Lidé mají právo projevit nesouhlas s výroky Ladislava Bátory

19. 8. 2011

V reakci na nedávné výroky Ladislava Bátory jsme se rozhodli vyjádřit svou nespokojenost pomocí otevřeného dopisu, který plánujeme zaslat panu Bátorovi a rovněž jeho nadřízeným a premiérovi Petru Nečasovi. Na stránkách NeBatorovi.cz jsme ve středu ráno uveřejnili otevřený dopis, který do 18:00 podepsalo přes tři sta lidí. "Původně jsem chtěl poslat dopis panu Bátorovi osobně, ale efekt by byl pravděpodobně nulový. Proto jsem se rozhodl pro formu otevřeného dopisu, aby se k tomuto stanovisku mohli připojit i další lidé," vysvětluje svou motivaci autor otevřeného dopisu a brněnský student Radek Matuška.

Otevřený dopis je výzvou všem slušným a extremismus odmítajícím občanů, aby mohli vyjádřit své stanovisko k nedávným událostem. Občanskou angažovanost považujeme za důležitou součást demokratické společnosti, proto jsme se rozhodli pro veřejný protest. Nejsme spjati s žádnou z politických stran ani s žádným médiem. "I když se často objevují konspirační teorie, že jsme placenou PR službou pro různé politické strany, pravdou je, že pouze nechceme mlčet k výrokům, které považujeme za nevhodné," komentuje spekulace o možné konspiraci jedna ze signatářek Petra Havlíková.

Otevřený dopis Ladislavu Bátorovi

Vážený pane doktore,

rádi bychom následujícím dopisem vyjádřili své hluboké znepokojení nad některými událostmi, které se v předešlých dnech staly, a zejména na některá vyjádření, která zazněla z Vašich úst - tedy úst vedoucího personálního odboru sekce kabinetu ministra školství.

Nepředpokládáme, že bychom měli uvádět výčet Vašich veřejných vystoupení, ale pokusíme se je zasadit do širšího rámce. Jste v pracovním poměru na MŠMT, zároveň se však silně politicky angažujete v Akci D.O.S.T., za kterou dokonce vydáváte politická prohlášení.

MŠMT je instituce, která dbá nejen na financování, rozvoj, organizaci školství jako instituce, která slouží vzdělávacím účelům, ale taktéž účelům výchovným. Ministerstvo školství by tedy mělo nejen vytvářet konkurenceschopné, vzdělané pracovní síly, schopné generovat ekonomický růst, ale zároveň klást důraz na fakt, aby touto silou byli lidé, kteří jsou schopni mezi sebou, když už ne slušně, tak alespoň korektně a neurážlivě jednat.

Jako zaměstnanec ministerstva se pohybujete nejen v organizační sféře ministerstva, nýbrž i ve sféře mediální. Pevně věřím, že jste vzdělaný, proto si odvážím tvrdit, že při nástupu na MŠMT jste si plně uvědomoval, že Vaše slova, ať už jakkoliv laděná, budou mediálně reprodukována. Vaše výroky na adresu americké ambasády, sexuálních menšin (byť se jednalo o vyjádření za iniciativu D.O.S.T.) či o několik let staršího ministra zahraničí jsou pak mediálně zobrazovány jako postoje týkající se nejvyšší vzdělávací a výchovné instituce. Zejména pak v případě, že se od těchto výroků a aktivit Váš přímý nadřízený Mgr. Josef Dobeš okamžitě nedistancoval.

A to navzdory tomu, že se údajně MŠMT snaží o výchovu proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (metodický pokyn čj. 14 423/99-22 MŠMT). Navzdory tomu, že v minulých parlamentních volbách se v některých momentech silně projevovaly generační spory a ze všech stran se ozývaly hlasy, které požadovaly uklidnění takové situace.

Chováte se tak navzdory tomu, klesnu-li v rámci této argumentace na úroveň politického manifestu, že se Vaší politikou snažíte o "rehabilitaci tradičních mravních hodnot, tolik potřebných pro nalezení pevných základů české a evropské budoucnosti". Přesto je ve Vašem morálním hodnotovém systému urážka nad slušnou argumentací.

Pokud je ve Vašem žebříčku neomalené vyjadřování povýšeno na tradici, která je hodná obrany, a je-li Váš politický aktivismus mediálně zobrazován jako součást agendy MŠMT, pak už o Vašem setrvání na MŠMT není třeba diskutovat. Stačí negativně rozhodnout na základě práva a etických principů.

S "tradiční" úctou

Signatáři dopisu

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 19.8. 2011