Antikapitalistické protesty se šíří světem

16. 10. 2011

Protesty inspirované hnutím Occupy Wall Street v New Yorku a španělskými Indignandos se rozšířily do měst celého světa. Desetitisíce lidí vyšly do ulic New Yorku, Londýna, Frankfurtu, Madridu, Říma, Sydney nebo Hong Kongu. Organizátoři zamýšlejí docílit "globální změny" zaměřené proti kapitalismu a úsporným opatřením.

Proč metahnutí nakonec selže

15. 10. 2011

KD│ Objevily se opožděné pokusy propojit protesty Occupy Wall Street s protesty proti nedemokratickým režimům na Středním Východě a proti nezaměstnanosti, úsporám a vládní pasivitě v Evropě. To co je na nejnovějších amerických protestech unikátní (přinejmenším nejnovějších protestech od antiglobalizačních protestů před deseti lety, které špatně skončily) a co patrně představuje důvod, proč to trvalo tak dlouho, než jim média a veřejnost věnovaly pozornost, je fakt, že jsou spíše protikorporátní než protivládní, napsal Dave Pollard.

Britský mistr obrany Liam Fox rezignoval

14. 10. 2011

Konzervativní ministr obrany Liam Fox rezignoval kvůli střetu zájmů a na jeho pozici nastoupil ministr dopravy Phillip Hammond vystřídaný dosavadní ekonomickou náměstkyní ministra financí Justine Greeningovou.

Chce se EU historicky znemožnit?

14. 10. 2011

Ani ne před třemi měsíci Evropský bankovní úřad oznámil, že Dexia SA (DEXB) snadno prošla takzvaným stresovým testem. Francouzskobelgická banka 15. července vydala tiskovou zprávu s následujícícm titulkem: "Výsledky celounijních stresových testů v roce 2011: Dexia nepotřebuje dodatečný kapitál".

Může mít spravedlnost nějaké varianty?

14. 10. 2011 / Jiří Baťa

Miloslav Štěrba ve svém článku Ústavní soud rozhodl ve prospěch "zásluhovosti" v případě vyplácených důchodů sice přímo nepolemizuje s otázkou spravedlnosti, o kterou se Ústavní soud opíral ve svém nálezu týkajícím se proplácení vyšších důchodů lidem, kteří do systému "přispěli" větším dílem -- avšak domnívám se, že zde spravedlnost hraje nemalou roli. V článku je sice konfrontovaná jinými slovy, ale v podstatě se jedná o jedno a totéž.

Andro Krno drukos nane...

14. 10. 2011 / Karel Dolejší

Sociálně nepřizpůsobivé vedení města Krna údajně chystá uzavření Janáčkovy opery. Podle některých zpráv patří mezi důvody také fakt, že instituce tradičně inscenující klasický repertoár odmítala hrát muzikály. Kvůli škrtům v městském rozpočtu už přišlo v divadle o práci padesát lidí, dalším pětistům padesáti patrně hrozí stejný osud. Důvodem uzavření divadla na dobu jednoho roku má být oficiálně oprava budovy, která až dosud probíhala průběžně, a úspory vynucené sníženým výběrem daní. Personál plánuje veřejné protesty.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY BRITSKÝM LISTŮM MOBILEM

Hodně klesající tendence

2. 4. 2012

V červnu 2011 jsme zprovoznili pro vaše pohodlí možnost přispívat na provoz Britských listů dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilního telefonu. Informace o tom, jak to dělat, jsou ZDE. Zároveň je samozřejmě možné přispět finančně na provoz BL na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Zdá se však, že možnosti a ochota čtenářů finančně přispívat na provoz deníku, který každodenně čtou (čtenářů je měsíčně cca 350 000) prokazuje silně klesající tendenci. Jenže provoz listu z něčeho uhradit musíme. Nepodporují nás ani velcí kapitalisté, ani velcí antikapitalisté. Nezávislost a existenci si uchováme pouze, pokud si udržíme podporu čtenářské obce.

Zemřel básník a překladatel Ewald Osers

14. 10. 2011

V nedávných dnech zesnul Ewald Osers, který přeložil do angličtiny a němčiny řadu českých moderních autorů, zčásti již před 2. světovou válkou. Z jeho pera pocházely převody básní Františka Halase, Josefa Hory, Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta nebo Jana Skácela. Výbor pro udělování Nobelovy ceny v roce 1984 ocenil spolu se Seifertem vlastně i Osersovy překlady...

Vědci v Jižní Africe objevili nejstarší uměleckou dílnu

14. 10. 2011

Výzkumníci v Jižní Africe nalezli zřejmě jednu z vůbec prvních uměleckých dílen. 100 000 let staré pomůcky používané k míchání a skladování červeně pigmentovaného okru byly objeveny v jeskyni Blombos na jižním pobřeží nedaleko Kapského města. Na stejném nalezišti byly zjištěny také jedny z nejstarších kamenných nástrojů, stejně jako doklady o rybaření.

"Obskurní" Slovensko, imperiální arogance a duch Mnichova

13. 10. 2011 / Karel Dolejší

Podle Marka Gongloffa, člena redakčního týmu listu Wall Street Journal, je Slovensko, jež neschválilo rozšíření fondu EFSF, "obskurní" zemí. Ta prý v minulosti náležela do Maďarské a Velkomoravské říše, "již porazili Theoden a Gandalf v bitvě u Helmova žlebu". Gongloff nabádá čtenáře, aby si jméno "Slovakia" nepletli se "souvlaki" či Slovinskem. To vše se ovšem u příslušníka národa, jehož prezidenský kandidát varuje před sílícím Sovětským svazem, ještě jakžtakž snese.

Krach Západu?

13. 10. 2011 / Jan Čulík

Já bych to s tím krachem Západu neviděl tak černě, jak to vidí Karel Dolejší, jehož analýzy mě někdy připadají trochu přehnaně pesimistické. Arogance některých amerických komentátorů, pro niž nemají žádný důvod, je samozřejmě faktem. Jenže při cestování po západní Evropě mi přijde, že především Evropská unie, navzdory byrokracii a nepružnosti v Bruselu, má stále ještě pozoruhodné ekonomické, politické a sociální zdroje. Míra bohatství např. Německa se zdá být skoro nedosažitelná.

Ať už je tomu jakkoliv, na Západě je ČR ekonomicky, politicky a vlastně i sociálně závislá. Pokud by Západ skutečně zkrachoval, nebyla by to zrovna legrace ani pro Českou republiku. Myslím, že kauza jednoho arogantního komentátora (kdoví jakou roli na pádu kdysi renomovaného ekonomického deníku Wall Street Journal mělo to, že ho r. 2007 koupila mafiánská společnost Ruperta Murdocha) je v této souvislosti docela podružná.

Hnutí Occupy Wall Street zapouští kořeny v ulicích amerických měst

13. 10. 2011 / Daniel Veselý

Tento rok je přímo uhranut skutečným vzepnutím občanské společnosti na čtyřech kontinentech, počínaje Arabským jarem, které zažehl očistný a zároveň smrtící oheň mladého Tunisana a jehož plameny rozpoutaly ještě na jaře a v létě protestní tsunami v Řecku, Španělsku a Velké Británii, aby přinesly horké evropské léto. A nyní nadešel neméně žhavý Americký podzim. Ten jako by symbolicky zasáhl srdce ekonomického Predátora nedaleko od "Liberty Plaza" v podobě hnutí Occupy Wall Street ZDE (OWS) a kruh jako by se uzavřel. Budeme moci po odeznění požáru, až na čtyřech kontinentech zbudou jen doutnající uhlíky moci hovořit o masové revoluci, jež nemá od konce 60. let obdoby?

Dopravní podnik trestá neplatící cestující stejně jako ty, kteří zaplatili 93 % jízdného

13. 10. 2011 / Jan Hošek

Ve skutečnosti jsou výše uvedení platící pasažéři trestáni dokonce ještě přísněji než ti, kteří se neobtěžovali koupit si jízdenku vůbec. Z právního pohledu je to tak zřejmě správně, neboť v souladu se smluvními přepravními podmínkami. Je to však spravedlivé? A dává to ekonomickou logiku?

Jakožto člověk, který pouze občas využívá (pražskou) městskou hromadnou dopravu (MHD), řeším čas od času jeden a tentýž problém. Co s jízdenkami, které jsem si nakoupil do foroty, když dopravní podnik (DP) změnil tarify MHD a moje jízdenky tím prohlásil za neplatné? Ano, mohl bych nasednout na tramvaj, autobus či metro a dojet je vrátit. Náklady tohoto postupu by však značně převyšovaly výnosy. A tak většinou tu jednu dvě jízdenky prostě projedu a sám sebe při tom uklidňuji, že vlastně nedělám nic tak hrozného. Zatím jsem měl štěstí a nepotkal se při takové jízdě s revizorem. Bohužel tolik štěstí neměla moje neteř, která naopak čas od času přijede na návštěvu z Prahy k nám do Hradce Králové. Označila si jízdenku, kterou si zakoupila při předchozí návštěvě (v ceně 14 Kč), a bohužel na revizora narazila. Platný tarif v té době byl 15 Kč.

Česko je civilizovanou zemí, na rozdíl od Británie

13. 10. 2011

Česká republika je civilizovanou zemí, ve které si i soudci čas od času kladou otázky. Jízdenky lze -- alespoň v Praze a v Ostravě -- po zdražení vyměnit za nové (po doplacení rozdílu v ceně).

Jak by si asi poradil soudce v zavedené demokracii, Spojeném království, s pokutou £155 za vystoupení z vlaku o stanici dříve, než stanovila jízdenka? Viz ZDE

V tomto případě to dopadlo dobře:

An East Coast spokesman said: "The terms and conditions of the advance purchase first class ticket, which Professor Evans used, clearly state that breaking a journey en route, or starting from an intermediate station, is not permitted.

"We contacted Prof Evans and, as we accept this was a genuine mistake on his behalf, we have cancelled the excess fare as a gesture of goodwill."

Mluvčí železniční společnosti uvedl: "Podmínky pro zakoupení jízdenky první třídy předem, jako to učinil profesor Evans, jasně uvádějí, že přerušení cesty, nebo její zahájení ze stanice na cestě, není dovoleno.

Spojili jsme se s profesorem Evansem a uznáváme, že došlo z jeho strany ke skutečnému omylu. Proto jsme pokutu jako gesto dobré vůle zrušili."

Ale je tu nějaká záruka, že je Británie rozumnější Česka?

Murdochův ředitel donucen odstoupit z vedení amerického Wall Street Journal kvůli podvodu

13. 10. 2011

Andrew Langhoff, jeden z nejvýznamnějších ředitelů Murdochovy News Corporation v Evropě, byl nucen odstoupit, poté, co deník Guardian objevil, že podvádí ohledně počtu prodaných výtisků Murdochova hospodářského deníku Wall Street Journal. Guardian zjistil, že Wall Street Journal skupoval prostřednictvím svých evropských poboček tisíce výtisků svého listu za zlevněnou cenu, a tak mystifikoval čtenáře a zadavatele reklamy ohledně skutečných údajů o prodaných výtiscích.

Angličané budou vyšetřovat snahy skotských nacionalistů odtrhnout Skotsko od Británie

13. 10. 2011

Šéf skotských nacionalistů Alex Salmond čelí intenzivnímu tlaku z londýnského parlamentu, aby zveřejnil podrobnosti plánovaného referenda o nezávislosti Skotska. Skotští poslanci v londýnském parlamentu totiž souhlasili se zahájením dvou vyšetřování ohledně rozsahu a legálnosti Salmondových plánů na samostatnost Skotska.

Parlamentní výbor westminsterské sněmovny pro záležitosti Skotska bude zkoumat, jaký dopad by případná nezávislost Skotska měla na skotský bankovní systém, na členství Skotska v Evropské unii, na starobní důchody a na armádu. Vyšetřování má také zkoumat, kolik bude případná nezávislost Skotska stát.

Polština jako druhý jazyk v Británii

13. 10. 2011 / Jan Čulík

V Británii žije v současnosti 600 000 Poláků a množství ostatních Středo a Východoevropanů. Jen v glasgowské čtvrti Govan žije asi 3000 Čechů a Slováků. V obchodech nacházíte středoevropské potraviny, v městských čtvrtích jsou české a polské obchody. Ve Skotsku žije 65 000 Poláků, je jich tam víc než mluvčích starobylé skotské galštiny, kterýžto jazyk vláda silně podporuje.

Stále častěji se setkáváte na veřejnosti s dvojjazyčnými nápisy jako je tento na letišti v Edinburku. Před bezpečnostní prohlídkou se tam promítá živý obraz letušky, která promlouvá k cestujícím nejrůznějšími jazyky - mimo jiné i v polštině.

Glasgow University ve své posledlosti komercionalizací postupně likviduje uprostřed tohoto sílícího multikulturního prostředí jediné centrum pro studium jazyků a kultur středovýchodní Evropy ve Skotsku.

Veterán CIA: USA se ve věci íránského spiknutí "nebezpečně mýlí"

13. 10. 2011

Bývalý zpravodajský analytik Robert Baer v pořadu stanice ABC The World Today varoval Obamovu administrativu, aby ustoupila od obviňování Íránu z pokusu o zabití saúdského velvyslance ve Washingtonu. Podle Baera bylo spiknutí natolik amatérské (způsob zaslání peněz, přímočaré spojení s mexickou drogovou mafií), že patrně nebylo naplánováno íránskými úřady, a americké vyhodnocení je možná nebezpečným omylem. Baer se domnívá, že Spojené státy musejí otevřít přímý diplomatický kanál s íránským režimem, protože jinak hrozí válka.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Čí je Kalousek ministr?

12. 10. 2011 / Petr Wagner

Dluhopisy vydané ministerstvem financí jsou geniální nápad. Výnosy jsou vysoké a nejsou zdaněné. Kdokoliv má peníze může je zhodnotit neobvykle. Kdokoliv má šedé peníze může je očistit transparentně. A kdokoliv má peníze má záruku, že jeho zisk zaplatí občané. A všichni tleskají...

Slovenský parlament neschválil podporu mechanismu EFSF, vláda padla

12. 10. 2011

Vláda Ivety Radičové po roce a třech měsících padla. Osudným se jí stalo hlasování o Evropském fondu finanční stability (EFSF), který poslanci Národní rady odmítli. Premiérka spojila hlasování s vyslovením důvěry vládě. Jenže pro EFSF hlasovalo jen 55 ze 124 přítomných poslanců, kdežto 9 bylo proti a 60 se zdrželo hlasování.

Severokorejský režim si vytváří digitální Achillovu patu

12. 10. 2011

Takřka všechny stalinistické režimy sdílely rys, jenž lze popsat jako "technologický fetišismus". Stalinističtí potentáti věřili, že běžné ekonomické problémy, jimž režimy čelí, musejí být odstraněny jakýmsi technologickým všelékem.

Nedávní návštěvníci Pchjongjangu byli mnoha věcmi překvapeni. Očekávali, že přijedou do hlavního města nerozvinutého stalinistického státu řízeného šílenou a brutální diktaturou. Ale to co uviděli bylo znatelně odlišné.

Jak usmrtit pana Avlakího, aneb Konec ústavy Spojených států amerických

12. 10. 2011 / Karel Dolejší

"What's in a name? / that which we call a rose / By any other name would smell as sweet..."
William Shakespeare

Podle římského historika Tita Livia vznikla první kodifikace římského práva - známá coby Zákon dvanácti desek - ve sporu mezi patricii a plebeji. Kompromis ukončil předchozí praxi, kdy patriciové zákony tajili a tak si je mohli vykládat pokaždé výhradně ve svůj vlastní prospěch.

USA obvinily Írán z pokusu o zabití saúdského velvyslance

12. 10. 2011

Federální orgány údajně překazily spiknutí mužů napojených na íránskou vládu s cílem zabít saúdského velvyslance ve Spojených státech a zaútočit bombou na velvyslanectví Saúdské Arábie ve Washingtonu. Tvrdil to státní návladní Eric H. Holder na úterní tiskové konferenci. Írán obvinění okamžitě označil za fabrikaci.

Eva Schallerová: Ostravské děti jsou skutečně v ohrožení

12. 10. 2011

Dobré ráno,

přeposílám odkaz na zajímavý názor související s anglickým dokumentem, píše ostravská lékařka Eva Schallerová.

Já osobně jsem se poprvé s Britskými listy setkala před několika lety, když se náš docent Jančík musel veřejně omlouvat náměstku Novákovi, šlo o stromy v Porubě.

Co se týče mého názoru na zmíněný dokument, budí to dost podiv, ale kdo mne zná, těžko mohl očekávat, že budu sdílet názor těch, co se to tady snaží už tolik let zamést pod koberec.

Koutek reklamní tuposti 40 - "Zlaté kolečka" a "Zlaté esíčka"

12. 10. 2011 / Tomáš Koloc

Někteří reklamní pracovníci neovládají ani základní český (a nejspíš ani slovenský) pravopis, takže nevědí, že je-li název výrobku ve středním rodě (kolečka, esíčka) přídavné jméno před ním musí být také ve středním rodě (zlatá). Bez ohledu na to, že logo "Zlaté" má asi odkazovat na hlavní produkt výrobce, Zlaté oplatky, vypadá takto vyvedený obal sušenek jako dílo retardovanějšího žáka prvního stupně základní školy. To to v Opavii opravdu nikomu nedochází?

Čína začala nakupovat akcie státních bank

12. 10. 2011

Čínský vládní fond začal od pondělka nakupovat akcie ohrožených bank, které se staly předmětem výprodeje. Podle analytiků se v tom obráží široká ztráta důvěry v integritu korporátních výnosů a vládní statistiky.