19. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 10. 2001

Oznámení

ČT uvede pořad Z. Plachého - podle Z. Drahoše "amatérského režiséra amatérského kroužku"

Člen Rady České televize nám zaslal vyjádření k nedávnému prohlášení Iniciativy Česká televize - věc veřejná, Občanské ligy a Sdružení Brno 20/21.

Vážení, dovolujeme si vás upozornit, že v neděli 21. 10. 2001 ve 20,55 hod. v rámci komponovaného večera "Básníci Moravy" odvysílá ČT 2 další pořad (inscenaci básnické sbírky Jiřího Dynky - "wrong!" ) v režii hudebního skladatele a režiséra Zdenka Plachého, natočený v TS Ostrava.

V této souvislosti chceme připomenout, že tomuto režisérovi se rozhodl dělat bezplatnou reklamu dokonce sám generální ředitel ČT Jiří Balvín a ředitel ČT Brno Zdeněk Drahoš, kteří mu věnovali značnou část své závěrečné kontrolní Zprávy o ČT Brno.

V rámci ředitelem J. Balvínem nedávno předložené Zprávy se tak členové Rady ČT mají možnost seznámit např. s Plachého dřívějšími subverzívními pořady Střežený Parnass a Umělci pro NATO (ke Zprávě je přiložena kazeta VHS s oběma snímky), dokonce i s komentářem ředitele Z. Drahoše:

"Budu velice rád, když si je (zmíněné pořady) televizní veřejnost oživí nějakou domácí projekcí, protože větší ostudu jsme v Brně za posledních deset let nenatočili. Mají skutečně značnou vypovídající hodnotu, stejně jako dvoustránkový úryvek z libreta jeho opery, který rovněž přikládám..."

V kontrolní Zprávě o ČT Brno pak následují vložené listy četně proškrtané pracovní verze námětu "Přespolní mše" (pro nezasvěceného čtenáře sice jen cáru papíru, který po pracovní schůzce nad vznikajícím pořadem někdo zapomněl vyhodit do koše...), který pro ČT Brno před mnoha lety připravoval tým Josefa Daňka, Blahoslava Rozbořila a Zdenka Plachého.

(K samotné realizaci projektu však nakonec nedošlo, a to přesto, že již proběhla jeho explikace a byl vytvořen plán natáčení podle hotového scénáře. Redakce křesťanského vysílání totiž na poslední chvíli shledala ve scénáři "protikřesťanské motivy" a přesvědčovat vedoucí kulturní vzdělance brněnského studia o tom, že jde o přívětivě míněnou nadsázku /mše, jako hudební skladba, kterou si přes pole mohou vyslechnout i tři vesnice najednou: "otevřené myšlení do otevřené krajiny... "/ bylo nad lidské síly.)

Aby nebyli členové Rady ČT dlouho napínáni, co je při sledování inkriminované kazety VHS s Plachého pořady čeká, napoví jim raději Z. Drahoš a jeho kolegové, že jde o snímky "amatérského režiséra amatérského kroužku". Vzápětí však přece jenom poněkud unáhleně Drahoš shledává Plachého živý zájem o různé možnosti fungování veřejnoprávního média "fašizujícím diletantským ...avšak téměř dokonalým (sic!)... tažením bez jednoho jediného důkazu, které nemá obdoby".

V rámci zcela nezdařeného pokusu o odvedení pozornosti od vlastního nulového vysvětlení závažných hospodářských kauz se Z. Drahoš dále opět zabývá raději osobou Z. Plachého: analyzuje např. své pocity "pachuti z jeho manipulátorství a puzení za ziskem". Na jiném místě však již konečně nezapře erudici literárního vědce a naprosto správně se ptá:

"kde je ten kumšt, zbývá pro něj nutná energie?"

Není divu, že takováto smršť "důkazů" může přivést slabší povahy v Radě ČT na stopu dalších provinění příslušných umělců, kteří prý např. "v 90. letech 20. století používají při psaní scénáře psací stroj místo počítače! " - jedná se o citát z meditace radního ing. Z. Formana nad přiloženým cárem papíru s konceptem zmíněné Přespolní mše pro pobavení publika před zasedáním Rady ČT. Ve standardním divadelním provozu by takováto mediální erudice ing. Z. Formana vedla zcela přirozeně zhruba do pozice kulisáka. I tam se však toleruje pouze určitá míra popletenosti. Pro televizi jsou sice tyto výjimky v Radě ČT neštěstím, v rámci politických čachrů vám však alespoň spolehlivě odhlasují, co je potřeba.

Krátký nedělní televizní artefakt - báseň Jiřího Dynky "wrong! " můžeme zařadit do kategorie výše jmenovaných inkriminovaných - ne zcela transparentních Plachého projektů. Tento druh pořadu má tu zvláštnost, že se na rozdíl od 99 % produkce ČT pohybuje v kontextu soudobého mezinárodního uměleckého dění. Škoda jen, že se do kontrolní Zprávy o hospodaření a skrytých reklamách v ČT Brno také nedostal některý z dalších Plachého pořadů, např. jediný v historii ČT Brno natočený dokument o kulturním odkazu Staré a Nové Říše na Moravě.

Pokud se tedy rozhodl dělat reklamu Plachého televizním projektům před zástupci veřejnosti přímo generální ředitel ČT J. Balvín a ředitel ČT Brno Z. Drahoš, neměl by přirozeně další opus z této série uniknout ani Vám.

                 
Obsah vydání       19. 10. 2001
20. 10. 2001 První mrtví američtí vojáci
20. 10. 2001 Proč je ČTK tak pomalá?
18. 10. 2001 Policie bude vyšetřovat Tomáše Pecinu pro "schvalování trestného činu"
19. 10. 2001 Trestní oznámení Tomáš  Pecina
19. 10. 2001 Hackerům se zdařil další průnik na stránky Českých novin Tomáš  Pecina
19. 10. 2001 Američtí vojáci se už v Afghánistánu "účastní operací"
19. 10. 2001 Každé zdržení při vyrovnání s CME bude stát ČR 100 000 dolarů denně
19. 10. 2001 Jak je to se svobodou projevu v demokracii? Jan  Čulík
19. 10. 2001 Komik "Mr. Bean" protestuje proti návrhu trestně stíhat "podněcování k náboženské nenávisti"
19. 10. 2001 Vyvolávat nenávist není správné, ale musíme mít dál svobodu dělat o náboženství vtipy
19. 10. 2001 Britská vláda "nebude trestně stíhat komiky a satiriky"
19. 10. 2001 Proti omezování svobody projevu v Británii
19. 10. 2001 Že je pro nás stále nepřijatelná propaganda, dokazuje, že se necítíme být ve válce
19. 10. 2001 Půlroční stáž pro novináře v amerických redakcích
19. 10. 2001 Kontraprohlášení kolektivu Ulice patří lidem
19. 10. 2001 Několik poznámek k policejnímu "článku" Helena  Svatošová
19. 10. 2001 Ministr zemědělství Fencl v Den smutku střílel Hanka  Hricová
19. 10. 2001 Mediální kampaň alias PR aneb novinářská smrt aneb proč nám lžou a kdo? Martin  Škapík
18. 10. 2001 ČT uvede pořad Z. Plachého - podle Z. Drahoše "amatérského režiséra amatérského kroužku" Zdenek  Plachý

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2001 ČT uvede pořad Z. Plachého - podle Z. Drahoše "amatérského režiséra amatérského kroužku" Zdenek  Plachý
16. 10. 2001 Vyjádření Zdeňka Drahoše Zdeněk  Drahoš
16. 10. 2001 K prohlášení tří iniciativ Zdeněk  Forman
11. 10. 2001 Novinářská práce jako manifestační přihlášení se k většinovému davu Jan  Čulík
8. 10. 2001 Klepetko a Vochomůrka Filip  Rožánek
8. 10. 2001 ČT zradila své koncesionáře Filip  Rožánek
7. 10. 2001 Dokument: "Kontrola televize veřejné služby veřejností a Radou ČT, kritéria pro volbu generálního ředitele ČT"   
5. 10. 2001 Úřad pro ochranu osobních údajů se distancoval od kroku Rady ČT Tomáš  Pecina