Uvažují mnozí Češi jako Adolf Hitler?

21. 8. 2011 / Jan Čulík

Proti asociálnímu chování občanů - bez ohledu z jakého etnika pocházejí - by měl stát zakročovat efektivně a tvrdě, soudními prostředky i prací v rodinách, jak to doporučuje Tony Blair. Tzv. evropská "underclass", tedy lumpenproletariát, nemá nic společného s etnickým původem. Čeho si asi IDnes (a Lidovky, ty samozřejmě nemohou zůstat pozadu, mají stejného majitele) myslí, že dosáhnou, budou-li vyvolávat v Česku etnickou válku?

Šíření rasismu ve společnosti je jedním z nejhnusnějších činů, jaké mohou média páchat. Bohužel rasistické propagandě, kterou léta systematicky šíří, propadají pak i nic zlého netušící občané. Jeden čtenář nám poslal reakci, jejíž formulace připomínají Hitlerův Mein Kampf. Jistě se sám nepovažuje za rasistu. No, jen si to srovnejme:

Dobrý den pane Čulíku,

reaguji na otázku, kterou jste položil ve své - jak jinak - politicky korektní reakci na titulek IDNES "Dvacítka Romů..atd". Ačkoliv o redaktorech IDNES jinak nemám vysoké mínění, v tomto případě se jich musím zastat. Ptáte se, jakou relevanci má etnický údaj? Domnívám se, že značnou. Romové tvoří v ČR asi 3% obyvatelstva, množství kriminality,kterou páchají, je však vysoce nadproporční (viz např. ŘÍČAN 1998:58sqq;BAKALÁŘ 2004:93sqq aj.). Taková jsou fakta, nevymyslel si je žádný "rasista" či "fašista" (oblíbené nálepky pro každého, kdo říká to, co není v souladu s mainstreamem na BL). Jako člověk žijící nějaký čas ve Šluknovském výběžku mám možnost pozorovat tuto skutečnost na vlastní oči. Lidé mají právo dovídat se, že pravděpodobnost, že je okrade /zbije Rom, je mnohem vyšší, než pravděpodobnost, že tak učiní příslušník jakékoli jiné etnické skupiny v ČR. Už proto, aby se před nimi měli více na pozoru. Máte naprostou pravdu, že to uráží slušné Romy, a některé chudáky to možná vede i k vykřikování hesel jak ze 30. let. Jenže je to mnohem menší zlo, než utvářet virtuální realitu, v níž "jsme všichni stejní", a zamlčovat nepohodlné pravdy (nicméně to dnes dělají všechna média, nejen BL, takže si to neberte osobně). Fašismus se opravdu jednoho dne vrátí, ale nebude to kvůli Bátorům a Klausům. Bude to kvůli naivním mudrlantům Vašeho typu.

S přáním všeho dobrého,

J.Bozar

Citace z Hitlerova Mein Kampfu jsem pro názornost pro dnešní české společenství zaktualizoval tím, že jsem slova "Žid, Židé" nahradil slovy "Rom, Romové". Jak uvidíte, Hitlerův rasismus se od dnešních názorů mnohých Čechů na Romy neodlišuje:

Jelikož Rom nevlastnil nikdy svou vlastní kulturu, jeho intelekt se vyvíjel vždy na podkladě okolního kulturního světa. Vůle k obětování u Romů nepřekračuje holý pud sebezáchovy jedince. Romové jsou za jedno pouze, pokud je k tomu nutí společné nebezpečí nebo je k tomu vede vidina společné kořisti. Zmizí-li však oba důvody, nastupují do jejich práva vlastnosti nejhrubšího egoismu a stává se z nich krvavě se potírající horda krys. Pokud by Romové byli na tomto světě sami, utopili by se ve špíně a svinstvu. Zdánlivá kultura, kterou dnes Romové vlastní, není většinou nic jiného než zkažené statky ostatních národů. Životem Romů coby parazitů na těle cizích národů a států, je zdůvodněna vlastnost, že Rom je "obrovský mistr lži". Existence nutí Roma ke lži, a sice k ustavičné lži, stejně jako Seveřana nutí se teple obléci.

Adolf Hitler, Mein Kampf, Praha, 2000, str. 218-220.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 19.8. 2011