Zkoumání rasového původu

22. 7. 2009 / Michal Z. Čenko

Kanadské úřady zkoumají při žádosti českých občanů o vízum mnohem více údajů, než kolik jich vyžadují od ostatních státních příslušníků s vízovou povinností, kteří pocházející z východního bloku.

Nevím, jestli je v žádosti uveden požadavek uvedení národnosti. Je pochopitelné, že kdybych chtěl navštívit Kanadu, tak neuvedu, že jsem původem Rom. Všichni dobře vědí proč.

Kanadské úřady potřebují zjistit, zda se u českého žadatele nejedná o Roma, který bych chtěl v jejich zemi zůstat. Neoplývají takovým vzděláním ani majetkem. Jejich příbuzní rovněž nikoliv.

Ano, Romové jsou v ČR diskriminováni. Stejně tak, jako jsou diskriminováni všichni ostatní občané ČR. Nejsou však tak přizpůsobiví a poslušní, jako oni. Tato vlastnost je jim většinovou společností kladena za vinu, neboť je příčinou jejich příživnictví na víceméně produktivní a většinové občanské pospolitosti.

Romové však nemají jinou možnost, než integraci do "naší" české společnosti. Sleduji romskou otázku z povzdálí již padesát let, ale ještě jsem si nikdy nevšiml, že by politikové, média i občané uvažovali nad jinou alternativou, než nad přizpůsobením nepřizpůsobivých přizpůsobivým. Jiná možnost, než teror ze strany staronového režimu totiž není.

"Naše" česká společnost je kolonizována mnoha zhoubnými vlivy -- konzumními, americkými, čínskými apod. Zdá se, že ta společnost není vůbec naše. Jsme totiž z větší části, možná zcela úplně, závislí na mnohem silnějších nadnárodních vlivech, než jsou vlivy naše. Sami nemáme možnost sebeurčení a druhým ji nepřejeme, nebo v případě agresivního projevu vyčítáme. Vlastně jsme otroky zaslouženě, neboť když druhým nepřejeme svobodu, sami na ní nemáme nárok.

Romové slouží propagandě jako rukojmí. Pokud někdo začne o jejich situaci střízlivě uvažovat - to znamená, když začne myslet do větší šíře, než dovoluje oficiální cenzurovaná ideologie, je mu okamžitě záhadnou logikou hozeno na krk schvalování holocaustu.

Židé dostali v minulém století víceméně zpět své území. A jiní nomádi nemají nárok na svoji vlast? Uvažovat o takové možnosti je tabu, neboť se to příčí plánům vytváření globálního proletariátu.

Skutečnost je totiž taková, jako se to zpívá v jedné písni: "Tak dlouho se nám budou přizpůsobovat, až se jim přizpůsobíme." Nebo snad není účelem globalizace zničení nezávislosti a diverzity lidí i přírody? Nebo snad obecně neklesá mravní, zdravotní, duševní, fyzická i životní úroveň lidí? Neposuzujeme ji podle civilizačních výdobytků, které nás zaslepují a bytostně hendikepují.

Naše civilizace je tak technicky vyspělá, že vlastně územní příslušnost se již stává zbytečnou. Nejsme rodáci jenom z okresní porodnice, a z Dolního Kocourkova, ale také z Čech, Evropy a planety Země. Máme mnoho nadnárodních obchodních, mediálních a informačních sítí, které pronikají až do nejintimnějšího soukromí občanů.

Je tedy možné, aby se na jednom teritoriu vzájemně prolínaly různé kultury, národnosti, rasy, náboženství, ideologie, aktivity apod., které by měly vlastní i vzájemně koordinované sítě, a přitom si nepřekáželi. Jejich životní motivací by však nesměla být nenasytnost.

V otázce finanční prolínání kulutr již skvěle funguje. Občané jsou dnes tříděni podle výše konta a příslušnou bankovní kartou. Globální prominenti (VIP) dnes vlastně nepotřebují již vůbec žádný majetek. Stačí jim karta neomezeného výběru. Tato jim poskytne přepychový a nezávislý život. Jenom hlupák by si zakládal na své osobní identitě, když může mít totožnost libovolnou. Kdo by chtěl vlastnit dům, když může bydlet v prvotřídním hotelu kdekoliv na světě? K čemu vlastní auto, když si můžete najmout luxusní limuzínu i s řidičem? A tak bychom mohli pokračovat dál.

Občané by se mohli třídit i podle jiných kritérií, než jsou jenom ony stále nedostatkové peníze podléhající "volnému trhu". Možná by jim to poskytovalo větší míru nezávislosti a možnosti sebeurčení. Nemuseli by se tak vzájemně diskriminovat jako dnes. Muselo by se však tomu chtít. Momentální politická a občanská vůle je jiná.

Myslím, že podobné úvahy jsou doménou idealistů. Příčiny toho, proč to nejde, dobře známe. Jsou jakési tabu. Při jeho porušení hrozí nařčení z extremismu - od těch největších extrémistů. Takto se přece uvažovat nesmí.

Tak mne tak trochu ironicky napadá, považme, jaká musí být v ČR hrozná diskriminace občanů, když odtud utíkají už i Romové.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 22.7. 2009