Čínská velká strategie v Brookings Institution

22. 7. 2009

KD│ Na semináři konaném minulý týden ředitel Centra číských studií při Center for Naval Analyses David Finkelstein prezentoval materiál věnovaný vznikající velké strategii ČLR, jejíž potřeba se objevila v důsledku rostoucího významu této země. Podle Finkelsteina jde především o to, že:

1) dochází ke globalizaci ekonomických zájmů země, ale rovněž k rozšiřování politických a bezpečnostních zájmů

2) tento nový kontext vtahuje čínské představitele na dosud neznámé území; Čína nikdy nebyla do té míry integrována v mezinárodním systému; a nikdy také nehrála v globálním měřítku tak významnou roli

3) vzhledem k ekonomickým aktivům vlastněným ČLR v rozvojovém světě (zdroje energie, nerostné zdroje a další kriticky důležité zdroje) je zřejmé, že země zůstane aktivně angažována v Africe, Latinské Americe a na Středním Východě

4) Čínská lidová armáda získává schopnost podílet se na zajiš'tování významných národních cílů; pomalu buduje expediční jednotky

5) hlavním úkolem vnější propagandy je rozptýlit strach a obavy, že nástup Číny bude znamenat vznik fakticky "revizionistické" mocnosti

6) v termínech kapacity a koordinace není jisté, zda se čínský politický a administrativní systém dokáže dost rychle přizpůsobit novým požadavkům

Prezentace Davida Finkelsteina v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 22.7. 2009