3. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 3. 2003

Církve by neměly agitovat politicky

Rádi bychom využili možnosti poskytnout širší veřejnosti pohled jedné z protestantských církví na aktuální politické dění v souvislosti s přípravami ČR na referendum o vstupu do Evropské Unie. Předesíláme, že jsme církví, která respektuje víru v Boha jako osobní a dobrovolné rozhodnutí člověka. Jsou nám proto vzdáleny snahy o využití křesťanství ve prospěch dosažení politických cílů, které jsou podle nás v rozporu se samotnou podstatou Evangelia.

Takováto politizace křesťanství popírá Kristova slova "mé království není z tohoto světa".

Nesdílíme proto přesvědčení, že by se církve měly zhostit politické agitace, která dává novinářům mandát ke zveřejňování článků typu "Kampaň pro EU odstartují faráři" (MFD, 26. února 2003). Naše církev se od tohoto postoje veřejně distancovala na společném setkání Ekumenické rady církví a České biskupské konference dne 17. února a vydala stanovisko, které bylo českými médii téměř ignorováno. Snad i proto, aby mohl být vytvořen nepravdivý dojem, že křesťané jako celek podporují vstup do EU.

Odhlédneme-li od principu celé záležitosti, jako církev navíc nikdy nemůžeme věřícím v naší zemi doporučit, aby hlasovali pro připojení k organizaci, která upírá jednotlivým národům velkou část jejich suverenity, sama nevychází z demokratických principů svobodné společnosti a nedává ani jednotlivým zemím právo z Evropské Unie vystoupit. Jako vysvětlení našeho postoje nabízíme níže uvedené prohlášení.

Za Úzkou radu Apoštolské církve,
biskup Rudolf Bubik,
28. 2. 2003

Stanovisko Apoštolské církve k "Prohlášení křesťanských církví v ČR ke vstupu naší země do EU"

Dne 17. února 2003 přijali představitelé Ekumenické Rady církví a zástupci České biskupské konference dokument "Prohlášení křesťanských církví v ČR ke vstupu naši země do EU". Tento dokument je koncipován jako prohlášení "představitelů křesťanských církví", ve kterém zúčastnění mimo jiné tvrdí: "jsme si vědomi své povinnosti usilovat o její sjednocení [Evropy] na základě úcty k lidskému životu a k celému stvoření." V dokumentu se prohlašuje, že Evropská unie stojí na principech demokracie, plurality, trvalé udržitelnosti života, naděje a smíření. Prohlášení také tvrdí, že "křesťanské církve v Evropě se na procesu integrace aktivně spolupodílejí."

Setkání, na němž bylo toto prohlášení přijato, se zúčastnili i zástupci Apoštolské církve. Protože Apoštolská církev tvrzení, uvedená v prohlášení, nesdílí, prostřednictvím svých zástupců MUDr. Aleše Navrátila a Mgr. Aleše France se od prohlášení na místě distancovala. Nyní uvádíme podrobnější důvody, proč jako církev nemůžeme toto prohlášení podpořit.

Nevidíme jako správné, aby křesťané "byli povinni" o tuto integraci usilovat, neboť jsme přesvědčeni, že důvody uvedené v tomto prohlášení nejsou pravdivé. Řada dokumentů Evropského parlamentu radikálně podporuje potratovou politiku, opatření proti rodině a také homosexualitu. Ačkoliv tyto dokumenty mají většinou charakter doporučení, je zde snaha vydat je jako závazné právní předpisy pro členské země, které budou nadřazeny národním legislativám. Tyto předpisy by pak nebylo možné odmítnout ani na základě principu subsidiarity. Proto považujeme za nebezpečné klamání veřejnosti proklamovat, že principem evropské integrace je "úcta k životu a celému stvoření".

Za nepravdivé rovněž pokládáme tvrzení, že tato integrace stojí na "principu demokracie". Mezi pilíře demokracie, jak je chápána svobodnou společností, patří mimo jiné dělba moci a demokratická kontrola mocenských orgánů, ústavní záruky proti zneužití moci a státní suverenita. Evropská Unie však není založena na těchto principech. Není zde zachován demokratický předpoklad dělby moci, tedy oddělení moci zákonodárné a výkonné. Orgány EU, jako je Rada Evropské Unie a Evropská komise, v sobě zahrnují jak moc legislativní, tak exekutivní. Tyto orgány navíc nejsou demokraticky voleny a nejsou zde ani záruky proti zneužití moci. Z těchto důvodů nelze souhlasit, že evropská integrace stojí na demokratických principech. Evropská unie rovněž ve velké míře omezuje svrchovanost státu. Prvním pilířem EU jsou "Evropská společenství", kde se státy vzdávají značné části své suverenity ve prospěch orgánů EU. V rámci tohoto pilíře jsou pak právní předpisy EU nadřazeny zákonům členských států.

Navíc nelze beze zbytku souhlasit ani s tvrzením, že se křesťanské církve v Evropě na procesu integrace aktivně spolupodílejí. Je známou skutečností, že např. mnozí křesťané v Norsku proti vstupu své země do EU aktivně vystupovali a stejně tak řada křesťanů ve Velké Británii. Chceme tímto prohlášením zabránit mylnému dojmu, že křesťané jako celek, ať již v ČR nebo v celé Evropě, podporují vstup svých zemí do EU.

Za Radu Apoštolské církve,
biskup Rudolf Bubik,
19. 2. 2003

                 
Obsah vydání       3. 3. 2003
3. 3. 2003 Monitor Jana Paula : Tunelování Mánesa se státním dohledem? Jan  Paul
3. 3. 2003 Karol Jakubowicz: Evropská unie nám nepomůže Jan  Čulík
3. 3. 2003 Svět na rozcestí Jan  Čulík
3. 3. 2003 Jak se Evropská unie snaží vnímat východní Evropu pomocí právních předpisů a statistik Jan  Čulík
1. 3. 2003 Má ČR takového prezidenta, jakého si zaslouží? Jan  Čulík
1. 3. 2003 Železný trumf nového prezidenta ČR? Karel  Mašita
3. 3. 2003 Klausova šance: kdokoliv bude lepším prezidentem než Havel, kdokoliv je lepším politikem než Špidla Štěpán  Kotrba
28. 2. 2003 OST-RA-VAR: Dobré hry na ostravském divadelním festivalu Jitka  Peřinová
3. 3. 2003 K mediální diskusi o odborně i eticky pochybené knize Vojtěch  Polák
3. 3. 2003 Petr Bakalář už nevede semináře na FHS UK
3. 3. 2003 Klaus bojovníkem za důvěru občanů ve stát Jiří  Večeřa
3. 3. 2003 Začátek výstavby dálnice do Ostravy se znovu odkládá Jaroslav  Hlaváček
3. 3. 2003 Klausovo prezidentské odpoledne Topí  Pigula
3. 3. 2003 Vlastní názor nade vše Adam  Pospíšil
3. 3. 2003 Media po dovršené volbě ještě neusazená Josef  Trnka
2. 3. 2003 Je možno ještě zachránit České dráhy před destrukcí? Pavel  Řezáč
3. 3. 2003 "Nezapomeňte na Afgánce" požádal Karzai Bushe Miloš  Kaláb
3. 3. 2003 Co s Východem Michal  Jurza
3. 3. 2003 Oprava
3. 3. 2003 Oznámení
3. 3. 2003 Filozofické texty na FHS UK shrnujeme samostatně Jakub  Holý
3. 3. 2003 Zásadní omyly Jana Čulíka Jaroslav  Novotný
3. 3. 2003 Přece je obvyklé, že profesoři vydávají vlastní učebnice? Kamila  Kozelková
3. 3. 2003 Církve by neměly agitovat politicky
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech