Koho zastupuje a koho hájí Rada ČT, kterou vlastně jmenují politické strany

16. 7. 2009 / Milan Dubský

Před delší dobou polemizovala členka Rady ČT paní Fibingerová s názory Petra Uhla o Radě ČT. Mám za to, že na rozdíl od paní Fibingerové hájí pan Petr Uhl daleko širší okruh zájmů diváků České televize, a vlastně nejen diváků, nýbrž také občanů této země, ale hlavně opravdové lidské hodnoty. Česká televize jako veřejnoprávní instituce, placená také z daní občanů, má hájit především to nejcennější co je ve společnosti.

Tím je m.j. solidarita a sociální soudržnost, zabraňovat často vznikajícím nehorázným sociálním rozdílům ve jménu svobody . Svoboda však potřebuje ještě kulturu, vzdělanost, etiku a toleranci. Nemá-li tyto atributy, proměňuje se v sobectví, v řevnivost, korupci, lži, přelstívání bližních, v pomlouvání a špinavou a smradlavou latrinu. A proti tomu je nutno stále "bojovat".

Uznávám, že slovo boj není právě nejvýstižnější. Paní Fibingerová napsala, že boj za svobodu v naší společnosti skončil. To však není pravda. Jaké má mít svoboda přívlastky jsem uvedl výše. Boj neskončil, možná pro ty, kteří sedí již ve svých křeslech a postech a mají všeho, co hrdlo ráčí a jsou " za vodou".

Nahraďme slovo boj, tolik charakteristické pro všechny totalitní režimy jinými slovy. Např. úsilím, neustálou snahou o zlepšení postavení těch obyčejných lidí, kteří tvoří velkou většinu v každém národě a státě.

Nastolili jsme opět kapitalismus. Při jeho restauraci vznikl a vzniká u nás však jeho podivný tvar. Je to forma divokého, bezuzdného systému honby za ziskem charakteristická bezohledností, jež nemá téměř nic společného s ideály spravedlivé společnosti.

Česká televize se nevěnuje dostatečně celé řadě kardinálních problémů, jimž se kromě zpravodajství , vzdělávání a zábavy věnovat má. Má svými pořady vrhat světlo na v příšeří konané pikle a spekulace organizovaných a spřažených skupin spekulantů, politiků, finančníků, zastupitelů apod.

Odhalovat příčiny neduhů v naší společnosti.

V řadě problémů, které iritují naší společnost, jsou veřejné finance, korupce, doprava, energetika a její výhled. V pořadech ČT by měla zaznít slova kompetentních vědců a techniků k nutnému návratu k jaderné energii, protože větrníky a zelená energie mají pouze na to být doplňkovým zdrojem.

Posvítit si na ČEZ, tento polostátní moloch, na Českou poštu a ještě na celou řadu dalších institucí, které mají enormní zisky a stále zvyšují ceny svých produktů a také prémie svých ředitelů a členů správních rad.

Nad výší schválené odměny Radou ČT panu Jiřímu Janečkovi generálnímu řediteli jsem také nejásal. Ne že bych mu ji záviděl, ale několikanásobně převyšuje celoroční mzdu zaměstnanců a pracovníků, kteří tvoří ohromnou většinu těch, kteří nedosáhnou na mzdu průměrnou.

Dala by se dále rozvádět řada neduhů, s nimiž žije a bohužel musí žít naše společnost. Stav nebude nikdy ideální a bez problémů a proto "boj" , ovšemže nekrvavý, ale nikdy bezbolestný, neskončil a nikdy neskončí.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 16.7. 2009