17. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 10. 2001

K prohlášení tří iniciativ

Člen Rady České televize nám zaslal vyjádření k nedávnému prohlášení Iniciativy Česká televize - věc veřejná, Občanské ligy a Sdružení Brno 20/21.

V prohlášení tří iniciativ, které se objevilo v tisku, je řada tvrzení, na které chci reagovat.

K volbě GŘ ČT zdůrazňuji, že neveřejná jsou pouze slyšení jednotlivých kandidátů, a to v souladu se zněním §7, odstavce 3, zákona 39/2001 Sb o České televizi. Samotný akt volby bude veřejný.

Dále se rád pokusím vysvětlit, lépe řečeno objasnit, některá nepravdivá tvrzení zveřejněná v prohlášení iniciativ a týkající se ČT - studio Brno a mé osoby.

Podotýkám, že jsem se při šetření kauzy Brno, což mi bylo uloženo Radou ČT, sešel jak se zástupci Sdružení Brno 20/21, tak i s ředitelem dr. Zdeňkem Drahošem. Ani jedné straně jsem skutečnost, že chci vyslechnout stranu druhou, nezatajil.

Několik týdnů jsem pečlivě studoval veškeré dostupné materiály. Jde o značný počet dokumentů a někdy mi dalo velké úsilí najít přímé a navazující souvislosti.

Mezitím byly zveřejněny jak výsledky auditu v Praze (Price Waterhouse Coopers), tak i výsledky auditů v Brně a Ostravě (HZ Praha).

Z obou auditů vyplývá, že u všech tří provozů České televize byly zjištěny stejné nedostatky. Jedná se o chyby systémové. Závěry a doporučení k nápravě byla od obou renomovaných firem ve všech hlavních bodech v podstatě stejná: ČT musí zeštíhlet, více centralizovat a kontrolovat celý systém.

Přibližně ve stejné době, kdy byl zveřejněn audit, byla Radou ČT jmenována ze zákona její dozorčí komise, složená z pěti odborníků - ekonomů a právníků. O této komisi se Břetislav Rychlík z Brna vzápětí vyjádřil, že jde o naprosto nedůvěryhodný orgán. Neznám pohnutky, které pana Rychlíka vedly k tomuto výroku, ale předpokládám, že všechny členy komise a jejich profesní kvality dobře zná.

Škoda jen, že sám nedoporučil svého nezávislého odborníka, přesto, že jsem jej o to při naší schůzce letošního16. června v Brně žádal. Dozorčí komise znovu konstatovala, že je třeba provést důkladnou reorganizaci celého systému České televize ve smyslu zeštíhlení, centralizace a posílení kontroly.

Nikdo v Radě ČT nezpochybňuje řeč faktů, čísel a závažných odhalení v hospodaření. Hospodaření celé ČT je špatné, jak v Brně, tak v Praze i Ostravě.

Naším cílem ale není odvolat ředitele, který nehospodařil ani lépe, ale zřejmě ani hůře, než jeho kolegové v Praze a Ostravě. Chceme zlepšit celý systém.

Některým podepsaným z Iniciativy (panu Plachému a panu Rychlíkovi) jsem osobně sdělil, že po volbě generálního ředitele v Praze bude vypsáno výběrové řízení na místa ředitelů studií Brno a Ostrava. To ostatně zaznělo již několikrát na veřejných zasedáních Rady ČT.

Jsem toho názoru, že se má měřit všem stejným metrem. Nemohu tedy měřit v Praze v kilometrech, v Ostravě v metrech a v Brně v milimetrech. Televize v Praze má přibližně desetkrát více pracovníků, než v Brně. I nálezy v auditech jsou přibližně desetkrát vyšší. Také v Ostravě byly nalezeny přiměřené nedostatky.

Za zmínku stojí také skutečnost, že audit HZ zkoumal doklady v Brně až do roku 1993 (tedy osm let zpětně), zatímco v Ostravě byla řada dokladů v roce 1997 zničena záplavami a tedy zpětná kontrola nebyla možná.

Řediteli v Brně je vyčítáno, že převážnou část dodavatelských prací prováděly firmy bývalých zaměstnanců, a to bez řádných výběrových řízení. Je bezesporu pravda, že tento stav je špatný a může vést k vytvoření korupčního prostředí, případně nehospodárnosti.

Dovolím si uvést jeden postřeh. I přes skutečnost, že slyšení na post GŘ jsou neveřejná a několik uchazečů mluvilo o korupci a o střetu zájmů v souvislosti s ČT Praha, nikdo nechtěl nic konkrétního říci.

Zde vidím obrovský prostor pro ty podepsané, kteří mají zřejmě větší zkušenosti v Praze nebo v Ostravě, aby se i tam pustili se stejnou vehemencí do rozkrývání nekalých praktik.

Ve zprávě auditora HZ Praha, "Televizní studio Brno a Televizní studio Ostrava, Oddíl V. - Shrnutí" na str. 17 se praví: "Konstatujeme, že v několika případech učinilo vedení TS Brno rozhodnutí, která nepovažujeme za zcela efektivní nakládání s majetkem ČT. U žádného z těchto rozhodnutí jsme však neshledali úmysl jakkoli ČT poškodit." A dále pak: "Celkové vyčíslení finančního objemu ušlého zisku se pohybuje v jednotlivých případech v řádu desítek tisíc Kč a v souhrnu nepřekračuje 300.000 Kč."

Dále se ve výše uvedeném prohlášení tří iniciativ praví: Převádění celé kauzy ředitele Zdeňka Drahoše do osobní roviny považujeme za naprosto nedůstojné a nekorektní.

S tímto názorem se plně ztotožňuji. Uvádím jeden malý příklad. Na veřejném slyšení dne 3. července 2001 předložilo Sdružení Brno 20/21 prostřednictvím Zdeňka Plachého jako tzv. důkaz č. 3 kupní smlouvu a související dokumenty na pozemek, který si zakoupil Phdr. Zdeněk Drahoš s manželkou ke stavbě rodinného domku.

Nedovedu posoudit, zda platba směnkou, nebo cena 1 700,- Kč za 1m2 jsou velmi výhodné podmínky (v daném čase a dané lokalitě), na které poukazuje Sdružení Brno 20/21. Jsem ale přesvědčen o tom, že se jedná o soukromou věc ředitele Drahoše a zveřejněním těchto dokladů byl možná porušen i zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V prohlášení Iniciativ se dále píše: "Tuto nekorektnost zesiluje ještě zjištění, že Rada pověřila šetřením střetu zájmů v Brně bývalého zaměstnance brněnského studia Ing. Zdeňka Formana." Zde si dovolím malou vsuvku. Překvapuje mne, že podepsaní zjišťují až nyní (27. září 2001), že šetřím střet zájmů v Brně a že jsem bývalým zaměstnancem ČT studio Brno.

Jsem si jistý, že jsem jim tento fakt nezatajil, neboť to byli právě oni, kteří mne o schůzku žádali a při níž 16. června 2001 na Kapucínském náměstí v Brně (přítomni: paní Plachá, Rychlíková, pánové Plachý a Rychlík) na mou práci v Brněnském studiu vzpomínali.

A nyní k mé údajně zatajované firmě. "Ing Forman zatajil, že vlastnil do roku 1997 společně s bývalou ředitelkou TS Brno Ing. Věrou Mikuláškovou firmu VIDEOFORM, zabývající se obchody v oblasti audiovize," píše se v prohlášení iniciativ.

Účelovou manipulaci, překrucování faktů a vytrhávání výroků z kontextu některými podepsanými pod peticí, dokresluje i ta skutečnost, že ve svém prohlášení k vlastnictví mé firmy zapomněli uvést, nebo schválně neuvedli, následující údaje:

  1. firma VIDEOFORM, s.r.o. (IČO: 60713496, DIČ: 330-60713496) byla založena 8. srpna 1994, tedy více než rok po mém odchodu z TS Brno.
  2. tato firma nikdy neprovozovala žádné podnikatelské aktivity a tedy ani žádné podnikatelské aktivity s Českou televizí.
  3. společnost byla zrušena (likvidací) k 19.12.1997, tedy více než 3 roky před mým zvolením PS Parlamentu do Rady ČT
  4. autoři prohlášení zapomněli uvést jména osob, či institucí, před kterými jsem existenci této společnosti zatajil.

Závěrem si dovolím ještě jednu citaci auditora: "V některých případech se informace zástupců iniciativy ukázaly dokonce jako nepravdivé a osoby, na které nás členové iniciativy odkázali, jimi předávané informace vůbec nepotvrdily."

Vítám tedy iniciativu všech podepsaných pod prohlášením, aby poslanci PS objektivně a spravedlivě zvážili mé další setrvání v Radě ČT.

Zároveň doufám, že poslanci ocení upřímnou snahu všech podepsaných, odvést pozornost od skutečných problémů v současné ČT.

Mrzí mne, že pod petici připojili své podpisy i ti, kterých jsem si donedávna velmi vážil a kteří byli, podle mého názoru, pro neznalost věci evidentně zneužiti.

V Třebíči 15. října 2001
Ing. Zdeněk Forman
člen Rady České televize

                 
Obsah vydání       17. 10. 2001
17. 10. 2001 Americké pozemní jednotky "vstoupily do Afghánistánu"
17. 10. 2001 31 osob přišlo v americkém Senátu do styku s antraxem
17. 10. 2001 Cenzura: Spojené státy odkoupily civilní satelitní záběry války v Afghánistánu
17. 10. 2001 Talibán se znovu pokusil nabídnout Američanům bin Ladena
17. 10. 2001 Jak Amerika umlčuje skeptiky
17. 10. 2001 Antraxová hysterie v České republice Jan  Čulík
17. 10. 2001 Přirozené pravidlo nespravedlnosti Štěpán  Kotrba
17. 10. 2001 Antrax: má smysl propadat panice?
17. 10. 2001 Satira: Dopis Tonyho Blaira Afgháncům
16. 10. 2001 Američané vybombardovali skladiště Červeného kříže
17. 10. 2001 Shazování potravinových balíčků z amerických letadel je "katastrofa"
17. 10. 2001 Sdělovací prostředky musejí mít i ve válce právo na svobodu projevu
17. 10. 2001 Islám má modernizující tendenci
15. 10. 2001 Bill Clinton: V bohatých zemích se musí lidé zbavit svého krátkozrakého sobectví
15. 10. 2001 Francis Fukuyama: Musíme bránit lidská práva
16. 10. 2001 K prohlášení tří iniciativ Zdeněk  Forman
16. 10. 2001 Vyjádření Zdeňka Drahoše Zdeněk  Drahoš
16. 10. 2001 Nová fotogalerie Tomáš  Pecina
17. 10. 2001 Online rozhovor s Václavem Žákem Tomáš  Pecina
5. 10. 2001 Co udělat, pokud nemáte v těchto nových BL české háčky a čárky Jan  Čulík

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
16. 10. 2001 Vyjádření Zdeňka Drahoše Zdeněk  Drahoš
16. 10. 2001 K prohlášení tří iniciativ Zdeněk  Forman
11. 10. 2001 Novinářská práce jako manifestační přihlášení se k většinovému davu Jan  Čulík
8. 10. 2001 Klepetko a Vochomůrka Filip  Rožánek
8. 10. 2001 ČT zradila své koncesionáře Filip  Rožánek
7. 10. 2001 Dokument: "Kontrola televize veřejné služby veřejností a Radou ČT, kritéria pro volbu generálního ředitele ČT"   
5. 10. 2001 Úřad pro ochranu osobních údajů se distancoval od kroku Rady ČT Tomáš  Pecina