7. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 1. 2002

Straní Rada pro reklamu otevřeně společnosti Radiomobil?

Rada pro reklamu pominula veškeré argumenty, proč byl "Ježíškův mobil" neetický, a vydala rozhodnutí, že tato reklama byla přijatelná a správná. Zdůvodnit toto rozhodnutí se neobtěžovala. Zdiskreditovala se tím.

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR (Čj. 041/2001/STÍŽ)

Zadavatel: RadioMobil a.s., Londýnská 59, 120 21 Praha 2
Stěžovatel: soukromé osoby
Médium: TV

Stížnost:

Stížnost soukromých osob na reklamní kampaň na předvánoční reklamní kampaň "Ježíškova linka". Dle prvního stěžovatele reklama zneužívá děti, aby si přímo či nepřímo zvýšil vlastní tržby. Dle názoru druhého stěžovatele reklama uráží jeho vztah k náboženské a kulturní tradici, neboť zneužívá a využívá mýtickou postavu "Ježíška" k obchodním a reklamním účelům.

Rozhodnutí: Stížnost byla zamítnuta

Odůvodnění:

Arbitrážní komise si před vydáním rozhodnutí důkladně prostudovala všechny dostupné podklady, shlédla TV spot s danou reklamou a seznámila se s vyjádřením zadavatele. Arbitrážní komise po dospěla k názoru, že reklama neobsahuje nic, čím by porušovala některé ustanovení platného etického Kodexu reklamy. Na základě toho Arbitrážní komise stížnost v plném rozsahu zamítla.

V Praze dne 17. prosince 2001

Za správnost: Zbyněk Roubal

výkonný ředitel RPR

Adresáti:

1. zadavatel reklamy

2. stěžovatelé

3. AKA

Poznámka JČ: Rada pro reklamu je pouhé Občanské sdružení, a proto proti jejím rozhodnutí není možné podat odvolání ani žalobu.


Jan Paul poznamenává: " Nerespektuji rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu, protože zvýhodnila společnost RadioMobil a.s."

Dne 21.12.2001 jsem elektronickou poštou obdržel prostřednictvím pana Roubala rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu pod č.j. 041 / 2001 / STÍŽ ze dne 17.12.2001 v němž mi bylo sděleno, že moje stížnost ve věci reklamy Paegasu Ježíškova linka byla zamítnuta. Přestože nemám komu bych podal stížnost proti tomuto rozhodnutí, chci touto cestou Radě pro reklamu sdělit, že verdikt Arbitrážní komise nerespektuji a Radu pro reklamu v tuto chvíli neuznávám jako funkční, ve schopnosti náležitě posuzovat potřeby občanů v otázkách týkajících se působení reklamy.

Odůvodnění:

Především považuji odůvodnění rozhodnutí Arbitrážní komise jako nedostatečné, zcela neprofesionální a naprosto arogantní. Projevil jsem seriozní snahu popsat a podrobně vyjádřit, proč se domnívám že reklama Paegasu Ježíškova linka porušuje Kodex reklamy a dostalo se mi od Arbitrážní komise jinými slovy tohoto sdělení : Občane polib si, nemáme na tebe čas!

Rada pro reklamu, která si klade za cíl zajišťovat a prosazovat čestnost a pravdivost reklamy, by neměla odůvodnit zamítnutí stížnosti jen lakonickým tvrzením, že důkladně prostudovala všechny dostupné podklady a dospěla k názoru, že reklama Ježíškova linka neobsahuje nic, čím by porušovala některé ustanovení platného etického Kodexu reklamy.

Na základě tohoto tvrzení totiž nemůže arbitrážní komise nic zamítnout, pokud neřekne PROĆ neporušuje reklama Ježíškova linka Kodex reklamy v bodech, které jsem ve své stížnosti uvedl. Protože tak nebylo učiněno, odůvodnění arbitrážní komise považuji za nedostatečné a její rozhodnutí za neoprávněné. Arbitrážní komise totiž moje argumenty nevyvrátila, pouze přijala závěr, že se mýlím. Vzhledem k významu tohoto samoregulujícího orgánu reklamy to považuji za nedostatečné.

Vyzývám proto Radu pro reklamu, aby sdělila konkrétní argumenty které ji vedou k přesvědčení, že moje stížnost není oprávněná. Pokud tak neučiní, považuji Radu pro reklamu nadále za subjekt nedůvěryhodný, neboť v tomto případě otevřeně straní zadavateli reklamy Ježíškova linka, kterým je RadioMobil a.s., Londýnská 59, 120 21 Praha 2.

                 
Obsah vydání       7. 1. 2002
6. 1. 2002 Afghánští vězni: je dobře, že se jim dává na hlavu pytel
7. 1. 2001 Enron: bude to první velký skandál George W. Bushe?
7. 1. 2002 Mnoho otázek kolem pokusu o explozi v letadle z Paříže do Miami Vladimír  Stwora
7. 1. 2002 Pravé lži v televizi Nova Dominik  Lukeš
7. 1. 2002 Můžou za to školy Jan  Čulík
7. 1. 2002 Straní Rada pro reklamu otevřeně společnosti Radiomobil? Jan  Paul
7. 1. 2002 Česká televize a ČTK šíří propagandu Jan  Čulík
7. 1. 2002 Tolerance vůči intoleranci je intolerancí vůči svobodě Milan  Nápravník
7. 1. 2002 Ve Francii poskytuje islám útěchu rostoucímu počtu obyvatel Miloš  Kaláb
7. 1. 2002 Ateisté, křesťané a média na prahu zrcadlového roku Ivo V. Fencl
7. 1. 2002 Czech Home Secretary Stanislav Gross's draft Assembly Act curtails civic freedoms
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů
18. 12. 2001 Přispěji na práci Tomáše Peciny částkou 10 000 Kč Pavel  Trtík
7. 1. 2002 Mr. Wyvern's Clock

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2002 Pravé lži v televizi Nova Dominik  Lukeš
7. 1. 2002 Straní Rada pro reklamu otevřeně společnosti Radiomobil? Jan  Paul
7. 1. 2002 Czech Home Secretary Stanislav Gross's draft Assembly Act curtails civic freedoms   
7. 1. 2002 Můžou za to školy Jan  Čulík
6. 1. 2002 Afghánští vězni: je dobře, že se jim dává na hlavu pytel   
4. 1. 2002 Na Argentince se dívají Brazilci tak spatra jak Chorvati na Čechy Fabiano  Golgo
4. 1. 2002 Zastavení stíhání Jana Kopala je úspěch, ale to nestačí Jan  Čulík
4. 1. 2002 Pracovníci obchodu Art.cz argumentují nevěcně Jan  Čulík
4. 1. 2002 Jan Paul je v jádru negativní člověk Ondřej  Sýkora, Radan Wagner
3. 1. 2002 Ještě k politické korektnosti: Odpověď Janu Čulíkovi Josef  Fronek
2. 1. 2002 Komedie v českých televizích: boj o Havlův novoroční projev Fabiano  Golgo
2. 1. 2002 Britský novinář John Simpson: symbol buržoazní nezávislosti, kritičnosti a slušnosti Jan  Čulík
2. 1. 2002 Případ Pavel Kohout - historie o tom, jak vás vyplivne stádo Jan  Čulík
1. 1. 2002 T. Pecina prosazoval v rozhlase pluralismus, posluchači reagovali: "špatné" názory je nutno zakázat!