Zahraniční pojišťovny bývají nespolehlivé

3. 1. 2011

Reaguji na článek pana Daniela "Čechy Čechům! Podle ministra vnitra", kde se píše o povinnosti cizinců uhradit pojistné u české komerční pojišťovny na dva roky dopředu, což jistě může mnoha cizincům způsobit obtíže v podobě velkých výdajů naráz, píše lékař Jan Vachek.

Za dobu svého zaměstnání v nemocnici si však pamatuji mnoho případů, kdy zahraniční pojišťovna odmítla za své pojištěnce - nejčastěji šlo o Ukrajince a Vietnamce - uhradit i nejzákladnější a prokazatelně neodkladnou zdravotní péči.

Sjednané částky plnění bývají u těchto pojišťoven typicky velmi nízké a pojistné podmínky je prakticky zbavují povinnosti hradit péči ve většině případů. Zažil jsem i situaci, kdy se dodatečně zjistilo, že pacient uhradil pojistné podvodnému pojistnému agentovi, který ho vybavil neplatnými doklady, vyinkasoval pojistnou částku a pojištění nesjednal. Imigračním úřadům toto potvrzení stačilo, jeho platnost se neověřuje.

V jiném případě dokonce pojistná instituce ani neexistovala, šlo ze strany "agenta" o podvod na těchto klientech. Jistě to nebude problém velkých renomovaných pojišťoven, ale popsaných případů pamatuji já sám hodně.

Z tohoto pohledu bych tedy uvítal, kdyby cizinci žijící v ČR měli sjednáno pojištění u důveryhodné pojišťovny s transparentními pojistnými podmínkami - bylo by to i v jejich zájmu. Nemocnicím způsobují často nedobytné pohledávky vzniklé neuhrazením zdravotní péče velké ztráty. V jednom mně známém případě byl dokonce nemocniční personál byl krácen na nenárokových složkách mzdy, protože pacient bez řádného pojištění způsobil svým pobytem na jednotce intenzívní péče ekonomice tohoto zařízení velkou škodu.

Tvrdost zákona v podobě vysoké částky splatné jednorázově bych navrhoval zmírnit zkrácením povinné periody z dvou let na jeden rok a možností splátkového kalendáře.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 3.1. 2011