Bude jej někdo z našich, alespoň v něčem (dobrém), následovat?

28. 7. 2010 / Jiří Baťa

Na několika webových stránkách, snad i v tištěných mediích, se objevily fotografie, na naše poměry, vymykající se realitě na naší politické scéně. Možná i proto, že je těsně po volbách a špičky koaliční vlády mají, řekl bych, vysoce odpovědné úkoly, kterými se zabývají. Nicméně fotografie ze současnosti se netýkají naší politické vrchnosti, ale ruské. Tedy konkrétně Vladimíra Putina, coby premiéra Ruské federace. Na fotografiích je totiž zachycen v plné motorkářské parádě a na mimořádné trojkolce Harley-Davidson Lehman Trike "výtržník" Putin při spanilé jízdě motorkářů Easy Rider, která se uskutečnila na Krymu.

Vladimír Putin tam trávil svou adrenalinovou dovolenou, no a na rozdíl od našich předešlých premiérů (zvláště Topolánka) si ji užívá poněkud "neodtržen" od lidí. Jako jeden z mnoha účastníků srazu motorkářů Ruska a Ukrajiny u Sevastopolu. Zcela svobodně a bezprostředně se zúčastnil kamarádského pokecu spolu se všemi ostatními a ve svém projevu oslovil všechny zúčastněné motorkáře obou národností slovy: " Zdravím vás, bratři". Na druhé straně při loučení zvolal: "Ať žijí motorkáři", což prý vzbudilo poměrně velký ohlas mezi ruskými pořadateli z klubu Noční vlci.

Vladimír Putin se na Krymu setkal také s domácím, tedy ukrajinským prezidentem Janukovyčem, aby probrali některé, především ekonomické, záležitosti. Spojil příjemné s užitečným! Samozřejmě nikoliv ve výstroji ostrých hochů -- motorkářů, ale v civilním světlém saku, šedých kalhotách a podobně jako prezident Janukovyč, bez kravaty. Jak by ne, ta vedra!

Proč to zmiňuji? Jednak proto, že na rozdíl od našich premiérů, resp. bývalého premiéra Topolánka, (současný premiér se ještě nestačil dostatečně expresivně projevit - snad k tomu ani nedojde - a poslední premiér Fischer na to neměl čas) je jeho osobní vyžití zcela standardní: jednak proto, že si tím upevňuje svoji image, setkání s lidmi je vždy bezprostřední a bez různých okázalostí, které by jinak či jinému člověku na takovém postu nemohly chybět. Jestliže tentokrát vyrazil na mezinárodní motorkářský sraz, notabene na Krymu, pak jindy to bylo na lovu ryb, jízdě na koni či v souvislosti s lovem na medvěda. Tedy v běžných záležitostech lidské činnosti, snad jen na poněkud vyšší úrovni, samozřejmě. Putin je aktivní sportovec a sportu věnuje poměrně mnoho ze svého vzácného volného času. Ale tím, že se tak bezprostředně dostává mezi ruský lid, získává ohromně na popularitě a tím i na oblíbenosti ruských občanů. A nejsou to jen záležitosti u příležitosti "čerpání" jeho dovolené, Putin si dokáže najít cestu k lidem i jindy a jinak, protože ví, že si to lid žádá a on styk a hlavně názory občanů potřebuje znát rovněž. Jakkoliv se může zdát, že je to politická vypočítavost, nelze mu upřít úspěch, když za ním stojí většina ruských voličů. Že nemusí každému být jeho jednání po chuti, je samozřejmé, stejně jako že má i řadu odpůrců a oponentů. Jak by ne, jde přece o politiku a politika. A to neobyčejného.

Jestliže jsem zmínil Topolánka, jako bývalého premiéra ČR pak proto, že jeho "adrenalinové" využívání dovolené se diametrálně liší od Putina. To bylo například v šílené jízdě po dálnici D1 při stíhání sportovního klání, zneužíváním vrtulníku pro "zalyžování si" cestou z Itálie v Alpách, či v neposlední řadě jeho faux pas v Toskánsku na jachtě či vile jistého nejmenovaného švýcarského "dělníka". Mezi lidi se Topolánek dostával jen u příležitosti významných dnů či při předvolebních akcích a podobně. Neříkám, že účast na předvolebních či jiných akcích není potřebná a užitečná, jenže takových akcí se zpravidla zúčastňují i mnozí další politikové, zdaleka ne na úrovni předsedy vlády. Putin chce naslouchat a také naslouchá lidu, avšak nejen naslouchá, ale také diskutuje, protože ať už je podezříván z jistých mocenských, ne-li uzurpátorských choutek ruského medvěda, stále slouží Rusku a jeho lidu i když jistě myslí i na svůj prospěch. No kdo by nemyslel, že?

Což se o Topolánkovi (ani o ostatních) a bohužel ani o současnému premiérovi Nečasovi říci nedá. Ti totiž myslí především na svůj prospěch a starost o národ a jeho lid jsou jen starosti de facto zástupné, ne-li populistické. A v tom spatřuji nejen rozdíl mezi předsedou vlády a "také" předsedou vlády. Někdo může opáčit, že jsou to komunistické manýry a přežitky, že to už dělali Gottwald a hlavně Zápotocký (ti ostatní už ne). Že to dělali je pravda, že je to přežitek si však nemyslím. Ale nehodlám nikomu vyvracet názor když vím, že jej nevyvrátím ani buldozerem. Zůstávám u svého názoru, že premiér je představitelem státu, notabene zvoleným svými voliči, jak důrazně připomíná i ministr financí zeměkoule a přilehlých galaxií Kalousek na adresu vlády, a jako takový se má či by se měl s lidmi setkávat, hovořit s nimi aby poznal, kde je tlačí bota, ale také, aby vůbec nezapomněl, že nějací lidé či občané státu, kterému vládne, existují a mají své starosti a potřeby. A to Putin dělá. Je to tedy špatně, nebo dobře? Posouzení nechávám na vás.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 28.7. 2010