3. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 3. 2003

Zásadní omyly Jana Čulíka

Jaroslav Novotný
Následují článek se snaží uvést na pravou míru některé zásadní omyly, kterých se ve svém "kritickém" článku dopustil Jan Čulík, viz ZDE.

Jeho článek lze zhruba shrnout do věty, že vedení FHS UK vyžaduje od svých studentů opisování povinných učebních textů a přednášek, a to především textů představitelů fakulty. Toto jádro sdělení je dále rozvedeno argumentací o tom, že za takovýchto podmínek nemůže student rozvíjet samostatnou diskusi a své vlastní názory. V celém pojetí je několik zásadních omylů:

 • Nějaká samostatná diskuse je vždy diskuse s někým, tzn. že diskutující se musí přinejmenším vzájemně shodnout na tom, o čem a v jakých mezích a teoretických perspektivách budou diskutovat. Představa "samostatné diskuse" bez této shody je fikce, a pokud někdo chce činit diskusi bez společně uznaného základu diskuse, je to předstíráním diskuse a pedagogickou chybou.
 • Rozvíjení vlastních názorů je druhou fikcí, ve které se přehlíží otázka, "odkud" jsem ony "své" vlastní názory získal. Reflexe a odhalování zdrojů vlastních názorů je předpokladem teprve nějakého dalšího skutečně vlastního rozvíjení názorů. "Rozvíjení názorů" bez reflexe původů těchto názorů je nekontrolované plození pro sebe neprůhledných fikcí.
 • Aby se člověk naučil diskutovat, tzn. aby byl schopen především nejdřív vidět argumenty druhého, a aby se naučil reflektovat zdroje "svých" názorů a zároveň měl možnost vidět možné oblasti těchto zdrojů, k tomu slouží úvodní kurzy do filosofie, které v žádném případě nejsou koncipovány jako "dějiny filosofie", což je další omyl, neboť filosofie nejsou dějinami filosofie a Fakulta humanitních studií není "fakultou oborové filosofie", kde by se dějiny filosofie vyučovaly.

  Role atestačních požadavků v úvodních (a nikoli specializovaných) kurzech do filosofie je na FHS trojí:

  1. Osvojit si elementární zásady interpretace textů, což jinak také zjednodušeně znamená předvést výklad textu a ne své předsudky - názory, se kterými ke čtení přistupuji.

  2. Osvojit si základní pojmovou výbavu, která je předpokladem dorozumění na poli daného oboru.

  3. Získat náhled do oblastí, ze kterých vyrůstá evropská myšlenková tradice, tzn. jak stav soudobé filosofie, tak i zmíněných "vlastních názorů", na kterých autorovi kritického článku tolik záleží.

 • Posledním omylem je autorova prezentace doporučených textů pro tyto kurzy. Jednak nejsou povinné, ale doporučené, a jednak z 25 textů určených pro referáty a konspekty jsou pouze tři od uvedených učitelů. A pokud autor prezentuje ostatní texty od Heideggera, Arendtové, Gadamera, Chalierové, Braguea, Bubera, Eliadeho, Vernanta, Auerbacha, Rosenzweiga, Patočky aj. jako učební texty vhodné pro memorování nějakých kánonů, jde o hrubé odborné zkreslení.

  O smyslu a úspěšnosti tohoto přístupu svědčí uplatnění bakalářských absolventů v navazujících magisterských oborech, a to nejen na FHS, ale na jiných fakultách UK a jiných univerzitách vůbec. To je vykazatelný fakt a nikoli pouhý dojem -- názor.

  Pozn. JČ: K argumentaci pana Novotného se stručně ještě vrátím, z několika důvodů mi nepřipadá přesvědčivá.

 •                  
  Obsah vydání       3. 3. 2003
  3. 3. 2003 Monitor Jana Paula : Tunelování Mánesa se státním dohledem? Jan  Paul
  3. 3. 2003 Karol Jakubowicz: Evropská unie nám nepomůže Jan  Čulík
  3. 3. 2003 Svět na rozcestí Jan  Čulík
  3. 3. 2003 Jak se Evropská unie snaží vnímat východní Evropu pomocí právních předpisů a statistik Jan  Čulík
  1. 3. 2003 Má ČR takového prezidenta, jakého si zaslouží? Jan  Čulík
  1. 3. 2003 Železný trumf nového prezidenta ČR? Karel  Mašita
  3. 3. 2003 Klausova šance: kdokoliv bude lepším prezidentem než Havel, kdokoliv je lepším politikem než Špidla Štěpán  Kotrba
  28. 2. 2003 OST-RA-VAR: Dobré hry na ostravském divadelním festivalu Jitka  Peřinová
  3. 3. 2003 K mediální diskusi o odborně i eticky pochybené knize Vojtěch  Polák
  3. 3. 2003 Petr Bakalář už nevede semináře na FHS UK
  3. 3. 2003 Klaus bojovníkem za důvěru občanů ve stát Jiří  Večeřa
  3. 3. 2003 Začátek výstavby dálnice do Ostravy se znovu odkládá Jaroslav  Hlaváček
  3. 3. 2003 Klausovo prezidentské odpoledne Topí  Pigula
  3. 3. 2003 Vlastní názor nade vše Adam  Pospíšil
  3. 3. 2003 Media po dovršené volbě ještě neusazená Josef  Trnka
  2. 3. 2003 Je možno ještě zachránit České dráhy před destrukcí? Pavel  Řezáč
  3. 3. 2003 "Nezapomeňte na Afgánce" požádal Karzai Bushe Miloš  Kaláb
  3. 3. 2003 Co s Východem Michal  Jurza
  3. 3. 2003 Oprava
  3. 3. 2003 Oznámení
  3. 3. 2003 Filozofické texty na FHS UK shrnujeme samostatně Jakub  Holý
  3. 3. 2003 Zásadní omyly Jana Čulíka Jaroslav  Novotný
  3. 3. 2003 Přece je obvyklé, že profesoři vydávají vlastní učebnice? Kamila  Kozelková
  3. 3. 2003 Církve by neměly agitovat politicky
  5. 2. 2003 Pošta redakci
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech