16. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 10. 2002

Policie podává veřejnosti nepřesné a zavádějící informace

V tiskové zprávě ČTK z úterý 15. 10. uvedli zástupci policie a ministerstva vnitra několik nepravdivých informací týkajících se zasedání NATO, které si program Občanských právních hlídek Ligy lidských práv dovoluje uvést na pravou míru:
 1. Podle jejího prohlášení, policie "nevpustí do země nikoho, kdo je v mezinárodní evidenci registrován jako nežádoucí osoba". Občanské právní hlídky upozorňují na zásadní skutečnost, že by policie měla uvést, podle jaké mezinárodní dohody je zavedena "mezinárodní evidence nežádoucích osob". Podle platných mezinárodních dohod nemůže existovat žádná evidence, která by obsahovala jména jakýchsi blíže nespecifikovaných nežádoucích osob. Pokud by taková evidence existovala, byla by ilegální a porušovala by platné mezinárodní právo.
 2. Podle slov policejního prezidenta Jiřího Koláře se "zadržení (myšleno po zasedání MMF a SB v Praze v září 2000) pokusili o diskreditaci policie, když tvrdili, že je policisté na služebnách tloukli". Sama inspekce ministra vnitra ovšem potvrdila po mnohaměsíčním právním postupu ze strany právníků OPH a některých státních zástupců ve třech doložených případech, že k trestným činům a násilí na policejních služebnách docházelo. Podle právního koordinátora OPH Jiřího Kopala ovšem inspekce selhala, neboť řadu dalších případů bezdůvodně předala vnitřním policejním orgánům, navíc nenašla v žádném z případů konkrétního pachatele, ačkoli v jednom byl policista poznán i na miniaturní pasové fotografii.

  Kopal to dokládá konkrétním případem polského občana Arkadia Zajaczkowskeho, kterému byl vedle celonočního bití vylomen i zub na stanici Ocelářská ve Vysočanech.

  Další případ brutálního násilí se týkal německého občana Tadzia M. a izraelského občana Joshuy T. na stanici Lupáčova na Žižkově. Na obě tyto kauzy upozornili čeští občané, nezákonně předvedení kolemjdoucí, kteří byli na služebny předvedeni bez jakéhokoli důvodu a byli násilím na služebnách zjevně šokováni.

  Třetí inspekcí přiznaný případ se týkal násilí na jihokorejském profesorovi na Karlově univerzitě Byeongju Jeongovi, který v době zasedání MMF a SB dokonce pracoval na ekonomickém projektu Světové banky. Ten byl stejně jako další náhodní předvedení včetně padesátiletého amerického podnikatele Edwarda B. týrán na policejní služebně Arabská. Jeho případ, který pořád není došetřen, tak zřejmě skončí u Evropského soudu pro lidská práva.

  Navíc v případě americké občanky Samanthy I., Městský soud v Praze ve sporu s cizineckou policií potvrdil argumenty právničky Občanských právních hlídek, že policie ukončovala pobyt osob nezákonným způsobem.

  Za uvedené trestné činy a nezákonnosti nebyl nikdo z policistů, stejně jako ve všech obdobných případech hromadného násilí dokumentovaných od roku 1989, pohnán k zodpovědnosti. V České republice je tak policistům zaručena absolutní beztrestnost za zásahy do práv osob zadržovaných na policejních stanicích.

Toto je tisková zpráva Občanských právních hlídek
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU BL

 1. Občanské právní hlídky nepovažují za transparentní a nezávislý způsob kontroly ze strany policie, která nepřipouští veřejnou kontrolu na policejních služebnách. Pokud podle policie opravdu nedochází k násilí na stanicích, je s podivem, proč se veřejné kontrole tak usilovně brání.

  Podle policejního prezidenta Koláře se výslechu zadržených demonstrantů nebudou moci zúčastnit například občansko-právní hlídky ... nedovoluje to český právní řád. ... "Místa pro zadržené jsou dopředu zajištěna, budou vybavena kamerami a přítomny budou kontrolní orgány policie a lidé z Inspekce ministra vnitra," OPH upozorňují, že v prvé řadě nepřipouští český právní řád účast při výslechu ze strany inspekce ministra vnitra, ta je po novele trestního řádu oprávněna nanejvýš jako pomocný orgán státního zástupce zjišťovat skutečnosti, že došlo k spáchání trestného činu ze strany policisty, a to jen v případech, kdy jí to státní zástupce umožní !

  OPH ministrovi vnitra v osobním dopise navrhovaly expertní kontrolu policejních služeben při zasedání NATO ze strany zástupců státních orgánů i nevládních organizací, která je zavedena v demokratických zemích jako Rakousko, Nizozemí, Anglie s Walesem či v Maďarsku. Podle Kopala, který se nezávislými mechanismy kontroly policie zabývá, přispěl v těchto zemích takový systém k vyšší transparentnosti práce policie. V některých případech ho ocenili i sami policisté, podle jejich slov se alespoň zástupci veřejnosti přesvědčili "že stěny policejních služeben nejsou postříkány od krve".

  Vyšetřovací systém složený ze zástupců kontrolních orgánů policie a inspekce ministra vnitra byl kritizován vedle Výboru proti mučení a Evropské komise i nejvýznamnější světovou institucí na ochranu lidských práv, Výborem pro lidská práva při OSN. Podle jeho doporučení z 27. července 2001, "se zdá, že tento systém zaručuje beztrestnost policistům, kteří se dopouštějí zásahů do lidských práv".

OPH navíc upozorňují na fakt, že v českém právním řádu chybí základní ustanovení, která zabraňují špatnému zacházení ze strany policistů, jako je přítomnost právníka od počátku předvedení a možnost vyšetření nepolicejním lékařem .

Dodržování těchto práv vyžadují mezinárodní instituce již od roku 1997, kdy absenci těchto záruk kritizoval Výbor pro zabránění mučení při Radě Evropy ve Štrasburku. Na rozdíl od států EU, ČR jeho doporučení nerespektovala. OPH v této souvislosti upozorňují i na programové prohlášení současné vlády ze srpna tohoto roku. V bodě 3.2 tohoto prohlášení se vláda zavázala "důsledně analyzovat konkrétní doporučení mezinárodních kontrolních orgánů smluv o lidských právech a naplňovat je při realizaci své politiky s cílem dále zlepšovat úroveň ochrany lidských práv na vnitrostátní úrovni a současně pokračovat v konstruktivním dialogu s těmito mezinárodními kontrolními orgány. Dále vláda vytvoří vnitrostátní mechanismy k realizaci rozhodnutí všech kontrolních orgánů smluv o lidských právech v individuálních případech." Tato ustanovení jsou rovněž běžná v právních řádech evropských zemí, včetně Německa, Francie a Velké Británie.

Bližší informace:
Jiří Kopal,
právní koordinátor programu Občanských právních hlídek,
Liga lidských práv,
Bratislavská 31,
602 00 Brno
Mobil: 608 719 535

Ing. Helena Svatošová,
Liga lidských práv,
Za Poříčskou bránou 12,
186 00 Praha 8
Mobil: 604 418 830


V program Ligy lidských práv se OPH přetvořily po koncepčním rozhodnutí cíleně se zaměřit na oblast dodržování lidských práv v ČR a důvěře mezinárodních organizací na ochranu lidských práv.

Program OPH v současnosti zahrnuje nejen monitorování demonstrací, ale i bezplatné právní poradenství sociálně slabším skupinám - zejména Romům, které mají problémy s postupem policie vůči nim a vedení jejich případů, informování mezinárodních organizací a institucí na ochranu lidských práv, komunikace s veřejností a zástupci sdělovacích prostředků, legislativní aktivity vzhledem k návrhům zákonů, které ohrožují práva zaručená Listinou základních práv a svobod a mezinárodními instrumenty (např. úspěšná kampaň proti částečně protiústavnímu návrhu shromažďovacího zákona) i zpracovávání právních analýz. Další program Ligy lidských práv představují programy poskytující právní a psychologické konzultace v případech porušujících práva dětí a násilí na ženách. Liga je též součástí mezinárodní koalice pro mezinárodní trestní soud.


NĚKTERÉ SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU BL:
Pane prezidente, zaujmete k zásahu policie proti občanům při antiglobalizačních demonstracích čestný postoj?
Jsem osmapadesátiletý italský profesor: proč mě zbili policisté na pražské ulici?
Na policejní stanici v Lupáčově ulici mě zmlátili a prorazili mi ušní bubínek
Překvapivé mediální odhalení ministra Grosse
"K policejní brutalitě nedošlo, protože to obvinění policisté popřeli a postiženému nebylo poškozena lebeční kost"
Jak se budou asi vyšetřovat stížnosti proti policejní brutalitě

Yolanda Machová: Praha 2000: Mýma očima
Yolanda Machová: Neoperovali mě, protože "nevěděli, co se mnou bude"
Případ Machová: v ČR pojišťovny nehradí prostředky proti bolesti
Vidím, že byla Machová skutečně extrémistka
Právo a msta
Gross v "ideodiverzní centrály" věří

Ústavní stížnost Byeongju Jeonga: Stal jsem se terčem policejní brutality
Ústavní stížnost Tomáše Pergla: Byl jsem policií neoprávněně perlustrován jako člen Občanské právní hlídky
Ústavní stížnost Ing. Ondřeje Čapka: "Byl jsem bezdůvodně zadržován a ponižován"

Vojtěch Javorský: Inspekci ministra vnitra ČR: "Stěžuji si na policejní brutalitu proti mé osobě
Poznámky k odpovědi šéfa Inspekce MV Mikuláše Tomina na dotaz Britských listů
Policie se nevyznamenala
Prezidentská kancelář "odpovídá"
Jak jsme se přísně vyšetřili aneb Pohádka o princi Stanislavovi
Inspekce ministra vnitra ČR: Když vás dvakrát praští policista klackem do hlavy, to není trestný čin
Kolik zahraničních svědků vyslechla Inspekce ministra vnitra při vyšetřování policejní brutality?
V souvislosti s obviněními z policejní brutality vyslechla inspekce dosud dva cizince
Je povinností občana dostavit se, kam vyšetřovatel určí?
V Česku je přísně (a bude hůř)
Pan Piorecký a slečna Dvorská jsou vyslýcháni ve vlastním zájmu
Podezření z politických souvislostí vašeho postupu je značné
                 
Obsah vydání       16. 10. 2002
16. 10. 2002 Policie podává veřejnosti nepřesné a zavádějící informace
16. 10. 2002 Masakr v Bali musí znamenat, že se skoncuje s válkou proti Iráku
16. 10. 2002 Bude po masakru v Bali dalším terčem Británie?
15. 10. 2002 Smutné tiky Jan  Čulík
16. 10. 2002 Bush varuje svět před dalšími útoky organizace al Qaeda
15. 10. 2002 Média ve střední Evropě "jsou v podstatě stejná jako za komunismu a předtím." Proč?
15. 10. 2002 Jsou k něčemu žurnalistické školy?
16. 10. 2002 Jsou novinářské školy důležité?
15. 10. 2002 Policajt - priateľ alebo "otrava" ? Lubomír  Sedláčik
16. 10. 2002 Jak vrátit demokracii její dobré jméno - Prvních deset krůčků na cestě dlouhé tisíc mil, IV. Bořivoj  Čelovský
15. 10. 2002 Odrazem signálů z mobilních telefonů lze monitorovat pohyb osob a vozidel
15. 10. 2002 Vysoce úspěšný nový lék proti srdečním chorobám
14. 10. 2002 "Vstupujeme do časů, kdy se bude říkat: 'Je to sice Čech, ale je to slušný člověk'" Jan  Čulík
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL