10. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 5. 2002

Proč Tomáš Pecina opouští redakci BL

Zde je vyjádření redaktora Britských listů, jež je zároveň jeho posledním článkem v deníku. (TP)

Poznámka šéfredaktora Jana Čulíka: Toto je text, který si Tomáš Pecina vydal o své vůli a bez předchozího vědomí a souhlasu šéfredaktora listu. Jan Čulík nesouhlasí s Pecinovým rozhodnutím medializovat své osobní spory se Štěpánem Kotrbou a už vůbec ne s publikací těžko ověřitelných tvrzení, které Tomáš Pecina má z druhé či třetí ruky. Šéfredaktor to považuje za neetické. Učiní vše, co je v jeho silách, aby osobní spor obou dosavadních dobrovolných spolupracovníků nebyl dále v tomto listě medializován a čtenářům se omlouvá za nyní dramatickým způsobem projevenou neprofesionalitu svých dosavadních spolupracovníků. Pokusí se vytvořit nový redakční tým.

Sleduji vesměs značně odtažité debaty ohledně roztržky v redakci Britských listů a cítím, že bych měl uvést některé mýty na pravou míru. Budu se snažit o maximální stručnost a věcnost.

Se Štěpánem Kotrbou jsme se osobně poznali v září 2000 a rychle jsme se spřátelili. Oceňoval jsem - a dosud oceňuji - jeho intelekt, kreativitu, analytické a dobře strukturované myšlení, orientaci v domácím i zahraničním politickém dění, kontakty, zatvrzelou, až fanatickou pracovitost, kultivované, noblesní vystupování, nepopiratelné kouzlo osobnosti a jistý druh joie de vivre, jež z něj vyzařuje. Jako každý má i Š. Kotrba své slabé stránky, mezi něž patří nedostatek všeobecného vzdělání (nečte ani v jednom cizím jazyce), jistý deficit uměřenosti úsudku, jež nedokáže tlumit občas se projevující euforičnost jeho jednání, nedostatek literárního talentu, jehož vinou je odsouzen zůstat i jako novinář spíš průměrným než vynikajícím, a sklon ke specifickému, paranoidnímu vidění světa. Zejména tato poslední vlastnost v době, kdy se sám ocitá v krizi, vystupuje na povrch a stává se - bohužel - dominantní složkou jeho osobnosti.

S jistým údivem jsem zjistil, že Š. Kotrba postupně "odhalil" jako osoby působící ve prospěch tajných služeb celou řadu lidí, s nimiž se setkal - namátkou vybírám reportéra a pozdějšího dramaturga České televize Jiřího Ovečku nebo jednatele společnosti Globe Internet (ta poskytuje "novým" Britským listům na základě sponzorské smlouvy webhosting) Jakuba Ditricha.

Zhruba v polovině prosince 2001 se stalo, že Štěpán Kotrba odhalil i mne. Úkol, jímž mne můj zaměstnavatel, Bezpečnostní informační služba, pověřil, spočíval v likvidaci Jana Čulíka a jeho deníku.

Aby mi v tom včas zabránil, požádal Š. Kotrba - podotýkám, že bez vědomí J. Čulíka - začátkem ledna 2002 jednoho ze spolupracovníků redakce, aby převzal kontrolu nad redakčním systémem a zajistil, že se do něj nedostanu. Toto přání bylo i po technické stránce nerealizovatelné (jako jednatel občanského sdružení jsem byl jediný, kdo mohl dávat poskytovateli webhostingu závazné pokyny, nebo, pokud by nebylo jiné řešení, přenést doménu i s redakčním systémem jinam) a příslušný spolupracovník Kotrbu dosti razantně odmítl.

Zároveň Š. Kotrba začal J. Čulíkovi i jiným osobám poskytovat informace o tom, jak Britským listům všemožně škodím: jako pars pro toto uvedu, že jsem měl údajně každý měsíc zpronevěřovat částky v řádu statisíců korun za imprese ve výměnném systému internetové reklamy Billboard.cz - realita je taková, že ze z výměnného systému má přímý finanční zisk pouze jeho provozovatel; BL z něj nikdy nedostaly ani korunu.

Mou reakcí na tato obvinění, která nikdy nebyla vyslovována přímo, ale přesto se ke mně z různých stran dostávala, i na pomalu, avšak nezadržitelně klesající úroveň a úměrně rostoucí zaujatost vlastních Kotrbových textů (včetně popisků jinak technicky stále lepších a četnějších fotografií), byl požadavek, aby si Jan Čulík zvolil, zda chce v redakci spolupracovat s ním nebo se mnou; možnost, abych působil v jednom týmu s člověkem, který se o mně vyjadřuje tak, jak bylo výše popsáno, jsem si neuměl představit a nepřipouštěl jsem ji.

Další peripetie sporu jsou v důsledku nejnovějších událostí víceméně známy, stejně jako to, pro koho se nakonec Jan Čulík rozhodl.

Neodcházím se záští, je normální, že se týmy lidí mění, rozpadají a znovu vytvářejí; odcházím i s vědomím, že i já mohu být - přirozeně v přeneseném smyslu - zvážen a shledán lehkým.


Vyjádření šéfredaktora: Jak už jsem uvedl několikrát, o Štěpána Kotrbu v tomto sporu nejde: šlo v něm o pravomoci šéfredaktora a o to, zda má mít šéfredaktor právo rozhodovat o tom, kdo má či nemá mít přístup do redakčního systému.

Je politováníhodné, že Tomáš Pecina medializuje "hospodské řeči" Štěpána Kotrby, které, pokud k nim skutečně došlo, jsou jistě vážnou osobní urážkou, kterou si měli oba pánové vyřešit mezi sebou: pokud taková nepodložená tvrzení Štěpán Kotrba šíří, měl by se za ně Tomáši Pecinovi omluvit. Přiznávám Tomáši Pecinovi právo být rozhořčen a šokován údajnými drby, které se snad kolem něho od Štěpána Kotrby šíří. Vzhledem však, že je to na úrovni hospodských keců, je obtížné brát něco takového vážně a nejsem si jist, zda je seriózní taková tvrzení z druhé ruky (jichž je jistě v horečné atmosféře České republiky spousta) medializovat. Takováto údajná tvrzení také mají těžko co dělat s redakční politikou listu. Právě proto, že je Štěpán Kotrba "samorost", je nutno jeho příspěvky pro Britské listy redigovat a důsledně trvat na tom, aby byly věcné a řádně podložené. To je součástí normální redakční práce v každém časopise. Ani neočekávám, že by měli Tomáš Pecina a Štěpán Kotrba spolupracovat: respektuji, že se rozkmotřili....:) (Kdyby se býval pokusil Štěpán Kotrba odříznout Tomáše Pecinu od Britských listů, vystoupil bych proti tomu stejně razantně jako proti pokusům Tomáše Peciny odříznout od BL Kotrbu.) Ale o tom debata není.

Britské listy se nikomu neuzavírají a šéfredaktor se "nerozhodl" pro Štěpána Kotrbu a proti Tomáši Pecinovi. Je politováníhodné, že se Tomáš Pecina rozhodl z redakce BL odejít, protože nedokáže akceptovat normální podmínku, že v případech sporů musí být - po rozsáhlé diskusi a zvážení všech stanovisek - konečné rozhodnutí na šéfredaktorovi. Časopis to samozřejmě výrazně poškodí, ovšem práce pro tento list je dobrovolná. Pecinovo rozhodnutí z BL odejít považuji za zbrklé, neuvážené a přehnané. Zpochybňuje tím nesmírně záslužnou práci, kterou pro českou společnost za poslední roky udělal a za niž mu jménem svým i jménem čtenářů děkuji.

Vydávám Britské listy už šest let jako bezplatnou službu české společnosti, protože mám pocit, že je takováto práce potřebná a že prostě pro českou společnost chci dělat to, o čem se domnívám, že je to to nejužitečnější, co je v mých silách. Nedomnívám se, že je účelem Britských listů užívat tohoto časopisu k prosazování individuálního "věhlasu" jednotlivých redaktorů či přispěvatelů a mrzí mě, že se kolegům ohlas jejich psaní natolik zřejmě vrazil do hlavy, že při svém vypjatém individualismu nejsou schopni toho, čeho by měl být schopen každý rozumný dospělý člověk - totiž kompromisu. Obávám se, že z hlediska veřejného zájmu je tento osobní spor zcela irelevantní. A prvotním cílem našeho snažení by měl být veřejný zájem.

                 
Obsah vydání       10. 5. 2002
11. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky Jan  Čulík
10. 5. 2002 Jsou dobrovolné podniky udržitelné? Ondřej  Hausenblas
10. 5. 2002 Demonstrace za tři v ČR neprávem odsouzené občany
10. 5. 2002 Po vraždě Pima Fortuyna: Nalezne Evropa osvícení?
10. 5. 2002 Nacionalismus, přistěhovalectví a rasismus: Evropa neví, co si o sobě myslet
10. 5. 2002 "Volební rvačka" v redakci BL? Jiří  Kofránek
10. 5. 2002 Zpověď pedofilního kněze Jan  Lipšanský
9. 5. 2002 Ani Slovákom sa do NATO neletí ľahko Lubomír  Sedláčik
10. 5. 2002 Pitomec stojí vedle blbce? Petr  Kuča
10. 5. 2002 Čeho nabyl občan pilný, vojín zbraní zastávej Karel  Čermák
10. 5. 2002 Čtvrthodinka v sadech Lukáš  Bárta
10. 5. 2002 Nudný režim Oskar  Krejčí
10. 5. 2002 Učitelé, pomozte nám s novými internetovými stránkami! Radek  Sárközi
10. 5. 2002 Viktor Dyk (31.12.1877-14.5.1931)
11. 5. 2002 Pieta - koho ještě zajímá? Jaroslava  Čajová
9. 5. 2002 Etatismus versus globalizace: mohou být anarchisté nadějí lidstva? Fabiano  Golgo
9. 5. 2002 Dutolebí a prasohlaví Karel  Čermák
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský
9. 5. 2002 Britská vláda umožní mezinárodním koncernům kupovat britské sdělovací prostředky
8. 5. 2002 Nic o historii majetkových změn českých regionálních deníků se nedovíme? Jan  Čulík
9. 5. 2002 Jak to dopadlo s Jihlavskými listy Petr  Klukan
10. 5. 2002 O historii českého tisku - první informace
10. 5. 2002 Financování Britských listů Jan  Čulík
11. 5. 2002 Tomáš Pecina k financování a dosavadní organizační struktuře BL Tomáš  Pecina, Jan  Čulík
10. 5. 2002 Proč Tomáš Pecina opouští redakci BL Tomáš  Pecina
8. 5. 2002 Pokus o ukončení anarchie mezi redaktory :) Jan  Čulík
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů