16. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 10. 2002

Média ve střední Evropě "jsou v podstatě stejná jako za komunismu a předtím." Proč?

Andrew K. Milton, The Rational Politician: Exploiting the Media in New Democracies. Aldershot, England a Brookfield. VT: Ashgate, 2000, 197 stran

Neexistuje příliš mnoho odborné literatury, která by se zabývala rolí sdělovacích prostředků při přechodu někdejších autoritářských zemí k demokracii, míní Laura Belinová v recenzi výše zmíněné knihy na stránkách Transitions Online. Právě proto je Miltonova kniha cenná. Milton argumentuje, že vytváření nových institucí, včetně tvorby zákonů pro pluralitní, demokratické volby, je úplně odlišný proces než je restrukturalizace existujících institucí, včetně sdělovacích prostředků. Na to, aby se staly demokratickými, vyžadují mnohé existující instituce rozsáhlé reformy.

Avšak když politikové vyjednávají ohledně demokratických procedur, věnují jen málo pozornosti už existujícím institucím a zabývají se především vytvářením nových institucí. A vytvořit zákony a pravidla pro demokratické volby je pro politiky přirozeně důležitější než rozhodovat o tom, jak by měly fungovat sdělovací prostředky.Přitom během období tzv. "demokratického mezivládí", tj. v době, kterou Milton definuje jako "období mezi prvním schválením demokratických principů a prvotní realizací těchto principů" spolu sdělovací prostředky navzájem dál spolupracují, což vede k zakonzervování existujících vztahů a vzorců chování. Mnoho autorů poznamenává, že ve střední Evropě užívají politikové z opačných politických táborů, když jsou u moci, obdobných metod jak ovládat sdělovací prostředky. Miltonovi vysvětluje teorie o racionální volbě a organizační analýza, proč se oficiální politika vůči sdělovacím prostředkům i chování sdělovacích prostředků změnily od pádu komunismu tak málo. Milton poukazuje na to, že racionální politikové, kteří ovládají instituce, sloužící jejich kariérním zájmům, nebudou usilovat o reformu těchto institucí.

Tento článek vyšel včera v důsledku technické chyby v neúplné verzi, omlouváme se, chybu jsme napravili.

Dostane-li se novým politikům ve středoevropských zemích možnosti využívat sdělovací prostředky, "požadavky demokratizace začnou být jaksi méně důležité" než politické aspirace, jako je potřeba vyhrát volby, změnit politickou kulturu či vytvářet vědomí soudržného národa.

Z tohoto hlediska, argumentuje Milton, "pomalé vytváření nových ústavních pořádků" "umožňuje přežívání starých organizačních forem a doprovodných institučních vztahů, které umožňují pokračování nedemokratického politického chování a nedemokratické kontroly."

Před rokem 1989 byla podřízenost sdělovacích prostředků státní moci v zemích sovětského bloku většinou dobrovolná, tj. vycházela z iniciativy samotných novinářů. Pravidla ohledně toho, co bylo za komunismu přijatelné tisknout, většinou realizovali z vlastní iniciativy sami novináři a šéfredaktoři: k přímým zásahům do práce sdělovacích prostředků docházelo zřídkakdy.

p> Z tohoto důvodu, argumentuje Milton, staré vztahy mezi politickými elitami a novináři a očekávání, spojovaná s těmito vztahy, je nutno rozbít, mají-li být sdělovací prostředky v postkomunistických zemích získat možnost pracovat svobodně. Avšak Milton argumentuje, že noví demokratičtí činitelé v těchto zemích nemají zájem změnit tyto existující vztahy - v nejlepším případě usilují jen o tom, vytvořit zdání, že sdělovací prostředky v jejich zemích směřují k demokracii.

Milton odmítá argument některých analytiků, že hlavní překážkou demokratizace existujících institucí v postkomunistickém světě je to, že to bývaly specielně "komunistické" instituce a že podmínky přechodu od autoritářských společností střední Evropy a bývalého Sovětského svazu jsou nesrovnatelné s přechodem od autoritářských společností v jižní Evropě či v Latinské Americe.

Milton argumentuje, že hlavní překážkou pro demokratizaci existujících institucí v postkomunistických zemích je samotná podstata těch institucí, nikoliv jejich "komunistická", "leninská" minulost. Reformovat už existující instituce je obtížné v důsledku charakteristických rysů jejich organizační struktury. Milton ilustruje tento svůj argument příkladem z Tchajwanu. Od konce čtyřicátých let až do konce osmdesátých let vládl na Tchajwanu autoritářský systém, který byl organizačně velmi podobný komunistickým systémům ve střední Evropě, i když se od nich ideologicky radikálně odlišoval.

A v devadesátých letech došlo na Tchajwanu k obdobnému vývoji jako ve střední Evropě: tchajwanští politikové se snažili získat vliv a kontrolu nad sdělovacími prostředky ve své zemi způsobem velmi podobným tomu, jak to činili politikové ve visegrádských zemích.

V historické analýze zkoumá Milton vládní politiku vůči sdělovacím prostředkům v Československu, v Polsku a v Maďarsku před rokem 1945. Zjišťuje, že politikové v těchto zemích vždycky usilovali o kontrolu a ovládání sdělovacích prostředků. Argumentuje, že "dnešní chování středoevropských politiků vůči sdělovacím prostředkům je zakořeněno v něčem hlubším než jen v komunistické minulosti."

                 
Obsah vydání       16. 10. 2002
16. 10. 2002 Policie podává veřejnosti nepřesné a zavádějící informace
16. 10. 2002 Masakr v Bali musí znamenat, že se skoncuje s válkou proti Iráku
16. 10. 2002 Bude po masakru v Bali dalším terčem Británie?
15. 10. 2002 Smutné tiky Jan  Čulík
16. 10. 2002 Bush varuje svět před dalšími útoky organizace al Qaeda
15. 10. 2002 Média ve střední Evropě "jsou v podstatě stejná jako za komunismu a předtím." Proč?
15. 10. 2002 Jsou k něčemu žurnalistické školy?
16. 10. 2002 Jsou novinářské školy důležité?
15. 10. 2002 Policajt - priateľ alebo "otrava" ? Lubomír  Sedláčik
16. 10. 2002 Jak vrátit demokracii její dobré jméno - Prvních deset krůčků na cestě dlouhé tisíc mil, IV. Bořivoj  Čelovský
15. 10. 2002 Odrazem signálů z mobilních telefonů lze monitorovat pohyb osob a vozidel
15. 10. 2002 Vysoce úspěšný nový lék proti srdečním chorobám
14. 10. 2002 "Vstupujeme do časů, kdy se bude říkat: 'Je to sice Čech, ale je to slušný člověk'" Jan  Čulík
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL