1. 1. 1981
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Předseda ČSSD Špidla obhajuje změny v porgramu
26. 1. 2002

Sociální demokracie plánuje profesionalizovat armádu a chce ministerstvo pro informatiku

ČSSD uspořádala v sobotu 26. 1. 2002 v pražském Kongresovém centru jednodenní programovou konferenci. Střednědobý program, který na tomto setkání dotvářela, má být podkladem pro tvorbu volebního programu pro nadcházející parlamentní volby. Sociální demokraté jej chtějí představit veřejnosti během několika týdnů. Závěrem konference je mimo jiné tlak na urychlené dobudování profesionální armády a vytvoření ministerstva pro informatiku a telekomunikace. Premiér Miloš Zeman se přípravy programu fakticky neúčastnil, nepřišel ani na konferenci. Jednání řidil tandem Špidla - Gross.

Byla to konference bilanční. Práci na programech, které doposud z Lidového domu vyšly (dlouhodobý program 2001 s horizontem 10-15 let a střednědobý program 1997 s horizontem 6 let), prováděly totiž celý rok 2001 odborné komise strany za garance nynějšího vedoucího tandemu sociální demokracie - Stanislava Grosse a Vladimíra Špidly. Oba politici také předsedali plénu sobotní programové konference v Kongresovém centru. "Konference je oceněním práce odborných komisí a potvrzením jejich mandátu", prohlásil jeden vysoce postavený sociální demokrat na otázku, jak hodnotí průběh jednání. "Kosmetické změny, které delegáti udělali, vypovídají spíše o regionálních zájmech či o potřebě jednotlivých politiků v regionech se zviditelnit".

Co nového ale tedy přineslo jednání o střednědobém programu? Především ujištění, že je prý sociální demokracie nyní názorově jednotná. Po ukončení vnitrostranických sporů a převzetí žezla Vladimírem Špidlou se vnitrostranický život uklidnil. Odmítnutí "new-labouristického" liberalismu a současné odmítnutí "reál-socialistického" paternalistického modelu posunulo ČSSD doleva k tradicionalistickému sociálnědemokratickému postoji. ČSSD se přihlásila k myšlence sociálního státu začleněného do Evropské unie. Důraz je kladen na existenční jistoty zaměstnanců, na transparentnost ekonomického prostředí a profesionalizaci struktur moci.

Špidlova koncepce vychází z toho, že dobrá sociální politika je zdrojem bohatství, protože umožňuje aktivnější a úplnější zapojení lidí do rozvoje společnosti. Česká republika na sociální politiku vydává v současnosti z většiny OECD nejméně.

V nově přijatém programu sociální demokracie deklaruje, že počítá s ještě větším zapojením ČR do kolektivní obrany v rámci Severoatlantické aliance i s podílem republiky na budování evropských bezpečnostních struktur. Zmiňuje se o potřebě pěstovat dobré vztahy se sousedními zeměmi, USA ale i s Ruskem. Klade důraz i na posílení úlohy a významu OSN.

Sociální demokracie slibuje, že pokud bude ve vládě, vybuduje do roku 2010 plně profesionální armádu, ve které bude sloužit 35.000 vojáků z povolání a 10.000 civilních zaměstnanců. Od roku 2006 by v armádě již neměli být vojáci základní služby. V případě volebního vítězství sociální demokracie bude chtít podle Špidly uzavřít vládní koalici s takovou stranou, s níž bude s to dohodnout se na plnění svých představ o budoucnosti země. Spolupráci s komunisty předseda ČSSD vyloučil. Podotkl, že takzvaná bohumínská rezoluce, která ČSSD zapovídá spolupráci s KSČM, stále platí.

Sociální demokraté se nebojí názorů občanů. "Občan by měl mít právo rozhodovat o závažných vnějších i vnitřních otázkách státu. Doufám, že petiční akce otevře oči všem voleným zástupcům," uvedla místopředsedkyně sociálních demokratů Marie Součková na otázku podpory referenda a dalších prvků přímé demokracie.

ČSSD vyjádřila v programu priority i rozvoji moderních technologií, s důrazem na informatiku a telekomunikace. Vyplývá to ze samostatné kapitoly, věnované této problematice. Sociální demokraté deklarovali i vůli koordinovat informační politiku státu daleko výkonnějšími nástroji než dosud. Konference přijala požadavek informatiků o vytvoření ministerstva pro informatiku a telekomunikace, které by sloučilo agendy ÚVIS (Úřadu pro veřejné informační systémy), telekomunikačního odboru Ministerstva dopravy a spojů a ITC odborů jednotlivých resortů. Neznamenalo by to tedy nárůst administrativy, ale sloučení a účinnější koordinaci doposud poněkud chaotického rozvoje. Přes pochybnosti předkladatelů o reálnosti prosazení takto radikálních změn došlo ke schválení návrhu a ten se stal závazným nejen pro volební program, ale i pro agendu možné povolební vlády, pokud v ní zasednou ministři ČSSD.

                 
Obsah vydání       1. 1. 1981
26. 1. 2002 Sociální demokracie plánuje profesionalizovat armádu a chce ministerstvo pro informatiku Štěpán  Kotrba
24. 5. 2002 3.   Prorokovali proroci... Stanislav  Komárek
31. 5. 2002 4.   Model spíše varovný Luboš  Kropáček
5. 6. 2002 8.   Politika v nejisté společnosti Jan  Keller
7. 6. 2002 5.   Střed a střet civilizací Zdeněk  Zbořil
14. 6. 2002 6.   Střet kultur a vzpoura proti modernitě Ivo T. Budil
21. 6. 2002 7.   Postmoderní sociální konflikt Martin  Hekrdla
28. 6. 2002 8.   Když odnikud někam, tak jinudy Bob  Fliedr
5. 7. 2002 9.   "Nový světový řád" a náboženství Tomáš  Halík
12. 6. 2002 9.   Dilemata občanské společnosti Jan  Keller
29. 5. 2002 7.   Politika ve světě sítí Jan  Keller
22. 5. 2002 6.   Postmoderní politika Jan  Keller
16. 5. 2002 1.   Střet civilizací ve světle vědy Miloš  Mendel
16. 4. 2002 Hrozivé proroctví Oskar  Krejčí
17. 4. 2002 Úvod Jan  Keller
17. 4. 2002 1.   Moderní politika - dělení pokladu Jan  Keller
24. 4. 2002 2.   Politika a virtuální ctnosti Jan  Keller
1. 5. 2002 3.   Politika tolerovaná experty Jan  Keller
8. 5. 2002 4.   Politika a jiná rizika Jan  Keller
10. 5. 2002 Úvod    Konec dějin a střet civilizací Vladimír  Nálevka
10. 5. 2002 Svět bez politiky neexistje Štěpán  Kotrba
15. 5. 2002 5.   Politika na okraji globalizace Jan  Keller
23. 6. 2002 Konservativní kritika liberalismu Ondřej  Čapek