Jak usmrtit pana Avlakího, aneb Konec ústavy Spojených států amerických

12. 10. 2011 / Karel Dolejší

"What's in a name? / that which we call a rose / By any other name would smell as sweet..."
William Shakespeare

Podle římského historika Tita Livia vznikla první kodifikace římského práva - známá coby Zákon dvanácti desek - ve sporu mezi patricii a plebeji. Kompromis ukončil předchozí praxi, kdy patriciové zákony tajili a tak si je mohli vykládat pokaždé výhradně ve svůj vlastní prospěch.

Spojené státy nyní provozují praxi, v jejímž rámci jsou občané vázáni dokumentem s platností zákona - ovšem tajným. Blogger píšící pod pseudonymem Thoreau k tomu na pozadí někdejší hysterické kampaně proti Obamově reformě zdravotnictví poznamenal:

The Teabaggers were right: We really do have a death panel. Just not the sort of death panel that they were rallying against. And some of the people who wanted restraints on executive power when there was a Red boot stomping on a human face will serve as death panelists when there's a Blue boot stomping on a human face.

Příznivci hnutí Tea Party [politicky korektně přeloženo] měli pravdu: Skutečně máme komisi smrti. Ale nikoliv takovou, proti které manifestovali. A někteří z lidí, co si přáli omezit výkonnou moc, když rudá bota šlapala do lidské tváře, budou zasedat v této komisi smrti, když do lidské tváře šlape bota modrá.

Office Of Legal Counsel vydává memoranda, která umožňují vládě Spojených států sledování a zabíjení občanů bez opory v příslušném zákoně. Občané tato memoranda nemohou číst a posoudit jejich obsah či správnost. Jsou však jimi přesto vázáni - a to až do té míry, že mohou kvůli nim i přijít o život. Ve skutečnosti tedy jde o tajné zákony sepsané prezidentovými poskoky.

Řada Američanů po deset let zpracovávaných dehumanizující propagandou však paralelu rýsovanou Thoreauem nejen že nevidí, ale dokonce ji zuřivě odmítá. V jejich představách už islamisté dávno přestali být pomýlenými lidskými bytostmi, s nimiž musí civilizace hodná toho jména zacházet podle jasných pravidel, a vůbec jim nedochází, že již brzy se mohou sami ocitnout na jejich místě - coby odboráři, environmentální a míroví aktivisté, hlasatelé moci nepohodlných politických názorů - na co si jen vzpomenete.

Leges duodecim tabularum se kolem roku 450 před Kristem staly úhelným kamenem Římské republiky. Zajišťovaly občanskou kontrolu nad tím, podle jakých pravidel se ve státě rozhoduje.

Z praxe, která vedla k usmrcení amerického občana Avlakího, lze odvodit, že se Spojené státy zásadou veřejné přístupnosti zákonných předpisů nadále již neřídí.

Konstatujme tedy, že nejpozději 30. září 2011 přestaly být Spojené státy americké republikou, v níž je ústava založena na veřejné kontrole a dělbě moci se systémem brzd a rovnováh, a potichu začaly psát historii nového režimu.

Ten zatím ještě nemá jméno - ale to, jak víme z římských dějin, je vlastně úplně poslední, na čem záleží...

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 12.10. 2011