Kristus na oslátku a kmenové hodnoty

20. 3. 2016 / Boris Cvek

Podle Janova evangelia byl Kristův příjezd do bran Jeruzaléma na oslátku o Květné neděli spojen s různými nedorozuměními (Jan 12,12-19). Jednak učedníci nepochopili to, že oslátko je odkazem na slova proroka Zacharjáše o zaslíbeném židovském králi. To jim došlo, až „když byl Ježíš oslaven“.

Dále se pak šířila zvěst o tom, jak Kristus vzkřísil mrtvého Lazara, což bylo znamení, které přivedlo množství lidí, aby ho uvítali v Jeruzalémě. Dokonce čteme o beznaději farizeů: „Vidíte, že nic nezmůžeme! Celý svět se dal za ním.“ Jenže Kristus přicházel jako ten, kdo má tuto představu o mocném muži, který umí zázračně křísit mrtvé, popřít. Když v pátek visel na kříži, posmívali se mu kolemjdoucí (Matouš 27,40): „… jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“

Mít svrchovanou moc a naprosto se jí vzdát kvůli lásce, dokonce lásce k nepřátelům, ke vlastním vrahům. To je majestát krále, který vjíždí do Jeruzaléma o Květné neděli, majestát, o němž v tu dobu nikdo netuší a který se projeví na Golgotě a při vzkříšení. Jak by tomu mohl někdo rozumět na základě pozemského, běžného způsobu myšlení?

V poslední době přišlo do módy, ohánět se tzv. „křesťanskými hodnotami“ i v ateistické České republice. Jsou to ve skutečnosti dávno před křesťanstvím vzniklé, kmenové hodnoty strachu z cizího a lpění na známém, domácím, které nám přece nebudou ohrožovat žádní idealisté plní nesoudného milosrdenství k neznámým cizincům.

Soudnost je jistě důležitá z pohledu přežití, přežití v našich domovech na zemi, ale Kristus nemá domov tady na zemi, nechová se rozumně z pohledu etablovaných pantátů. Brát jeho příklad, brát křesťanství, jako něco, co má omezit naše milosrdenství ve jménu běžného rozumu a kmene, je udělat z křesťanství jen prázdné slovo. Kristus na oslátku je ztělesněním vrcholné statečnosti a sebeobětování, bezmezné lásky.

Může nám odpustit nemilosrdný strach, malost, úzkoprsost, odpustit naši slepou pozemskost, která ve své temné noře zapomíná na smysl života, ale nikdy se nemůže stát jejich záštitou.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.3. 2016