29. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 11. 2001

Nechť jsou proklety občanské svobody!

"Proč, například, nemůže vláda žádat o povolení soud, chce-li odposlouchávat rozhovor právníků se svými klienty? Proč nemůže podniknout právní kroky proti obhájci, pokud dospěje k závěru, že je i on součástí nějakého teroristického spiknutí? Pravomoc to učinit už vláda má. A proč nemohou údajné teroristy soudit občanské soudy? Dělalo se to v minulosti a navzdory potížím by se to dalo znovu dělat i v budoucnosti. Vzhledem k nynější situaci, je možné, že všichni musíme občerstvující vzduch svobody dýchat trochu mělčeji. Avšak nové procedury by byly méně znepokojující, kdybychom měli prezidenta, který prokázal, že chová chvályhodné podezření vůči policejní moci, a který by věděl, že občanské svobody nenapomáhají vinným, ale ochraňují nevinné. Víme však o Bushovi, že takovýmto člověkem není, že projevuje v těchto věcech tvrdošíjný nezájem a v otázkách trestní spravedlnosti ho lze šokujícím způsobem utáhnout na vařené nudli. Na rozdíl od některých obhájců u soudů v Texasu, náš prezidentský obhájce neusnul. Jenom se prostě nezajímá..." - Takto vyjádřil znepokojení nad novými protiteroristickými opatřeními list Washington Post.

Bush má absolutní nezájem o občanské svobody. Důkazem je jeho tvrdošíjný postoj, který zaujímal vůči dlouhodobému problému, když byl guvernérem Texasu: vůči trestu smrti. Jemu to bylo jedno.

Je pravda, že v konvenčním smyslu se trest smrti nepovažuje za součást občanských svobod. Ústava ho dovoluje - jako kdysi dovolovala otroctví. Není však odpornější zločin než usmrtí-li stát nevinného člověka - anebo, podle mého názoru, i člověka vinného, který však byl v době spáchání zločinu buď duševně nemocný anebo nezralý. Popravy neplní žádný účel.

Trest smrti je nejtvrdším, nejhrůznějším užitím vládní moci, a proto všude jinde v západním světě byl trest smrti zrušen - a mimochodem právě proto odmítá Španělsko vydat údajné teroristy do Spojených států. Avšak Bushe nepořádná a neospravedlnitelná aplikace trestu smrti ve státě Texas nijak netrápila. Poslal na smrt 152 osob a spal jako nemluvně.

Stejně občas spali - v soudní síni obhájci osob odsuzovaných k smrti. Mnoho obžalovaných šlo na smrt s obhájci, jimiž byli buď námezdní právníci anebo nekompetentní hlupáci, téměř ve všech případech určil obhájce soud, právníka řádně nefinancoval stát a nemohli zahájit agresivní obhajobu svého klienta. Nezletilé děti a duševně choré osoby byly popraveny za trestné činy, jimž sotva rozuměli, a tak strašná byla situace při aplikaci trestu smrti ve státu Texas, že když se Bush odsunul do Washingtonu, Texas se rozhodl záležitost zreformovat.

To všechno by byla pouhá historie, kdyby nebylo zjevné, že Bush prezident je stejně apatický jako Bush guvernér, když jde o občanská práva. Tvrdou ruku v tom, co se poslední dobou udělalo v oblasti domácí americké bezpečnosti, projevuje generální prokurátor John Ashcroft, který je méně sympatický než jeho šéf, ale Ashcroft je Bushův muž - i on, jako Bush, je posedlý manickým nadšením pro trest smrti.

Jménem boje proti terorismus vláda upravila to, co bývalo nezpochybnitelným právem právníků a jejich klientů - totiž právo na důvěrnou poradu. Nevíme ani, kolik lidí bylo uvrženo do vazby - a za co. Ale i kdyby jich bylo jen málo, jsou to reální lidé, z právního hlediska jsou nevinní a zaslouží si dobrou obhajobu.

Bushova vláda také oznámila, že někteří údajní teroristé budou souzeni tajně u vojenských soudů. Trestem bude smrt - prosím, pane prezidente, potlačte své zívání - pokud pro trest smrti budou hlasovat dvě třetiny tribunálu. Ale i u vojenského soudu musela dosud pro rozsudek smrti hlasovat porota jednomyslně. Bush i tohle zrušil - a také zrušil veškerá odvolání.

Celý tento balík opatření je vážným útokem na občanské svobody. Je obhajován jako potřebná a nutná reakce na nynější krizovou situaci. "Cožpak nevíte, že vedeme válku?" - a to, samozřejmě je silný argument. Ale není stoprocentně přesvědčivý.

Proč, například, nemůže vláda žádat o povolení soud, chce-li odposlouchávat rozhovor právníků se svými klienty? Proč nemůže podniknout právní kroky proti obhájci, pokud dospěje k závěru, že je i on součástí nějakého teroristického spiknutí? Pravomoc to učinit už vláda má. A proč nemohou údajné teroristy soudit občanské soudy? Dělalo se to v minulosti a navzdory potížím by se to dalo znovu dělat i v budoucnosti. Vzhledem k nynější situaci, je možné, že všichni musíme občerstvující vzduch svobody dýchat trochu mělčeji. Avšak nové procedury by byly méně znepokojující, kdybychom měli prezidenta, který prokázal, že chová chvályhodné podezření vůči policejní moci, a který by věděl, že občanské svobody nenapomáhají vinným, ale ochraňují nevinné. Víme však o Bushovi, že takovýmto člověkem není, že projevuje v těchto věcech tvrdošíjný nezájem a v otázkách trestní spravedlnosti ho lze šokujícím způsobem utáhnout na vařené nudli. Na rozdíl od některých obhájců u soudů v Texasu, náš prezidentský obhájce neusnul. Jenom se prostě nezajímá...

                 
Obsah vydání       29. 11. 2001
29. 11. 2001 Někteří Talibánci "přežili masakr v pevnosti"
29. 11. 2001 Británie a USA pod tlakem, aby vysvětlily afghánský masakr
29. 11. 2001 Robert Fisk: Nyní jsme váleční zločinci
28. 11. 2001 Část zmasakrovaných zajatců v Mazar-i-Sharif měla spoutané ruce
28. 11. 2001 Amnesty International naléhavě požaduje vyšetření afghánského masakru
28. 11. 2001 Konec vzpoury: Přijel tank, vypálil čtyři salvy a pak bylo ticho
29. 11. 2001 Předseda amerického Helsinského výboru: Náboženská svoboda se stala obětí války
29. 11. 2001 Nechť jsou proklety občanské svobody!
28. 11. 2001 Hlubinně filosofická patologie euroamerické civilizace Michael  Hauser
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
29. 11. 2001 Postavení žen: Co se dá dělat proti násilí v rodinách?
29. 11. 2001 Jak proměnila italská média smrt novinářky v cirkus
29. 11. 2001 Albion je zrádný: jak nás můžete kritizovat, že truchlíme, ptají se teatrálně italští novináři

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 11. 2001 Robert Fisk: Nyní jsme váleční zločinci   
29. 11. 2001 Nechť jsou proklety občanské svobody!   
29. 11. 2001 Jak proměnila italská média smrt novinářky v cirkus   
29. 11. 2001 Postavení žen: Co se dá dělat proti násilí v rodinách?   
29. 11. 2001 Předseda amerického Helsinského výboru: Náboženská svoboda se stala obětí války   
28. 11. 2001 Američané chtějí zaútočit na Irák   
28. 11. 2001 Americký generální prokurátor zadržoval bez soudu Izraelce   
28. 11. 2001 Mazar-i-Sharif: Jak Američané zabili ve vězení i zajatce, kteří neměli s rebelií nic společného   
27. 11. 2001 Internetová stávka učitelů: Provokatéři, vtipálci nebo naivisté? Ivo V. Fencl
27. 11. 2001 Demokracie blbých otázek a ještě blbějších odpovědí Štěpán  Kotrba
27. 11. 2001 Poslanci britské Horní sněmovny protestují proti autoritářskému protiteroristickému zákonu   
26. 11. 2001 O jedné zvláštní demonstraci Tomáš  Pecina
26. 11. 2001 V ČR není k dispozici - jako v jiných evropských zemích - ženám zdarma mamogram prsu   
26. 11. 2001 Hrubé porušení Kodexu pro reklamu: Dobrý důvod, proč nepoužívat Paegas Jan  Paul
25. 11. 2001 Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu Tomáš  Pecina