16. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 9. 2002

Tak co dál

Motto:

Můžu tě ztratit
a pak snad bude nejvhodnější svést to na dialektiku

Ano
to všechno se může stát
Ale už nikdy neztratím
všechny ty lehkomyslné nevychované a pravdivé
děti naší lásky
všechno to co nelze vyhandlovat
v Tuzexu
nabiflovat přes noc
získat protekcí
úsměvem
touhu a odvahu
nečekat až se život převalí kolem jako baráčnický průvod
nedat se zlákat
štěstím
které padne na míru a sluší
nebýt tu zbytečně
nejíst tu zadarmo chleba
Václav Hrabě

Starší dcera Ema se po návratu z letního pobytu v České republice, kde na Letní filmové škole v Uherském Hradišti shlédla celou řadu klasických českých filmů, začala docela intenzivně zajímat o českou kulturu, historii a literaturu. Před několika dny mě požádala o nějakou českou báseň, jakou by mohla umístit na své internetové stránky. Půjčil jsem jí knížku Václava Hraběte. Jak se dalo očekávat, nesmírně si ho oblíbila.

Tak mě napadlo, že bych jí mohl najít ještě něco jiného. Mě totiž seznámil s Václavem Hrabětem Karel Kryl.

Před více než třiceti lety, v tmavém a pochmurném normalizačním podzimu někdy v letech 1970 - 1972, jsem si odpoledne na pražském Starém Městě dělával, když jsem chodil do střední školy, domácí úkoly. Poslouchal jsem při tom většinou na krátkých vlnách hudební pořad Svobodné Evropy - když se vysílala jen nepolitická hudba, komunisti od 15.10 do 18 (s výjimkou desetiminutových zpráv každou hodinu) vysílání z Mnichova nerušili. Jednou, v pozdním odpoledni jsem nahrál vynikající pořad - padesátiminutovku Karla Kryla, složenou z jeho písní a z textů Václava Hraběte ("Dobré odpoledne, dobrý večer, u mikrofonu je Karel Kryl se sbírkou básní 'Stop-time' Václava Hraběte a se svými písničkami"). Tahleta nahrávka - písně Karla Kryla i text Václava Hraběte - pro mě vždycky hodně znamenala.

Těžko někdo tuhle nahrávku má - ve Svobodné Evropě se pořady nearchivovaly (tak například neexistují vůbec žádné záznamy kdysi nesmírně poslouchaného pořadu Slávy Volného "Listy přátelům"). Zájem dcery Emy o Václava Hraběte mi tu starou nahrávku připomněl. Včera, v neděli odpoledne, jsem ten záznam přetočil z cívkového magnetofonu na kazety, aby byl k běžnějšímu použití, nejen pro dceru, ale i pro studenty.

Apokalyptickými vizemi přízračné země, jakou evokoval ve svých písních Karel Kryl, žila tehdy značná část mladé generace. Tehdy jsme si mysleli, že ty písně jsou (samozřejmě s uměleckou nadsázkou) o komunismu. Když jsem ale včera ten záznam poslouchal znovu, ukázalo se, že je Krylova apokalyptická vize možná i o dnešku:

Tak jenom pojistit
a nechat zadní vrátka
Hrát dvojí trojí hru
a o čtvrtou se snažit
Bambitku odjistit
a dožíti se zítřka
Vždy státi na výhru
a zmrtvýchvstání zažít.

toť láska nevlídná
jak slina na šátku
doba je neklidná
a touha na splátku
Toť láska pod knutou
a smrt je poslem lásky
Smrt s dýkou vetknutou
do knížky pod obrázky

S úsměvem mudrce
si vlastní kapsu plnit
Dát ruku na srdce
a jako had se vlnit
Rozmlouvat o právu
a bezprávím se živit
Nadávat na slávu
a pro slávu se křivit

toť láska nevlídná
jak slina na šátku
Doba je neklidná
a touha na splátku
Toť láska pod knutou
a smrt je poslem lásky
Smrt s dýkou vetknutou
do knížky pod obrázky

Nemíti skrupulí
když o náš prospěch běží
Mít na rtech vyznání
a pod jazykem hada
Být silným po vůli
a říkat, že nám leží
na srdci poznání
a bát se říci - ZRADA

toť láska nevlídná
jak slina na šátku
Doba je neklidná
a touha na splátku
Toť láska pod knutou
a smrt je poslem lásky
Smrt s dýkou vetknutou
do knížky pod obrázky.

Anebo:

Před okny sloup
Znamení moru
Předpověď provazů
A divných mravů
Klesáme hloub
Se strachem tvorů
Před ranou do vazu
Před zlobou davu

Na stěně mříž
Znamení doby
Děsím se obrázků
Děsím se šachu
Zbyl jenom kříž
Zůstaly skoby
A myšlenka na lásku
V zajetí strachu

Zástupy lidí
jdou pozpátku vpřed
tak jako raci
Zbabělost - hostii
každý si pozvedá
pálí ho dlaň
Mnozí se stydí
že stavěli svět
Některý zvrací
dávaje bestii
ze svého oběda
povinnou daň

K výkazu ztrát
připište sebe
Že jste jen couvali
Mlčky a kvapně
Za to když brát
Chtěli vám nebe
Že jste jim kývali
Bože tak trapně

Přes čelo stín
Znamení studu
Znamení malého
Lidského strachu
Na pití blín
K zábavě nudu
K důvěře podlého
A nasypat hrachu

Když jsem před šesti lety zahajoval práci na projektu zvaném Britské listy, cílem, který jsem si tehdy předsevzal, bylo jednak přinášet do českého prostředí z anglosaského úhlu pohledu informace a myšlenky, které se tam nedostanou, druhým cílem bylo vstoupit intenzivněji v interakci s českou společností a poučit se o jejích dnešních vlastnostech, jaká je, kam směřuje.

A poučil jsem se skutečně hodně.

V západních společnostech se už dnes zcela běžně užívá nehierarchická, plochá struktura organizací a podniků, kdy mají zaměstnanci a spolupracovníci sami jednotlivě obrovské pravomoci, mají důvěru (společenská důvěra, vědomí, že se lidi navzájem neokradou a nepodvedou, je základní podmínkou hospodářského úspěchu) a očekává se od nich, že budou projevovat iniciativu a originalitu. Na prosazování tohoto - jinde ve světě už běžného principu - selhala reforma zpravodajství České televize za Ivana Kytky. Ti lidé nechtěli jednat svobodně a samostatně, nechtěli vystupovat jako nezávislí, sebevědomí jedinci. Stejně selhal Fabiano Golgo, když se tytéž principy pokoušel prosazovat v časopise Redhot: jeho podřízení se i nadále CHTĚLI chovat (přesně podle Karla Kryla) jako otroci bez odpovědnosti. No a když jsme poskytli velké pravomoci jednateli Občanského sdružení Britské listy, dopadlo to taky docela špatně. Přihlásili se nám v posledních dnech čtyři čtenáři, kteří konstatovali, že zažili se svým občanským sdružením něco velmi podobného. Proč se tyhle věci dějí v České republice?

K této zkušenosti mi napsal jeden český básník, který dlouhá léta žije mimo Českou republiku. Zamýšlím se nad tím stejně vážně jako on. Píše zaujatě?

Zkušenost, kterou proděláváte v posledních měsících, jsem si opakovaně prodělával i já v první polovině devadesátých let s [lidmi] z různých nakladatelství, publikací a zájmových skupin. Nedivím se Vám, že jste stál a stojíte před [tímto druhem] chování bezradně. Je totiž tak iracionální, tak protikladné a rozpolcené, tak naivní a při tom tak zchytralé, že se nám, lidem, kteří strávili desetiletí v cizině s jakž takž intaktní mentální strukturou, musí jevit jako naprosto nepochopitelné. Přesně tak jako Vy dnes jsem před lety stál opakovaně nad zneužitím své přirozené důvěry s úžasem: Připadalo mi tehdy stejně jako dnes Vám, jako bych měl co činit se stvořeními z jiné planety.

Takovíto lidé se skutečně mohou chovat delší dobu zdánlivě korektně, zdánlivě relativně inteligentně, zdánlivě přátelsky - prostě pochopitelně. A pak se najednou zjistí, že podrážejí, lžou, kradou, podvádějí a to všechno nejenom ke škodě druhých, ale i ke své vlastní. Jejich charakter se ukáže být naprosto zhroucený a jejich chování zcela nevypočitatelné, protože při troše rozumu a elementární rozvahy mohli předvídat, že jim nakonec, v delší perspektivě, k užitku nebude. Nesmyslně, absurdně, z jakéhosi záhadného fatalismu anebo z neuvěřitelné infantility riskují osobní prestiž, privilegia, přátelství, důvěru, celou svou lidskou důstojnost a škodí pro pár piv projektům, které jim samým mohly dopomoci k společenskému uznání. Při tom jsou - jak se zdá - přesvědčeni, a jsou ochotni to kdykkoliv hlasitě prohlašovat, že se chovají korektně. Nemají sebemenší výčitky svědomí a sebemenší schopnost kriticky své chování posoudit. Když jsou přistiženi, pokládají se za oběti a nikoliv za pachatele. Vymlouvají se, vykrucují, zatloukají jako děti školou povinné. Jakoby měli jakýsi hebefrenický defekt.

Nevím co vlastně provedlo dvacet let "normalisace" v Čechách s lidmi. Bylo by asi zapotřebí celé interdisciplinární studie sociologů, psychiatrů a psychologů, aby se tomuto, ve své četnosti znepokojujícímu, sociopsychologickému problému přišlo na kloub.

Dověděl jsem se z Prahy taky, že jsem vlastně strašně naivní, protože lidem se přece důvěra nesvěřuje, že je moje redakční praxe příliš liberální, a na lidi musí být bič. Tak takovou politiku prosazovat nebudu, ale budu samozřejmě hledat i dál kvalitní spolupracovníky, kteří důvěry a svobody v rozhodování nebudou zneužívat.

V sobotu jsem viděl v britské televizi film podle bestselleru Toma Wolfa "Bonfire of the Vanities". Nespravedlivě se tam snaží dosáhnout odsouzení pro svůj osobní prospěch za trestný čin, který nespáchal, hlavního hrdinu (hraje ho Tom Hanks) zkorumpovaná prokuratura za pomoci místních politiků, policie i místního faráře. Proces však nakonec dopadne pro obžalovaného dobře a v závěru filmu hřmí černošský soudce tváří v tvář zkorumpovanému davu (je to jak vzkaz Vladimíru Železnému, jehož jednání se mi zdá, po svých nedávných zážitcích, charakterističtější pro českou společnost, než se mi to jevilo dosud):

Právo je nedokonalý pokus člověka prosadit SLUŠNOST!

Zákony a právo tady nejsou od toho, abyste mohli jiné podvádět a manipulovat. Zákony tady nejsou od toho, abyste mohli uzavírat mezi sebou podvodná srozumění. Právo je pokus člověka prosadit SLUŠNOST. Tak, jak vás to učila babička. Jděte a chovejte se slušně!

Mám ještě jednu historku, slyšel jsem ji v pořadu britského rozhlasu o historii londýnských židů. Jeden starší pán vzpomínal na to, jak jeho chudý otec, žid, přistěhovalec z východní Evropy, mu vštěpoval hlavní zásadu židovské civilizace:

"Musíš synu, ať jsi jakkoliv chudý, vždycky dávat žebrákům peníze a pomáhat potřebným."

"Ale tatínku, co když dám někomu almužnu a on to bude podvodník?"

"To není tvoje věc, o to se nestarej," zněla otcova odpověď. "To, zda se obdarovaný chová jako podvodník, to je mezi ním a jeho Bohem. Ty se starej o to, abys dával almužnu."

                 
Obsah vydání       16. 9. 2002
15. 9. 2002 Špidla odmítl trojkoalici, lidovci znervózněli
Jednat se bude patrně celou noc
Štěpán  Kotrba
16. 9. 2002 Špatná Marvanová? Fabiano  Golgo
16. 9. 2002 Hana z Arku na hranici Zdeněk  Jemelík
15. 9. 2002 Třikrát a dost Haně Marvanové Karel  Mašita
16. 9. 2002 Proč jedná Hana Marvanová ve prospěch KSČM? Jan  Čulík
13. 9. 2002 Sněmovna má svého Wagnera, koalice svou povodeň...
Budeme mít my novou vládu?
Štěpán  Kotrba
16. 9. 2002 Chystají USA a Rusko vzájemnou dohodu o Iráku a Gruzii?
16. 9. 2002 "Buďme rádi, že nejsme závislí na britském zdravotnictví." Daniela  Pilařová
16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
16. 9. 2002 Antifašistický koncert pod záštitou ministra vnitra Štěpán  Kotrba
16. 9. 2002 ČTK: "Muzika bije nácka"
16. 9. 2002 Akce Music Beats Local Nazi přerušena policií
16. 9. 2002 Nekrolog za Katovnu Roman  Sikora
16. 9. 2002 Petice "Město pro lidi" má podporu Pražanů
16. 9. 2002 Státní zaměstnanci, plaťte! Radek  Sárközi
16. 9. 2002 Tak co dál Jan  Čulík
12. 9. 2002 Konto Občanského sdružení Britské listy Jan  Čulík

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 9. 2002 Hana z Arku na hranici Zdeněk  Jemelík
16. 9. 2002 Tak co dál Jan  Čulík
16. 9. 2002 Špatná Marvanová? Fabiano  Golgo
16. 9. 2002 Proč jedná Hana Marvanová ve prospěch KSČM? Jan  Čulík
16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
15. 9. 2002 Špidla odmítl trojkoalici, lidovci znervózněli
Jednat se bude patrně celou noc
Štěpán  Kotrba
13. 9. 2002 I pro Tomáše Pecinu platí presumpce neviny Jan  Paul
13. 9. 2002 Vyjádření Tomáše Peciny, poslední reakce Jana Čulíka Tomáš  Pecina, Jan Čulík
12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie   
12. 9. 2002 Chtěl jsem odhalit Pecinovo podivné chování už dávno Fabiano  Golgo
12. 9. 2002 Chudoba a nevědomost plodí extremismus Petr  Vařeka
12. 9. 2002 Budou povodně zneužity k omezení pravomocí veřejnosti?   
12. 9. 2002 Špona & spol. Užitečný produkt nebo odpad? Josef  Trnka
12. 9. 2002 Proč musím platit předvolební kampaň ODS? Michal  Kubíček