10. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 10. 2002

Proč jste v parlamentě tvrdil nepravdu, pane ministře?

Ministr pro místní rozvoj
Mgr. Pavel Němec
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Věc: Žádost o oficiální stanovisko

Dne 12.září jste v rozpravě k návrhu novely stavebního zákona (tisk č. 39) v Poslanecké sněmovně při obhajování a zdůvodňování vyloučení reprezentantů veřejnosti z určitého okruhu řízení podle stavebního zákona řekl, že podání případných námitek těchto sdružení vede k povinnému přerušení řízení a věc musí být odevzdána k rozhodnutí soudu (odkazujeme na stenografický záznam z jednání*). Tímto jste obhajoval své tvrzení, že občanská sdružení mohou řízení zdržovat.

Toto nepravdivé tvrzení nemá v žádném ustanovení žádného zákona oporu; to, že námitky ve správním řízení tento účinek v žádném případě nemají, patří k elementárním zásadám procesu rozhodování jakéhokoli úřadu - mezi odbornou veřejností pochopitelně notoricky známým.

Žádáme Vás proto, abyste vysvětlil, z jakého důvodu jste Sněmovně poskytl nepravdivé informace a zda a jakým způsobem hodláte toto své pochybení napravit.

Tato žádost i Vaše odpověď budou zveřejněny na stránkách Britských listů, popř. jiných periodik.

Dne 20.9.2002

Štěpán Kotrba

Britské listy

* "Na druhou stranu, pokud bychom k tomuto omezení účasti veřejnosti nepřistoupili, stavební úřad v každém případě, pokud jsou dány námitky ze strany vedlejších účastníků, musí stavební řízení přerušit a věc se dostává k soudu. Jakékoli zkrácení lhůt pro vyjádření ze strany veřejnosti nemá smysl, protože problém je až následný. Tehdy, když tito vedlejší účastníci námitky podají, na námitkách trvají, tak stavební úřad musí stavební řízení přerušit a věc rozhoduje soud."

Poznámka JČ: Do 10. října 2002 jsme nedostali od ministra Němce žádnou odpověď.

                 
Obsah vydání       10. 10. 2002
10. 10. 2002 Evropská komise schválila rozšíření EU - jsou však kandidátské země připraveny?
10. 10. 2002 Rozšiřování EU jde dobře, ale jen zvenčí
10. 10. 2002 Proč jste v parlamentě tvrdil nepravdu, pane ministře?
10. 10. 2002 Britská Horní sněmovna torpédovala plány ministra vnitra zpřísnit azylový zákon
10. 10. 2002 Zachrání školství po zániku ČR evropský či německý kapitál? Michal  Rusek
10. 10. 2002 Není metro jako Metro. (O "aktivní cenzuře" a neporušování volebního zákona) Josef  Trnka
10. 10. 2002 Havířov je už pět měsíců bez primátora Jaroslav  Hlaváček
9. 10. 2002 Před 64 lety probíhala okupace českého pohraničí Jaroslava  Čajová
10. 10. 2002 Miliardár Železný ohrozil Žobráka Lubomír  Sedláčik
9. 10. 2002 Zapomenuté pohraničí - zapomenuté osudy Jaroslava  Čajová, Josef  Bartoš, J.  Kouřil
9. 10. 2002 Český ostrůvek na Uničovsku v okupovaném pohraničí Josef  Bartoš
8. 10. 2002 Donald Rumsfeld osobně vyjednával se Saddámem Husajnem
9. 10. 2002 Jaká jsi, slovenská levice? Oskar  Krejčí
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
10. 10. 2002 Přístup na Britské listy
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL