Pokus o názorné vysvětlení rozdílů mezi pravdou a názorem

16. 7. 2009 / Ivan David

Čtenář Pavel Němec se 15. 7. 2009 vyjádřil v dopise, který vyšel pod názvem „Extremistické názory Ivana Davida“: „Jestli to dobře chápu, tak pan David by nejen zavíral malé ryby typu pana Stwory, ale rovnou by cenzuroval veškerá média a zavíral jejich redaktory, aby nemohlo docházet k šíření lží a cenzuře pravdy. Jakkoliv nesouhlasím se současnou mediální manipulací a přál bych si, aby pravda (neplést s jediným správným viděním světa) dostala svůj prostor, tohle je ten nejextrémnější názor na toto téma, co jsem zde doposud četl.“

Opravdu to nechápe správně! Marně by hledal v mém článku nějakou výzvu k cenzurování. O panu Stworovi jsem nic nenapsal. Žádný návrh na konkrétní řešení v mém článku není (což neznamená, že žádné neexistuje). O nějakém „zavírání“ redaktorů v článku nic není.

Napsal jsem: „Hlavně ale musí být „zvenčí“ bráněno svobodnému šíření lží a překážkám v šíření pravdivých informací. Lže ten, kdo chce škodit, například podvádět, aby mohl okrádat. Nemyslím, že by taková svoboda měla být každému dopřávána. Myslím, že kdo si jí dopřává sám, musí být zkrácen na svobodě. Přinejmenším.“

Pojem „pravda“ tak jak ho užívá Pavel Němec, se nekryje s pojmem (konceptem) „pravda“, tak jak ho užívám já. Hodně zjednodušeně je pravda to, co může být aktuálně ověřeno. Pravda není totéž co „názor“.

Pro (snad možné) pochopení přikládám příklad:

Dnes byli zproštěni viny dva dříve obvinění v kauze „Budišov“, Mgr. Doležal a Ing. Řehulka, starosta Budišova Péťa se osvobozujícího rozsudku nedožil. Dva dříve jmenovaní měli větší štěstí, nedožili jako on v naprostém opovržení. Nikoho z uvedených osobně neznám. „Pravda“ je však taková, že jejich podíl na trestné činnosti nebyl prokázán. Tvrzení o jejich zločinech, které se opakovaně objevovalo v médiích, bylo tedy lživé. Nelze se z toho vykroutit tvrzením, že se páni a paní redaktoři tak nějak mýlili. Oni uváděli tvrzení neprokázaná. Tím velmi těžce poškodili obviněné. Jsou zvyklí se chovat... (jako dobytek?, nechci křivdit dobytku). Nejen že se nikdo neomluvil a vsaďte se, že ani neomluví. Dokonce i dnes dali prostor ve Zprávách ČT žalobci, který po vynesení rozsudku blábolil něco o tom že přinejmenším pan Doležal je vinen... Asi to neprokázal, měl by mlčet a média by si neměla ve výpovědi zklamaného žalobce hledal alibi pro svoje selhání. Že se kauza objevila před volbami, aby média mohla do zblbnutí potenciálních voličů opakovat „poradce sociálně demokratických premiérů Doležal....“, to asi nebude náhoda.

Nemyslí si Pavel Němec, že touto aktivitou byla zkrácena práva pánů Doležala, Řehulky a Péti ? Nevyvíjela kampaní média nátlak na soud (když vytvářela dojem společenské objednávky ačkoli zjevně šlo o politickou objednávku)? Nepoškodila média ČSSD před volbami? Není zřejmé, že to bylo hlavním úmyslem (i když nemohu nikomu prokázat vinu- jen se táži...) Nebyla poškozena práva voličů na proporciální zastoupení v zákonodárném sboru podle výsledků korektní soutěže ve volbách? Nemluvě o tom, že ODS dostala výhodu z iniciativy novinářů a možná i někoho jiného a po „získání“ zákonodárců zvolených za jiné strany pak měla příležitost vládnout se všemi z toho plynoucími důsledky....

Přečtěte si titulky.... Např.: „Doležel i Řehulka popřeli vydírání v kauze Budišov“... Není to svinstvo? Jejich vina musí být prokázána... „Popření“ neznamená nic. Abych novinářům nekřivdil, někteří nejsou darebáci, ale jen hlupáci a například mezi obviněním vyřčeným novinářem a obviněním vysloveným orgánem činným v trestním řízení opravdu nevidí rozdíl... A také jsou novináři slušní. Škoda, že jich není aspoň většina....

Takových kauz je spousta.... Vím o tom dost.

Pokud píši o zkrácení „na svobodě“, míním tím, jak to jistě pochopila naprostá většina čtenářů, nikoli vězení, ale obecně sankce. Být svobodný, to znamená nepodléhat sankcím. Neměli by být potrestáni všichni jimž bude prokázán podíl na poškození cizích zájmů? Neměli by dostat tučnou pokutu a při opakování takového profesního selhání (doufám, že je to v rozporu s alespoň etickým kodexem novinářů) zákaz výkonu povolání jako řidič, který jezdí soustavně opilý? To se nestane. Stejní novináři budou manipulovat fakty a lhát svobodně dál. Jsou za to naopak odměňováni. Nakonec - řidič opilec, který způsobí velkou škodu – např. na zdraví jiné osoby, může jít do basy natvrdo...

Je to opravdu extrémní názor? Obávám se, že ano. Spousta lidí věří v právo beztrestně lhát - šířit pomluvy veřejně v médiích. Vždyť někoho trestat za poškozování cizích práv, to by bylo opravdu divné. To se do této společnosti tak nějak nehodí. To jen extrémisté si nechtějí zvykat...

Výroky pana Drašnara (BL 15. 7. 2009 „Pořádek byl obnoven“) pokládám za hloupé. V tom se s ním jistě neshodnu, to je věc názoru, nejde o „pravdu“. Jestli někdo „lež“ nebo „tvrzení, které nelze doložit“ označuje mlhavě „politicky nekorektní názor“, nepokládám to za východisko k smysluplné diskusi.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 16.7. 2009