DOKUMENT:

Ministerstvo školství o nové školní písmové předloze

3. 5. 2010

V souvislosti s oznámením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o tom, že se od letošního září začne nová školní písmová předloha Radany Lencové Comenia Script zkoušet v tzv. pilotním projektu na dětech z prvních tříd osmdesáti (později bylo toto číslo upraveno na čtyřicet) základních škol, položil časopis Tvar mluvčímu MŠMT Tomáši Bouškovi sedm otázek -- ve snaze zjistit, co přimělo ministerstvo takovýto experiment povolit a jak je celá věc odborně zajištěna.

Dokument dáváme k dispozici co nejširší veřejnosti.

Lubor Kasal, šéfredaktor Tvaru

Nová školní písmová předloha Comenia Script -- pilotní projekt

Odpovědi tiskového mluvčího MŠMT ČR Tomáše Boušky na otázky položené redakcí literárního časopisu Tvar (30. 4. 2010)

 • 1. Na základě jakých podkladů (dokumentů, posudků, písemných doporučení atd.) rozhodlo ministerstvo školství o schválení pilotního projektu?
 • MŠMT v současné době připravuje podklady pro pilotní ověřování.

 • 2. Jsou tyto podklady někde zveřejněny, resp. můžeme se s jejich obsahem seznámit?
 • Veškeré dostupné podklady k psacímu písmu Comenia Script jsou zveřejněny na webu autorky písma (www.lencova.eu).

 • 3. Prošel návrh na pilotní projekt nějakou oponenturou? Pokud ano, lze se s jejím obsahem seznámit?
 • V současné době připravuje MŠMT kompletní materiál, ve kterém bude uvedena forma a postup pilotáže včetně stanovených kriterií, které budou školy, přihlášené do realizace pilotního ověřování, plnit.

 • 4. Autorka návrhu v médiích publikovala informaci, že Comenia Script byl vytvořen na podkladě jejího výzkumu. Má MŠMT tento výzkum k dispozici, a pokud ano, lze se s ním seznámit?
 • Autorka psací písmo CS pouze ověřovala na několika školách v procesu tvorby písma, což nebyl kvantifikovaný výzkum. Zde došlo k mylné interpretaci.

 • 5. Kolik základních škol se pilotního projektu účastní? (Dříve autorka Comenia Scriptu v médiích uváděla 80 škol, nyní 40.) Jaká byla kritéria pro výběr škol, která se pilotního projektu budou účastnit?
 • Původní záměr 80 pilotních škol byl v souvislosti s omezeným možnostmi rozpočtu na rok 2010 redukován na počet 40 škol. MŠMT v současné době připravuje seminář pro školy, které budou písmo ověřovat. Tento seminář vyhlásíme v květnu.

 • 6. Proč se o pilotním projektu a o nové školní písmové předloze nedají nalézt žádné informace na webových stránkách MŠMT?
 • Zatím je vše v procesu příprav. Stručné informace pro zájemce o pilotní ověřování budou zveřejněny příští týden.

 • 7. Jak bude probíhat hodnocení pilotního projektu? Která kritéria se budou sledovat a jakým způsobem? Jak bude zajištěna nezávislost hodnocení?
 • Průběh ověřování a kriteria hodnocení se taktéž připravují. Po schválení budou včas zveřejny.

  Vytisknout

  Obsah vydání | Pondělí 3.5. 2010