Petr Uhl: Český stát rozhodl, že zpráva AI o diskriminaci Romů "je nepravdivá"

20. 3. 2016

Romské děti tvoří téměř třetinu žáků dříve zvláštních škol, přestože Romů žije v České republice méně než tři procenta. Uváděla to zpráva světové organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) z loňského února, nazvaná „Chce to více snahy – etnická diskriminace romských dětí v českých školách“, píše Petr Uhl.

Podle AI a podle mnoha dalších zpráv za posledních dvacet let, včetně těch, které jsem napsal nebo podepsal já jako zmocněnec vlády Miloše Zemana pro lidská práva v letech 1998 – 2001 a které česká vláda vzala na vědomí nebo i schválila, přetrvává v České republice diskriminace romských dětí ve školách. Romové se podle AI potýkají s diskriminací i v hlavním vzdělávacím proudu a vládě se nedaří vypořádat se s podjatostí vůči Romům, v české společnosti hluboce zakořeněnou.

"Rozšířená segregace romských dětí je hrůzným příkladem systematické podjatosti. Školy vedou děti k nenávistné diskriminaci od útlého věku," řekl ke zprávě AI její generální tajemník Salil Shetty. Problém považuje za velmi hluboký.

Státní zástupkyně Zdeňka Galková napsala, že zpráva Amnesty International o diskriminaci Romů v ČR „evidentně obsahuje nepravdivé, překroucené a dehonestující informace, které jsou předkládány jako objektivně zjištěná fakta“ a že „může jít o neopodstatněnou, neoprávněnou a neomalenou kritiku činnosti státních institucí a jejich zaměstnanců, potažmo nespravedlivé ˈnálepkováníˈ občanů České republiky, kteří nepatří do komunity Romů.“

Rozhodnutí státního zástupce, pokud vykonává svou funkci, je rozhodnutím státu. Kárným proviněním je zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce. Kárnou žalobu na státní zástupkyni Zdeňku Galkovou může podat pět osob: ministr spravedlnosti a čtyři státní zástupci, kteří také vykonávání pravomoc státní správy státního zastupitelství – nejvyšší, vrchní, městský v Praze a obvodní v Praze 1. Všem pěti posílám tento text jako podnět ke kárné žalobě na Zdeňku Galkovou.

Podle zákona o státním zastupitelství má totiž státní zástupce vykonávat svou působnost „nestranně, respektuje a chrání přitom lidskou důstojnost, rovnost všech před zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod. Při výkonu své funkce je podle tohoto zákona povinen „vystříhat se všeho, co by mohlo vzbuzovat důvodné pochybnosti o dodržování povinností, ohrozit vážnost funkce státního zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo ohrozit důvěru v nestranný a odborný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce“.

Nejen AI a její zpráva, ale i já, na základě svých zkušeností vládního zmocněnce a dalších funkcí v soustavě OSN a EU, dále člena a účastníka mnoha občanských inciativ posledních 25 let a zkušeností novináře, tvrdím, že v České republice má přetrvávání diskriminace a segregace romských pomocí praktických škol i v hlavním vzdělávacím proudu takový rozsah a intenzitu, že mě; to vede k závěru, že se tu ve školách soustavně uplatňuje vůči romským dětem odlišné zacházení oproti zacházení s dětmi neromskými a že se romské děti kvůli své údajné či skutečné etnické odlišnosti vystavují, i pomocí státních orgánů, ponižujícímu zacházení, neboli, jinými slovy, že se v ČR uplatňuje segregace a apartheid.

Kompletní článek ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.3. 2016