11. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 10. 2002

Nezbytnost absolutního nepřítele

Proč potřebujeme absolutního nepřítele? Protože potřebujeme ospravedlnit rozpory v naší západní kultuře, která proklamuje snášenlivost ale usiluje o panství, a která hovoří o míru ale šíří násilí. Což jsou rozpory vyplývající z principiální neslučitelnosti našich humanitních a ekonomických ideálů.

Rozpor Západu

Západ totiž není schopen uvést do souladu své racionálně-kritické a ekonomické myšlení. Moderní doba se zrodila oslavením rozumu: "Odvažte se myslet", učil Kant. Ale naše ekonomika může žít i fungovat jen za předpokladu jeho naprostého popření. Důležitou v ní není kritická racionalita, ale oddaná důvěra v hesla tržní ekonomiky, jejíž dogmata vstoupila na místa starých dogmat náboženských.

Přijaté autoritářství mívá ohromující účinnost a přesvědčuje svými výsledky, pokud se nikdo neptá na cenu, kterou se za ně platí. Ekonomika proto umlčela kritický rozum stejným způsobem, jak to činilo dříve náboženství. Vyrazila proti kritice se stejnými exkomunikacemi a upadla nevědomky do stejného fundamentalismu, který si již není vědom své vlastní nekritičnosti.

Západ se dostal již i do rozporu mezi ekonomikou a modernou. Moderna objevila důstojnost lidských bytostí a jejich vzájemnou rovnost. Ale sami otcové moderny, Voltaire a Montesquieu, znevážili ideály které sami hlásali, připouštějíce z ekonomických důvodů oprávněnost otroctví a obchodu s otroky, neboť to bylo nezbytné pro zachování cen cukru a kakaa. Redukovali tím původně obecné ideály moderny výlučně pro oblast západního světa.

Západní kultura se však i k tomuto rozporu postavila naprosto nekriticky. Není dovoleno svobodně myslet, a to ani o dogmatech, tím méně pak o zájmech mocných hospodářských subjektů, které jsou těmito dogmaty podpírány.

A tak zatím co západní teorie zaplnila svět svými humanitními ideály, západní praxe prosadila v uplynulých letech názor, že politické cíle (a politické cíle jsou vždy ve službách účelů ekonomických) ospravedlňují jakékoliv prostředky včetně smrti nevinných lidí. Nejde přitom jen o ukrutnosti spáchané v Iráku, ale o obdobné surovosti například při invasi do Panamy za cenu 3000 mrtvých s cílem zajmout "zrádného" spojence, o bombardování Sudánu, organizování "kontras" v Nicaragui, které ponechalo zem utopenou v naprosté bídě, nebo o výslovnou podporu zločinů Pinochetových v Chile. Vedle kterých stojí politováníhodná zbabělost Evropské unie, zapomínající na své proklamace o ochraně lidských práv z obav před hospodářskými sankcemi USA.

Máme proto právo se divit, je-li nám odpláceno stejnou mincí? Navíc jsme tento způsob prosazování "politických" cílů nejen uvedli do praxe, ale vymyslel i jeho ospravedlnění: Naše války jsou vždy totálním dobrem proti absolutnímu zlu. A president Bush junior tento přístup dovršil, když hovořil o své "nekonečné spravedlnosti" a o "válce dobra proti zlu".

                 
Obsah vydání       11. 10. 2002
11. 10. 2002 Bývalý špion: "Britská rozvědka dala al Qaedě 100 000 liber" Štěpán  Kotrba
11. 10. 2002 Zrušený článek Guardianu: "Ministři vydali cenzurní příkaz pro proces s členem MI5"
11. 10. 2002 Britský tisk nesmí publikovat senzační obvinění
11. 10. 2002 Agent, který zradil MI5, je připraven stanout před porotou
11. 10. 2002 Vláda požaduje, aby se proces se Shaylerem konal tajně
11. 10. 2002 Ze svědectví Davida Shaylera o spiknutí MI5 s cílem usmrtit plukovníka Kaddáfího
13. 10. 2002 Fotbalová asociace kritizovala slovenskou policii za přílišné užití síly
11. 10. 2002 Invex 2002 Dominik Joe Pantůček
11. 10. 2002 Chce vláda ČSSD poručit větru, dešti? Filip  Rožánek
11. 10. 2002 Britské listy dnes rediguje Štěpán Kotrba
11. 10. 2002 Jak vrátit demokracii její dobré jméno - Prvních deset krůčků na cestě dlouhé tisíc mil Bořivoj  Čelovský
10. 10. 2002 Rómska bomba na Ruskovom krku Lubomír  Sedláčik
11. 10. 2002 Nezbytnost absolutního nepřítele Jan  Hruška
11. 10. 2002 NATOidní normalizace? Účast na politickém školení je zase povinná... Václav  Votruba
10. 10. 2002 Proč jste v parlamentě tvrdil nepravdu, pane ministře?
10. 10. 2002 Zachrání školství po zániku ČR evropský či německý kapitál? Michal  Rusek
10. 10. 2002 Evropská komise schválila rozšíření EU - jsou však kandidátské země připraveny?
10. 10. 2002 Rozšiřování EU jde dobře, ale jen zvenčí
10. 10. 2002 Britská Horní sněmovna torpédovala plány ministra vnitra zpřísnit azylový zákon
12. 10. 2002 Děkujeme přispěvatelům
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL