11. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 3. 2009

Feministky v Amazonii

Setkání feministických skupin a organizací na Světovém sociálním fóru v amazonském Belému ukázalo na nepostradatelnou roli feminismu při utváření jiného světa na historickém mezníku sociálních hnutí.

Na konci dvacátého století neexistovala k Davosu alternativa a tudíž už skutečnost osmého celosvětového setkání sociálních hnutí a skupin usilujících o alternativní ekonomické, politické i sociální a kulturní globální uspořádání představuje pozitivní moment, který bezesporu překračuje imaginaci devadesátých let charakterizovanou přesvědčením, že alternativa k neoliberalismu neexistuje. Na formulaci této alternativy se zde spolu s dalšími sociálními hnutími podílely i feministické skupiny a organizace zdůrazňující, že změna není bez prosazení genderové spravedlnosti možná.

Přes tento pozitivní vývoj dnes ve světle světové finanční a ekonomické krize a jejích očekávaných sociálních důsledků stojí Světové sociální fórum spolu s jeho regionálními a národními odnožemi před zásadními otázkami, jak ideje formulované těmito sociálními aktéry prosadit v praxi. Na sociálním fóru v Belému již zaznívaly více či méně explicitní hlasy volající po politizaci fóra při zachování plurality názorů a autonomie sociálních hnutí. Zárodky spolupráce s politickými subjekty dokládá i setkání zástupkyň a zástupců sociálních hnutí v Latinské Americe se čtyřmi latinskoamerickými prezidenty: Hugo Chávezem (Venezuela), Evo Moralesem (Bolívie), Rafaelem Correou (Ekvádor) a Fernandem Lugem (Paraguay), k nimž se na večerním veřejném shromáždění přidal i Lula da Silva (Brazílie), nebo podpora belémského fóra lokální vládou brazilského státu Pará. Prostor pro explicitní politické vyjádření poskytovala závěrečná prohlášení jednotlivých tematických skupin, z nichž se například feministické shromáždění na rozdíl od některých jiných explicitně postavilo proti izraelskému porušování lidských práv na palestinských územích na Blízkém východě.

Feministický dialog

Centrální feministickou událost představovala sekce „Feministický dialog“ navazující na první takové setkání v Mumbaji v Indii v roce 2004. Toto diskusní setkání bylo spoluorganizováno dvanácti feministickými organizacemi, jejichž složení svědčí o tom, že s ohledem na dynamiku feministického hnutí zůstal Západ definitivně ve stínu feministického hnutí formovaného především v Latinské Americe a Indii. Návaznost na Světové sociální fórum v Mumbaji spíše než v Nairobi byla znatelná nejen v tomto ohledu. Zástupci a zástupkyně jednotlivých sociálních hnutí v Indii byli letos na fóru v Belému přítomni relativně ve velkém počtu, což se nepodařilo dosáhnout v případě sociálních hnutí z Afriky, jejichž celkově slabší ekonomické zázemí v porovnání s rostoucí indickou ekonomikou je bezesporu jedním z důvodů. Feministky zároveň zaujímají silnou pozici mezi dalšími indickými sociálními hnutími působícími na sociálních fórech.

Cílem feministického dialogu bylo zejména tematizovat současnou globální ekonomickou krizi v souvislostech propojených systémů dominance: kapitalistického, patriarchálního, rasového a heteronormativního. Hlavními konkrétními tématy dialogu byla kritika kriminalizace žen v souvislosti s potraty a reprodukční práva žen, válečné konflikty, násilí proti ženám a globální chudoba. Jednotlivé řečnice v těchto souvislostech zdůraznily spojení kolektivních a individuálních práv a odmítly liberální feminismus jednostranně stavící na individuálních právech. Zároveň z vícera stran byl odmítnut odstup některých revolučních vizí od každodenních bojů žen o přežití. Přestože kritika může být vznesena na určitou fragmentárnost dialogu, je zřejmé, že v pozadí tohoto projektu stojí intenzivní spolupráce a komunikace různých feministických skupin. Na feministický dialog letos navíc navazovala sekce iniciující diskusi mezi jednotlivými hnutími. Tato komunikace napříč hnutími umožnila jednak překonat izolovanost feministického hnutí, kritizovanou na minulých fórech, a jednak také otevřela prostor pro tematizaci rozporů a tenzí mezi některými hnutími a možností jejich přemostění v globálním transformativním emancipačním boji.

Světový pochod žen

Na letošním Světovém sociálním fóru se rovněž konalo velké setkání skupin a jednotlivců spolupořádajících Světový pochod žen, který se v průběhu roku 2010 připojí k plánovaným decentralizovaným protestům proti neoliberální globalizaci. Výzvy feministek napojených na Světový pochod žen posledních let k radikalizaci získaly na letošním fóru na naléhavosti právě v souvislosti s prohlubující se krizí neoliberálního globálního řádu.

Nicméně stejně jako platí obecně pro Světové sociální fórum, i zde je třeba položit si otázku, zda bez explicitní komunikace s progresivními politickými subjekty je prosazení genderově spravedlivého uspořádání v globálním měřítku možné. Práva žen byla konkrétně podpořena na zmiňovaném setkání s prezidenty, v nichž může mít feministické hnutí minimálně v Latinské Americe v budoucnu podporu. Tato podpora má rovněž potenciál překročit limitovaný koncept rovných příležitostí prosazovaný v Evropské Unii. Feministické hnutí ovšem kritizuje machistickou a muži ovládanou politiku, na kterou naráží hledání progresivních politických sil. Ne vždy byly totiž zájmy žen dostatečně reprezentovány například odbory a ne vždy byly sliby politiků naplněny, na což upozornila například Gina Vargas z Feminist Articulation Marcosur a členka Mezinárodního výboru Světového sociálního fóra, přestože se vyslovila pro užší spolupráci fóra s politickými stranami. Na nutnost političtější reformulace procesu formování Světového sociálního fóra poukázala i Meena Menon z indické pobočky Focus on the Global South a rovněž členka Mezinárodního výboru, která se velkou měrou podílela na pořádání mumbajského světového fóra.

Současná krize totiž potenciálně otevírá možnost skutečné změny podpořené zezdola, která by se mohla stát historickým mezníkem podobně jako rok 1968. K úspěchu ovšem nestačí karnevalový večírek a nekonstruktivní kritika, ale je zapotřebí rovněž formulace a konkretizace žádoucích alternativ a spojení s těmi subjekty, jež mohou ovlivnit globální uspořádání a omezit moc nadnárodních korporací. Organizovanost a vitalita feministického hnutí v Latinské Americe i Asii ale může poskytnout energii, která chybí současnému feministickému hnutí na Západě i v bývalém sovětském bloku.

Autorka je feministka a socioložka

                 
Obsah vydání       11. 3. 2009
11. 3. 2009 "Nové myšlení" v USA: Nejdříve zrušme evropskou protiraketovou základnu
11. 3. 2009 Střední Evropa: Blýskání na lepší časy
11. 3. 2009 Sociální vyloučení a pokusy o deetnizaci Romů v České republice Ivan  Veselý, Laura  Laubeová, Gabriela  Hrabaňová
11. 3. 2009 Jak se bombarduje režim? Ivo  Šebestík
11. 3. 2009 "Bombardování režimu": O "válce dvou penisů" Jan  Čulík
11. 3. 2009 Světové sociální fórum 2009: neevropské pohledy na stav světa Ondřej  Lánský
11. 3. 2009 Šestnáct osob usmrceno v Badensku-Wuertenbersku
11. 3. 2009 Dalajláma varuje: Tibetská kultura je na hranici zániku
11. 3. 2009 Pan Šebek inzeruje podporu čínských disidentů. Proč se nezastává i jiných utlačovaných? Jan  Čulík
11. 3. 2009 "Když se kácí les, létají třísky"
11. 3. 2009 Příspěvek k politické kultuře
10. 3. 2009 Politicko rozvratná činnost Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
11. 3. 2009 Tohle není cvičení Petr  Litoš
11. 3. 2009 Je hrozba teroristických útoků v českém prostředí reálná? Jan  Čulík
11. 3. 2009 K teroristickému útoku může klidně dojít i v ČR
11. 3. 2009 "Do roka a do dne bude v českých ulicích krev"
11. 3. 2009 Lidi, kteří bojují v minulých válkách Jan  Čulík
11. 3. 2009 Průzkum k ochutnání u večeře
11. 3. 2009 Vzpomínka na Emilii Strejčkovou Václav  Hála
11. 3. 2009 Zelená se, zelená? Miloš  Dokulil
11. 3. 2009 Feministky v Amazonii Zuzana  Uhde
11. 3. 2009 Francouzská vláda obviněna, že se chová jako "Velký bratr"
11. 3. 2009 Dvě otázky pro Jiřího Paroubka Vít  Klíma
10. 3. 2009 Greenpeace: Dejte prostředky rozvojovým zemím na boj proti globálnímu oteplování
10. 3. 2009 Světová banka: USA táhnou svět do recese
10. 3. 2009 Grázlové ve zlínské sociální demokracii prohráli - prozatím Štěpán  Kotrba
10. 3. 2009 Stiglitz: Světovou banku a Mezinárodní měnový fond musí nahradit OSN
10. 3. 2009 Jak to chodí u Zelených při vylučování poslanců: Byl to mnohem větší rachot než z tanku
10. 3. 2009 Velbloud, ten se nemá, aneb leží Rumunsko ve střední Evropě? Karel  Dolejší
9. 3. 2009 Zahraniční politika Spojených států a nová administrativa prezidenta Baracka Obamy
10. 3. 2009 Těžko pochopitelné omyly Miloše Zemana Bohumil  Kartous
10. 3. 2009 Konec dobrých mravů? Aleš  Uhlíř
10. 3. 2009 Vládci vesmíru Irena  Ryšánková
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009