Nezaměstnaní a Czech Point? Zbytečná a drahá služba.

19. 8. 2011

Czech Point byl vytvořen pro občana, pro snazší získávání různých dokumentů (výpis z KN, rejstřík trestů aj.) od státních organizací a samosprávy. Nyní by se na poštách s touto službou měli hlásit nezaměstnaní, což jim má zabránit v práci na černo.

Pomineme- li morální aspekt této povinnosti, pokusíme se zamyslet nad reformou Úřadu práce ČR z pohledu šetření. Slovo šetření se totiž stalo jakýmsi zaklínadlem pro odůvodnění potřeb reformovat.

Čistě hypotetická čísla -- s upozorněním, že uvedená % se mohou lišit.

Při dnešním počtu 485 tisíc nezaměstnaných je 15% z tohoto čísla zhruba 72 tisíc osob. Kdyby toto procento nezaměstnaných mělo projít procedurou "hlídání" práce na černo, znamená to následující. Každý se bude 3x týdně po dobu 3 měsíců na poště hlásit. První návštěvu (datum a čas) stanoví zprostředkovatel ÚP a další bude generovat počítač na základě jakéhosi optimalizovaného programu, bez zásahu člověka. Vychází z toho okolo 36 kontaktů. Dnes je avizováno, že Úřad práce České poště za každý kontakt zaplatí 45,- Kč, což je 1 620,- Kč za jednoho klienta. Při 72 tisících nezaměstnaných je to vyhozených bezmála 120 milionů ročně.

Například okres Litoměřice má 105 obecních a městských úřadů a celkem 265 sídelních míst. Máme zde 6 kontaktních míst a celkem 7 poštovních Czech Pointů. Pouze jeden je na jiném místě, než sídlí současný úřad práce. Najdete ho v Terezíně, který leží 2 km od okresního města, kde je ÚP také k dispozici. Tedy úplně zbytečná služba. (Nikoli pro Českou poštu, pro ni je to dobrý obchod placený z peněz nás všech). Vypadá to, že nebude rozdíl mezi chozením na ÚP a poštu.

A ti, kteří budou mít za povinnost 3x týdně" radostně" dojíždět 5,10,15 km na poštu, aby se vyvinili z práce na černo, si samozřejmě s ještě větší "radostí" vzniklé cestovní náklady uhradí. A že to nebude málo, to si zřejmě dnes každý umí spočítat. Tím spíše ten, který přišel o práci a rozhodně je pro něj důležitá každá koruna.

Členové závodního výboru základní organizace ÚP Litoměřice -- Odborového svazu státních orgánů a organizací

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 19.8. 2011