Úřady práce se musí reformovat, protože se musí šetřit -- ale ve skutečnosti se bude plýtvat

19. 8. 2011

V rámci této reformy je připravováno tzv. sdílené zprostředkování zaměstnání pracovními agenturami. Jde o praxi, kdy určitý počet uchazečů o zaměstnání je převeden pod pracovní agenturu a ta s ním po dobu maximálně šesti měsíců pracuje. Za takto převedeného uchazeče bude agentuře vyplaceno 5 000,- Kč.

A nyní troška matematiky. V současné době je evidováno 485 000 nezaměstnaných - a kdyby tímto "sdíleným zprostředkováním" mělo za jeden rok projít např. 15% z nich, je to 72 750 osob. Vynásobením se dostaneme k číslu 363 750000,- Kč vyplacených agenturám.

O uvedený počet uchazečů, 72 750, se při průměru 500 uchazečů na zprostředkovatele postará 145 zaměstnanců ÚP. Vezmeme li v úvahu mzdu (průměrná mzda zprostředkovatele ÚP v současnosti činí cca 18 000,- hrubého) a ostatní obslužné činnosti ÚP (budovy, energie, další administrativa aj.), řekněme, že 1 zprostředkovatel měsíčně stojí 50 000,- Kč. Jednoduchou matematikou se dostaneme k měsíčnímu nákladu 7 250 000,- a celkovému ročnímu nákladu ve výši 87 000 000,-Kč v současnosti za zprostředkovatele.

Reformní opatření pro úsporu nákladů jsou zřejmá na "první" pohled. A to jsme se nezmínili o bonusech pro agenturu za umístění klienta do pracovního procesu, které uvedenou sumu samozřejmě navyšují.

Členové závodního výboru základní organizace ÚP Litoměřice -- Odborového svazu státních orgánů a organizací

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 19.8. 2011