Historie Laterny Magiky

19. 8. 2009

Rád bych poděkoval za článek Tomáše Koloce s názvem "Zánik Laterny magiky...", píše Štěpán Kubišta z Národního divadla.

Článek samotný obsahuje některé nepřesnosti a neumožňuje čtenářům pohled na věc z "druhé strany" (což částečně napravuje Marko Ivanovič ve své reakci), ale seznamuje čtenáře s problémem, o kterém je opravdu třeba hovořit. Pro objektivitu posílám drobné upřesnění ohledně začlenění Laterny magiky v její historii. Může také drobně pohled na celou věc změnit...

Oficiálně zahájila Laterna magika svůj provoz 9. května 1959 jako samostatná scéna Národního divadla. Národní divadlo bylo z počátku pověřeno Ministerstvem školství a kultury vytvořením kulturního programu pro Expo 58 a později přípravami k osamostatnění tohoto programu, stejně jako vytvoření vlastního divadla. Tyto přípravy započaly ještě v době trvání výstavy, takže po skončení byla nově vytvořená scéna Laterna magika automaticky přidělena pod správu Národního divadla jako jeho samostatná scéna.

Odlišnost od celkové dramaturgické koncepce Národního divadla, výrobní a provozní rozdíly s ohledem na úzké propojení s filmem, vedlo k tomu, že 1. dubna 1960 byla Laterna magika převedena do působnosti Československého filmu.

S účinností od 1. 1. 1966 přešla Laterna magika do působnosti Státního divadelního studia. (Stejně tak jako Činoherní klub, Divadlo Za branou, a další.)

Na popud jednoho ze zakladatelů Laterny magiky, architekta Josefa Svobody bylo rozhodnuto svěřit Laternu magiku právě do jeho rukou a zařadit ji jako další těleso zpět do svazku Národního divadla. Národní divadlo přejalo Laternu magiku od Státního divadelního studia k 1. červenci 1973. V tomto svazku Laterna magika setrvala až do roku 1992, kdy byla rozhodnutím ministra kultury České republiky, PhDr. Milana Uhdeho zřízena samostatná státní příspěvková organizace Laterna magika, která vznikla k 1. 4. 1992

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 19.8. 2009