Situace Českých aerolinií je kritická

19. 8. 2009

Tisková zpráva

19.8.2009 Praha

Profesní a odborová organizace CZALPA ČSA, která sdružuje přes 500 pilotů letecké společnosti ČSA, dnes zaslala otevřený dopis předsedovi vlády ČR Janu Fischerovi, ve kterém ho informuje o kritické situaci v ČSA a.s.

Vzhledem ke kritické situaci uvnitř společnosti ČSA a odstoupením jediného strategického investora z privatizačního procesu, se dnes CZALPA obrátila otevřeným dopisem na předsedu vlády ČR Jana Fischera. Dopis byl v kopii zaslán ministrům dopravy a financí a dále předsedům všech parlamentních stran. Jeho text najdete v příloze této zprávy.

Vážený pane předsedo vlády, obracíme se na Vás ve velmi urgentní záležitosti, jejíž řešení podle našeho názoru nesnese odkladu. Jedná o kritickou situaci ve společnosti ČSA a.s., která, jak dobře víte, je akciovou společností většinově vlastněnou státem a jejíž privatizační proces by měl být v nejbližších týdnech ukončen.

České aerolinie v loňském roce oslavily 85 let od svého založení, a patří tak mezi jedny z nejstarších leteckých společností v Evropě, mimo jiné jsou i zakládajícím členem organizace IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců). Jako českého vlajkového dopravce můžeme ČSA nazvat rodinným stříbrem České republiky. České aerolinie jsou také jednou z posledních státem vlastněných společností určených k privatizaci. Píšeme Vám, protože se právě o úspěch celé privatizace velmi obáváme.

Vrcholný management společnosti ČSA v čele s prezidentem Radomírem Lašákem v posledních třech letech v rámci restrukturalizace firmy rozprodal za účelem kladného hospodářského výsledku části společnosti, které společnost tvořila desítky let. Pro příklad zmíním netransparentní prodej nového cargo terminálu na letišti v Praze nebo prodej dceřiné společnosti catering. V loňském roce management prodal dokonce většinu nemovitostí a pozemků vlastněných ČSA, a to včetně výcvikového střediska posádek a personálu ČSA, hangáru nebo ubytovny pro zaměstnance ČSA. V rámci tzv. ozdravení a optimalizace firmy byla prodána a zpětně naleasována většina letadel, které firma už vlastnila. Účetně se v roce 2008 ČSA zeštíhlily o 92%! Rozprodej historického majetku před privatizací dlouhodobě kritizujeme a upozorňovali jsme na něj opakovaně i bývalého ministra financí Miroslava Kalouska, bohužel bez reakce.

V dubnu a květnu tohoto roku probíhala jednání mezi odborovými organizacemi hájícími zájmy zaměstnanců a managementem ČSA, na základě kterých souhlasila většina zaměstnanců společnosti se snížením mezd s ohledem na ekonomickou krizi. Takový krok byl ze strany zaměstnanců učiněn ve snaze pomoci společnosti v ekonomicky obtížné době. Bohužel i přes tyto vstřícné kroky ze strany zaměstnanců spouští management společnosti jen několik měsíců před privatizací špatně vratné kroky, které mohou mít zásadní a negativní dopad na provoz společnosti. Jako příklad si dovolím uvést nepřipravený projekt předletových prohlídek letadel bez účasti mechaniků.

Poslední plán managementu počítá s redukcí společnosti ČSA až o 20%. K redukci by mělo dojít jen několik týdnů před privatizací. Zrušením poslední dálkové linky mezi Prahou a New Yorkem, což se plánuje na říjen 2009, se České aerolinie stanou po desítkách let provozu dálkových tratí regionálním dopravcem. Dovoluji si Vás informovat, že v posledních 6 týdnech ČSA převezly na pravidelných linkách více cestujících než v loňském roce, a i přes pokles výnosu na jednu letenku, považujeme takovou redukci a de facto další rozprodej společnosti za neadekvátní a ekonomicky nesmyslný.

Obáváme se, že se může jednat o úmyslnou likvidaci českého vlajkového dopravce.

V současné době je managementem destabilizován sociální smír uvnitř firmy a pokud nedojde k urychlenému řešení problému, obáváme se silných sociálních nepokojů v průběhu příštích týdnů.

Jsme přesvědčeni, že na takovém vývoji by nejvíce tratil především vlastník, tedy stát, cestující veřejnost a v neposlední řadě i samotní zaměstnanci. Neuvážené kroky současného managementu ČSA budou mít dopad tedy v širším kontextu především na stát. Stát nejenže přijde o výnosy z daní a odvodů, ale naopak bude muset pravděpodobně většině propuštěných zaměstnanců vyplácet dávky v nezaměstnanosti. Je nutné vidět, že zásadní redukce provozu ČSA bude mít dále vliv na hospodaření dalších podniků vlastněných státem jako je Letiště Praha a Řízení letového provozu. Obzvláště u Letiště Praha by mohlo dojít k zásadnímu zhoršení pozice před jeho plánovanou privatizací.

Z výše uvedeného je zřetelné, že situace ve společnosti je velmi vyhrocená. Zaměstnanci už nemohou věřit žádným slovům ani plánům současného managementu který rozprodal historický majetek společnosti s odůvodněním, že zvyšuje její hodnotu, a který si zvyšuje v době ekonomické krize bonusy. Proto i jakékoli ústupky ze strany zaměstnanců jsou vůči tomuto managementu v tuto chvíli krajně nepravděpodobné.

Vážený pane předsedo vlády, jsme si vědomi Vašeho pracovního vytížení, ale s ohledem na vážnost situace bychom Vás rádi požádali o schůzku v nejbližším možném termínu a o Vaše osobní zapojení do řešení situace ve společnosti ČSA, tak aby byla zajištěna budoucnost českého vlajkového dopravce.

S úctou

Filip Gaspar

Prezident CZALPA ČSA

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 19.8. 2009