Vzestup "politického islámu"?

6. 10. 2014 / Sam Graeme Beaton

V pátek se v Brně konalo zasedání na téma islámu a extremismu, kde byl hlavním mluvčím Američan Bill Warner, ředitel organizace, která si říká "Středisko pro studium politického islámu". Warner (to je pseudonym) mimo jiné hovořil o tom, zda je islám hrozbou západní civilizaci a o své definici zákonu šaria.

Nemohu se vyjádřit k tomu, kolik lidí na tuto akci přišlo, protože jsem tam nešel - odmítám platit 150 Kč za to, abych si mohl vyslechnout jak "Warner", notoricky známý islamofob a rasista, šíří k této věci další nenávist. "Warner" je individuum, které se podílelo v USA na protestech proti stavění mešit a které Southern Poverty Law Center charakterizuje jako součást "vnitřního kruhu antiislamismu". Warner strávil už třicet let svého života šířením nenávisti vůči muslimům a islámské víře. Velmi by nás mělo znepokojit, že Warner nemluví ani slovo arabsky, ani nespolupracuje v této věci s žádnými odborníky na islám, avšak inzeruje se jako samozvaný "expert" s doktorátem. Je to velký problém, když Warner, který má doktorát z matematiky a fyziky, zneužívá svého akademického titulu ve snaze vytvořit falešný dojem, že je držitelem doktorátu v oboru, o němž hovoří.

O páteční akci mě informovala známá, která o ni umístila informace na sociální sítě, na což jsem odpověděl, zda je si vědoma toho, co je to Warner za individuum a že má vazby na rasistickou pravici v USA. Zděsila mě reakce, prosím, od akademické pracovnice! která odpovídala přesně rasistické nenávisti, jakou v Británii šíří rasistické organizace English Defence League a British National Party. K šokujícím generalizacím, jako že více než miliarda muslimů je následovníky "barbarského" náboženství, bylo i tvrzení, že podle jejího názoru je islám založen "z 91 procent na nenávisti". Toto pro mě velmi přesvědčivě odhaluje skutečnou definici výrazu "politický islám". Většina skutečných, autoritativních akademických odborníků na tuto oblast ví, že tento pojem vůbec neexistuje, v tom smyslu, jak ho definují Warner a moje nyní už jen bývalá známá. Ve skutečnosti je to ubohá zástěrka, kterou používá extremní pravice, jejímž prostřednictvím šíří rasismus a nenávist vůči muslimskému obyvatelstvu. Je paradoxní, že "politický systém", který je údajně základem islámu, tito extremisté nenalézají v křesťanství, navzdory silnému hnutí křesťanské pravice za posledních dvacet let, či silnému vlivu Ku Klux Klanu v první polovině dvacátého století. To, že tyto extremistické myšlenky jsou šířeny, ať už Warneren na jeho cestách Evropou, nebo inteligentními lidmi, kteří by měli mít rozum, je nesmírně znepokojující.

Takže je moje bývalá známá politickou extremistkou? Pravděpodobně nikoliv, ale to, že se tyto myšlenky dostávají do mainstreamu, je opravdu varovné. Téže terminologie nyní použily známé osobnosti, jako je Richard Dawkins a Sam Harris, zjevně jako nástroj pro šíření jejich ateismu prostřednictvím totálního útoku proti všem, kdo jsou stoupenci islámské víry. Že Harris nedávno vystoupil v nejsledovanějším čase v americké televizi u Billa Mahera, kdy Harris i Maher aktivně používali výrazu "politický islám", dokazuje, že počet příslušníků veřejnosti, ochotných naslouchat tomuto rasismu, roste. Skutečnost, že v mé přítomnosti za posledních několik týdnů už několik lidí začalo hovořit o takzvané hrozbě radikálního islámu v České republice, je také vážným varováním, že tyto argumenty je nutno rozdrtit, a to rychle.

Naprosto nechápu, kolik lidí v Británii, a nyní zjevně i v České republice, s jejím neuvěřitelně malým množstvím muslimské populace, je přesvědčeno, že nejbezprostřednější hrozbou je hrozba islámu a muslimského obyvatelstva. Tito lidé také všichni (diskutovalo se o tom na sociálních sítích, kde to bylo odmítnuto jako údajné "zastaralé nesmysly") ignorují skutečnost, že vzestup organizací, jako je Isis, je důsledkem dědictví západních "intervencí" na Blízkém východě, které vedly k usmrcení statisíců lidí. Jediným závěrem, k němuž z toho mohu dojít, je že tito lidé si přejí pohodlně ignorovat historii, pokud to znamená, že je možno dál a víc bombardovat Irák a Sýrii, a mají prostor k šíření své islamofobie, jako v Británii vedla k zvýšení počtu rasistických útoků proti nevinným lidem. Je tedy naprosto šokující, že odmítají přijmout odpovědnost za následky toho, co říkají, buď při demonstracích v ulicích, anebo na přednáškách rasistů typu Willa Waarnera, kde nejsou přítomni žádní muslimští učenci ani věřící, jimž by byla dána příležitost předložit opačnou argumentaci. Vzestup přijatelnosti pojmu "politický islám" může jediné vést k posílení zacházení s muslimy jako s druhořadými občany a jako s nepřáteli, a je nutno ho co nejostřeji odsoudit.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 6.10. 2014