "vrcholným orgánem výkonné moci" (čl. 67,1). Přitom vláda "rozhoduje ve sboru" (čl. 76,1). Navíc lze působnost ministerstev (včetně zahraničních věcí) "stanovit pouze zákonem" (čl. 79,1).

A teď to příslovečné "babo, raď"?

Samozřejmě všichni občané právního státu mají právo na názor. Pak i prezident republiky požívá tohoto práva. Jenže prezident ČR "není z výkonu své funkce odpovědný"! Pak jeho veřejně pronesený názor na cokoli -- včetně zahraniční politiky -- není právně relevantní. Je pak zřejmě ve funkci prezidenta praktické (ne-li rozumné) být v pronášení stanovisek nanejvýš opatrný a senzitivně vnímat možný dosah jakýchkoli veřejně pronesených tvrzení. Mohou vyvolat pozitivní i negativní nálady; přitom mnohé reakce lze předvídat. Zvláště když můžeme mít před sebou nejeden precedens; dokonce z velmi nedávné doby.

Aby odpovědnosti nepodléhající výroky prezidentovy se nedostaly do rozporu s právně relevantními kroky (výroky a činy) vlády, je nanejvýš žádoucí, ne-li nutné.

Ta schůzka prezidenta ČR s ministrem zahraničních věcí ČR na Hradě (22. 4.), ač důvěrná a mezi čtyřma očima, chladným vzájemným rukou podáním mezi oběma aktéry té schůzky nepřímo dokládá, že zatím v tomto důležitém a ústavně obecně vymezeném ohledu asi ještě budeme svědky toho, že se ozve třeba z Hradu "čehý" a z Černínského paláce "hot". Ale proč?!?

                 
Obsah vydání       24. 4. 2003
23. 4. 2003 Američané zadržují v zálivu Guantánamo děti
24. 4. 2003 Nelogická argumentace, totalita bílého muže a slepá víra v samospásnost lidských práv Štěpán  Kotrba
24. 4. 2003 Lidství na skřipci Jan  Čulík
23. 4. 2003 Souhlasím s Donaldem Rumsfeldem, ale... Jan  Čulík
24. 4. 2003 Zrazuji lidi, firmu nebo vlast? Jaroslav  Vejvoda
24. 4. 2003 Verše z pohledu POHLEDU. Aneb "jarní připravenost sestry v Karviné k hubení plevele zahrady Světa" Jaroslav  Pour
24. 4. 2003 Pohlednice z Číny: "Chci zabít prezidenta Bushe!" Radim  Dvořák
22. 4. 2003 Rumsfeld žádá o změnu režimu v Severní Koreji
24. 4. 2003 Kauza Irák: historie Petr  Schnur
24. 4. 2003 "Jsme jako mouchy na střeše Sixtinské kaple", říká Glen Hansard Petr  Kopecký
24. 4. 2003 Memento 4.
"Vykonává" český prezident zahraniční politiku?
Miloš  Dokulil
24. 4. 2003 "Bez slíbených peněz se Irák stane jen novým Haiti"
24. 4. 2003 Pohled do historie: Konec železné lady Jan  Čulík
24. 4. 2003 Silný článek globalizace - vazby s USA Darius  Nosreti
24. 4. 2003 Za velikonocemi Darius  Nosreti
23. 4. 2003 V každém případě je to poněkud nevychované
22. 4. 2003 Spojené státy se pokusily zdiskreditovat naši práci, konstatoval Blix
23. 4. 2003 Neoliberalismus chce jednotný svět Subcommandante  Marcos
5. 2. 2003 Pošta redakci
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 4. 2003 Nelogická argumentace, totalita bílého muže a slepá víra v samospásnost lidských práv Štěpán  Kotrba
24. 4. 2003 Pohled do historie: Konec železné lady Jan  Čulík
24. 4. 2003 Pohlednice z Číny: "Chci zabít prezidenta Bushe!" Radim  Dvořák
24. 4. 2003 "Jsme jako mouchy na střeše Sixtinské kaple", říká Glen Hansard Petr  Kopecký
24. 4. 2003 Verše z pohledu POHLEDU. Aneb "jarní připravenost sestry v Karviné k hubení plevele zahrady Světa" Jaroslav  Pour
24. 4. 2003 Memento 4.
"Vykonává" český prezident zahraniční politiku?
Miloš  Dokulil
24. 4. 2003 Lidství na skřipci Jan  Čulík
24. 4. 2003 Zrazuji lidi, firmu nebo vlast? Jaroslav  Vejvoda
23. 4. 2003 Souhlasím s Donaldem Rumsfeldem, ale... Jan  Čulík
23. 4. 2003 Američané zadržují v zálivu Guantánamo děti   
23. 4. 2003 Mějte skutečně strach: Západ užívá své Zbraně morálního osvobození!   
23. 4. 2003 Neoliberalismus chce jednotný svět Subcommandante  Marcos
23. 4. 2003 Padne po Bagdádu také Havana? Zdeněk  Jemelík
22. 4. 2003 Útok proti Iráku vedli "američtí bolševici"   
20. 4. 2003 Skutečný příběh Jessicy Lynchové Jan  Čulík