7. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 1. 2002

Tolerance vůči intoleranci je intolerancí vůči svobodě

"Nemohu souhlasit s tím, aby kdejaký fašista anebo zpustlý, radikální liberál měl právo svobodně hlásat zotročování anebo zbídačování většiny," argumentuje známý český surrealistický básník a malíř, který žije v Německu.

Vážený pane Čulíku,

nechal jste doznít svůj úvodník z 5.1.2002 slovy amerického deníku New York Times: "Demokracie je vybudována na základě vlády zákonnosti." Zní to důstojně jako v mužném hollywoodském westernu. A proto je to také hollywoodská lež, přesto, že se jí dá asi většina Američanů dnes jako včera manipulovat.

Na tzv. "zákonu", jehož mýtus stojí už i ve starých amerických kovbojkách nad lidskou bídou, je ovšem vybudována jen americká pseudodemokracie, systém, který, jak vědí jen zasvěcení, selhává na každém kroku a skoku. Americké zákony vytvářené americkými senáty bohatých mužů jsou samozřejmě formulovány tak, aby těmto bohatým mužům poskytly privilegia, na něž se neprivilegovaných nikdo neptal. Americká demokracie je - jak ví každý, kdo se alespoň vzdáleně zajímá o americké dějiny - fraškou demokracie.

Pro nevidomé: Texaské ranče naftařů na straně privilegovaných a newyorské slumy na straně ztracených jsou toho dostatečným důkazem. Každý, kdo má zájem na realitě světa, se může při návštěvě Spojených států o nich přesvědčit. Ve stopách amerických zákonů můžete dnes bohužel hodnotit "zákony" i na nepoměrně politicky kultivovanějším evropském kontinentě. Ty však díky sovětkomunistické, byzantské devastaci morálky a myšlení bývají v postkomunistických, politicky zmatených zemích, střiženy z politické naivity, ilusionismu plus geneticky daného darebáctví některých zákonodárců podle amerického vzoru.

Tolerance vůči intoleranci, pane Čulíku, je intolerancí vůči svobodě. Nemohu souhlasit s tím, aby kdejaký fašista anebo zpustlý, radikální liberál měl právo svobodně hlásat zotročování anebo zbídačování většiny. Vím, co měl na mysli filosof, jehož si nade vše vážím, když hlásal zásadu důsledného hájení názoru, s nímž on sám bytostně nesouhlasil. Ale vím také, jaká byla doba, v níž tento filosof své názory formuloval. Ta doba byla ve srovnání s naší bukolická a je bohužel dávno ta tam.

Po zkušenostech dvacátého století víme, že tolerance vůči smrti je nevyhnutelně intolerancí vůči životu. Zákon sem anebo tam, zákony nejsou dány přírodou, ale lidmi, kteří mají dost moci, aby je tvořili. A to nebývají žádní snílkové, volnomyšlenkáři a básníci, neboť ti by se v politice neuplatnili. Jsou to převážně tvrdí, sineskrupulózní muži, kteří myslí hlavně a především na svá privilegia. Vážit si bezvýhradně jejich zákonů znamená pro intelektuála jako jste Vy resignovat na samostatné myšlení.

Kdo hlásá téze proti svobodě, nemá právo na toleranci svobodomyslných lidí. Jakkoliv jsem odpůrcem americké ekonomické a politické globální hegemonie, která se rozrůstá jako houba pod přístřeším tzv. globalisace světa, ani na okamžik nechci stát na stejném podiu jako Vámi obhajovaný fašista. Stejně tak ovšem nechci ani na okamžik stát na straně zabedněných vyznavačů monteistických náboženství, ať už jde o kterékoliv z nich. Svoboda bez přívlastků je totiž stejně jako trh bez přívlastků sebedestruktivní a zhoubná.

                 
Obsah vydání       7. 1. 2002
6. 1. 2002 Afghánští vězni: je dobře, že se jim dává na hlavu pytel
7. 1. 2001 Enron: bude to první velký skandál George W. Bushe?
7. 1. 2002 Mnoho otázek kolem pokusu o explozi v letadle z Paříže do Miami Vladimír  Stwora
7. 1. 2002 Pravé lži v televizi Nova Dominik  Lukeš
7. 1. 2002 Můžou za to školy Jan  Čulík
7. 1. 2002 Straní Rada pro reklamu otevřeně společnosti Radiomobil? Jan  Paul
7. 1. 2002 Česká televize a ČTK šíří propagandu Jan  Čulík
7. 1. 2002 Tolerance vůči intoleranci je intolerancí vůči svobodě Milan  Nápravník
7. 1. 2002 Ve Francii poskytuje islám útěchu rostoucímu počtu obyvatel Miloš  Kaláb
7. 1. 2002 Ateisté, křesťané a média na prahu zrcadlového roku Ivo V. Fencl
7. 1. 2002 Czech Home Secretary Stanislav Gross's draft Assembly Act curtails civic freedoms
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů
18. 12. 2001 Přispěji na práci Tomáše Peciny částkou 10 000 Kč Pavel  Trtík
7. 1. 2002 Mr. Wyvern's Clock