Jak Boris Stomachin "kritizoval Putinovu imperiální politiku"

9. 10. 2014

V článku "O útlaku novinářů v Rusku" píše Julia Berezovská, že "Novinář Boris Stomachin vykonává už druhý vězeňský trest v pracovním táboře za články, zveřejněné na internetu, v nichž kritizoval to, co charakterizoval jako Putinovu imperiální politiku. Byl shledán vinným z podpory terorismu."

Myslím že stojí za to podívat se na osobu Stomachina blíže, pro posouzení, zda byl odsouzen právem či nikoliv, míní Jan Pěkník.

Tak ve svém článku "Smrt Rusku!" Stomachin píše:

"S Ruskem není a nemůže být žádné vyjednávání, o jakém mluví Aslan Maschadov. Rusko je možné jedině zlikvidovat. A JE TŘEBA ho zlikvidovat, - je to opatření preventivní sebeobrany lidského rodu od té zvířecí dábelštiny, kterou v sobě nese Rusko od doby prvních masových vražd a trestů za kritiku vlády, od doby připojení Novgorodu a Kazaně. Rusy je třeba zabíjet, zabíjet a nic jiného -- není mezi nimi nikdo normální, inteligentní, s kým by bylo možné mluvit a na jejichž chápání by se bylo možné opřít. Musí být zavedena tvrdá kolektivní odpovědnost všech Rusů, všech loajálních občanů Ruska za činy vlády, kterou si zvolili -- za genocidu, za masové vraždy, tresty, mučení... Žádné dělení vrahů na viné a nevinné odteď být nesmí."

...

...

"Zabíjet, zabíjet, zabíjet! Zalít krví celé Rusko, nemít s nikým nejmenší slitování, postarat se neprodleně organizovat alespoň jednu nukleární explozi na území RF -- takový musí být program radikálního Odporu, jak ruského, tak čečenského, jakéhokoliv! Nechť Rusové po zásluhám sklízí to, co zaseli."

V článku "Zabít říši!" píše:

"Kompletní zničení Ruska, likvidace té historicky zločinné a nenapravitelně totalitární státnosti, která se zrodila v tmářském Moskevském knížectví 14 století; kompletní rozpuštění koloniální ruské říše a přijetí všech opatření pro nedopuštění obnovení predátorského ruského imperializmu a revanšizmu, - to je hlavním úkolem SKUTEČNÉ opozice Putinovi a jeho klice vrahů. Za to musíme bojovat -- za to, vyrvat nakonec u agresivního, zlého a krvežíznivého ruského medvěda-lidojeda jeho jaderné tesáky a zlámat mu kosti."

Je zajímavé, koho se Berezovská zřejmě zastává. Měl být skutečně být na svobodě člověk, který nejen že nepokrytě vyzývá k činům etnicky motivovaného násilí proti skupině obyvatel, navíc i vyzývá k organizaci nukleární exploze, tj. teroristického činu? Pokud by někdo chtěl kritizovat Rusko za to, že Stomachin je ve vězení, měl by si položit například tyto otázky:

Pokud by někdo v ČR veřejně publikoval analogické výzvy, ve vztahu ke zdejší majoritní nebo nějaké minoritní etnické skupině, dopustil by se podle TZ ČR trestného činu?

Pokud by někdo v USA veřejně vyzýval k vyhlazení obyvatel USA či organizaci teroristického činu typu nukleární exploze, jak dlouho by tam vydržel na svobodě či naživu, s ohledem na Patrioct Act, činnost tamního systému Homeland Security atd.?

Vypadá to, že Berezovská se ve svých slovech určených západnímu publiku spoléhá mj. na to, že cílová skupina z drtivé většiny nemá možnost zjistit, že Stomachin je radikální extremista, který by velmi pravděpodobně skončil ve vězení v libovolné civilizované zemi.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 9.10. 2014