Udělej si sám

18. 8. 2011 / Jan Čulík

Jsou skutečně homosexuálové v české společnosti dnes nenáviděni (anebo aspoň některým lidem nesympatičtí) protože se o nich mluví v médiích příliš často? Je skutečně jediným zdrojem nepřátelského postoje mnoha Čechů vůči Romům představa, že se jim dostává výsad, jaké nemá ostatní obyvatelstvo?

Je údajný záporný postoj většinové společnosti vůči menšinám, které žijí v Česku, skutečně dán tím, že o nich média příliš mnoho mluví a zanedbávají tak skutečně vážné problémy, jakými jsou vymahatelnost práva a politická a ekonomická strategie vlády?

Myslím, že lze těžko obviňovat sdělovací prostředky, že se věnovaly xenofobnímu útoku Václava Klause a některých jeho úředníků na Pražském hradě vůči homosexuálům. To, že se prezident vymezuje útokem proti určité části vlastních občanů, by vyvolalo zájem médií všude; konec konců vyšel článek o tom, že je ve svém postoji vůči homosexuálům Klaus v ČR izolován, dokonce i v New York Times, které se střední Evropou a Českou republikou nezabývají, jak je rok dlouhý.

Ale mě jde v této poznámce o něco jiného. V ČR je demokracie a svoboda projevu. Jestliže se některým občanům nelíbí, že se média a vláda nezabývají věcmi, o které skutečně jde, a které ovlivňují základní charakteristiky života lidí, proč věci nevezmou do vlastních rukou?

V ČR je velká, vzdělanecká komunita, v každém případě především na univerzitách. Jestliže vzdělanci mají pocit, že se média zabývají zástupnými pitomostmi, proč se nedají dohromady a nevytvoří skupinu, která by vydávala informační a analytický server, kde by se řešily právě všechny ty důležité otázky, které média pomíjejí. A kdyby ta skupina byla dostatečně velká, jistě by se jí podařilo přesvědčit voliče, aby se postavili za její požadavky racionálních řešení.

Ne, že to nejde - už tady jedno takové hnutí bylo a bylo relativně úspěšné - Ne základnám, jimž se (jistě v souladu s příznivými okolnostmi ze zahraničí) podařilo zlikvidovat projekt brdského radaru.

Tak si nestěžujme na homosexuály a Romy a pokud máme pocit, že se média zásadními problémy nezabývají, dejme se dohromady, publikujme o zanedbaných problémech nezávislé analýzy a vyžadujme, aby vláda přijímala racionální řešení.

Pokud nic neuděláme, těžko z toho můžeme obviňovat homosexuály a Romy.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 18.8. 2011