10. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2009

Konec dobrých mravů?

aneb Úvěrové smlouvy v rozporu s dobrými mravy a zákonem

Agentka finanční společnosti, zařizující všem sociálně slabým a z dávek žijícím obyvatelkám Domu pro svobodné matky půjčky (článek Víta Klímy "Libra masa nejen u Shakespearova Kupce benátského"), nacházející následně podporu u soudu, se nijak nevymyká tomu, jak to u českých soudů v podobných případech chodí.

Problém zde není v zákonech, nýbrž v soudech.

Starý právní pojem "dobré mravy" (bonae mores) -- stále jedno z měřítek pro posuzování platnosti a neplatnosti právního úkonu, ztrácí svůj obsah. Zákon dobré mravy nijak blíže nedefinuje, předpokládaje, že jejich obsah je dán "společensky uznávaným míněním, které ve vzájemných vztazích mezi lidmi určuje, jaký má být obsah jejich jednání, aby bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti" (Občanský zákoník -- Komentář, str. 132-134, Oldřich Jehlička, Jiří Švestka a kol., C. H. Beck, Praha 1997). Výčet dobrých mravů tak nelze určit, neboť -- jak autoři citovaného komentáře uvádejí "morální zásady společnosti a v důsledku toho i dobré mravy se ve vzájemném občanském soužití v souladu se společenským vývojem rozvíjejí, a to jak ve smyslu časovém, tak místním". Jako příklad neplatnosti právního úkonu pro jeho rozpor s dobrými mravy komentář uvádí nepřiměřené úroky při půjčce nebo nepřiměřenou smluvní pokutu.

Morální zásady společnosti se ale nemusejí jen "rozvíjet", jak optimisticky předpokládají autoři komentáře občanského zákoníku. Mohou také upadat. A také zjevně upadají -- z  četných příkladů takřka na každém kroku můžeme dnes a denně vidět, jaké morální zásady mají zelenou. Exempla trahunt -- příklady přitahují. A tak bezskrupulózní agentka finanční společnosti nachází ochranu i u soudu. V daném případě podle mého názoru mohl soudce zcela oprávněně požadavky žalobce odmítnout s poukazem na absolutní neplatnost úvěrových smluv pro jejich rozpor s dobrými mravy. Předpokládám, že nešlo o půjčku peněz uzavřenou podle občanského zákoníku (§ 657 a násl. občanského zákoníku), nýbrž o smlouvu o úvěru (§ 497 a násl. obchodního zákoníku), ale i zde bezvýhradně (§ 1, odst. 2 obchodního zákoníku) platí obecné ustanovení občanského zákoníku § 39 o neplatnosti právního úkonu, který se příčí dobrým mravům. Neplatnost právních úkonů (úvěrových smluv) způsobila svým neslušným jednáním agentka finanční společnosti a tudíž byla podle zákona povinna sama nahradit škodu finanční společnosti. Soud ale svým verdiktem neslušné jednání agentky shledal za odpovídající morálním zásadám společnosti.

Ostatně obchodní společnosti poskytující úvěry jsou dnes při soudních jednáních až příliš často zvýhodňovány. Nemusejí se při uzavírání úvěrových smluv chovat odpovědně, neboť překotné nabízení a uzavírání předem evidentně nesplatitelných půjček se stalo normou jejich chování, jež požívá právní ochranu.

Znám případy, kdy se osoby negramotné, s nízkými rozumovými schopnostmi, staly oběťmi organizovaných skupin podvodníků, kteří je zneužili k uzavření úvěrových smluv, vzali jim poskytnuté peníze nebo zboží a za jejich důvěřivost jim dali pár stovek. Policejní orgány při vyšetřování, státní zastupitelství ani soudy nevidí žádnou vadu úvěrové smlouvy, kterou uzavřela takto zmanipulovaná osoba, prokazatelně čtení a psaní neznalá a oběti jsou trestně stíhány pro úvěrový podvod. Přitom judikatura uvádí případy, kdy kupř. smlouva o prodeji nemovitosti byla shledána absolutně neplatnou z toho důvodu, že prodávající neuměl číst a psát a s obsahem kupní smlouvy nebyl před jejím uzavřením náležitě a prokazatelně seznámen. V případě úvěrových smluv si - počínaje policejními orgány až po soudy o platnosti podobně uzavíraných úvěrových smluv - nikdo pochybnosti nepřipouští.

V trestním řízení se rozhodující orgány nezabývají otázkou, zda v případě, kdy byla úvěrová smlouva uzavřena negramotnou osobou, která jako oběť kriminální činnosti jiných osob sehrála pouhou roli nástroje, je takto uzavřená úvěrová smlouva vůbec platná. Jednodušší je totiž vždy vést trestní stíhání proti takové obětí cizí manipulace než chytit chytré organizátory, kteří jsou skutečnými pachateli těchto úvěrových podvodů. Přitom věc je jasná.

Při uzavírání smlouvy o úvěru musí být jako u každého jiného právního úkonu splněno, že právní úkon je činěn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je ze zákona neplatný (ust. § 37 odst. 1 občanského zákoníku). Platnost úvěrové smlouvy se musí, a to i v rámci trestního řízení, posuzovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Bohužel tomu již od samého zahájení trestního stíhání policejním orgánem bývá tak, jako by obecné zákonné normy pro platnost právního úkonu neexistovaly. Pouhé předložení smlouvy o úvěru, přestože ji uzavřela osoba negramotná a se smlouvou neseznámená, je postačujícím důkazem pro to, že oběť se dopustila trestného činu úvěrového podvodu. Pro soud je její vina jasná, oběti je uložen trest a také povinnost nahradit škodu poškozené finanční společnosti.

Zde ale již nejde "jen" o ony dobré mravy. Zde v rozporu se zákonem požívá ochranu právní úkon -- úvěrová smlouva, jinak ze zákona absolutně neplatná pro nedostatek svobodné a vážné vůle. Ve veřejném zájmu by soudy měly na takovou smlouvu pohlížet jako na absolutně neplatnou a nepřiznat plnění tomu, kdo se na základě takové smlouvy plnění domáhá.

                 
Obsah vydání       10. 3. 2009
10. 3. 2009 Jak to chodí u Zelených při vylučování poslanců: Byl to mnohem větší rachot než z tanku
10. 3. 2009 Nahá konfrontace mezi čínským a americkým námořnictvem
10. 3. 2009 Stiglitz: Světovou banku a Mezinárodní měnový fond musí nahradit OSN
10. 3. 2009 Světová banka: USA táhnou svět do recese
10. 3. 2009 Greenpeace: Dejte prostředky rozvojovým zemím na boj proti globálnímu oteplování
10. 3. 2009 Těžko pochopitelné omyly Miloše Zemana Bohumil  Kartous
10. 3. 2009 Poklona géniovi... Ladislav  Žák
10. 3. 2009 Grázlové ve zlínské sociální demokracii prohráli - prozatím Štěpán  Kotrba
10. 3. 2009 Vládci vesmíru Irena  Ryšánková
10. 3. 2009 OSN: Británie tolerovala mučení
10. 3. 2009 Princ Charles: Na záchranu světa máme už jen 100 měsíců
10. 3. 2009 Jako "Východní Evropa" už jsi i na jídelníčku! Miloš  Dokulil
10. 3. 2009 Velbloud, ten se nemá, aneb leží Rumunsko ve střední Evropě? Karel  Dolejší
10. 3. 2009 V Severním Irsku byl zastřelen policista
10. 3. 2009 Kdo to řekne? Ivona  Novomestská
10. 3. 2009 Suvorov: SSSR prohrál II. světovou válku
10. 3. 2009 Nezaměstnanost ukazuje hloubku hospodářské krize Jiří  Paroubek
10. 3. 2009 Pročpak i Paroubek pravdu míti může Štěpán  Kotrba
10. 3. 2009 Konec dobrých mravů? Aleš  Uhlíř
10. 3. 2009 MDŽ v Americe: Obama slíbil bránit práva žen a vyzval je k aktivní účasti
10. 3. 2009 Rozmanitost jako princip Štěpán  Kotrba
10. 3. 2009 Kotrba se ve světě obchodu mýlí
10. 3. 2009 Jiný svět je nejen možný, ale i nutný Marek  Hrubec
10. 3. 2009 Investice do válek a vytváření nejistoty má přednost před investováním do míru, rozvoje a rovnosti pohlaví
9. 3. 2009 Kongres alterglobalizačního hnutí ATTAC v Berlíně: Dialektika úspěchu
6. 3. 2009 The Crisis of Czech Literature Štefan  Švec
9. 3. 2009 Zahraniční politika Spojených států a nová administrativa prezidenta Baracka Obamy
9. 3. 2009 Lavrov: Rusko navrhuje úplný zákaz raket středního a kratšího doletu Karel  Dolejší
9. 3. 2009 Čas kočárů a lamp, výročí Karla Kryla, Tichá válka o přežití, nejen ve Vile Primavesi Josef  Brož
9. 3. 2009 Jazzová sekce k 70. výročí roku 1939
10. 3. 2009 Zemřela zakladatelka ekologického centra Toulcův Dvůr Emílie Strejčková
10. 3. 2009 Daruj krev s Českým rozhlasem -- již 55. odběr
9. 3. 2009 Dnes vám vyplení peněženku -- zítra vás rozřežou skalpelem Miloslav  Štěrba
9. 3. 2009 O síle osobnosti zeleného předsedy Karel  Dolejší
9. 3. 2009 Bursík svou výhrou prohrál Zeleným co mohl Štěpán  Kotrba
9. 3. 2009 Zubová: "Se lháři ve vedení nezíská Strana zelených podporu voličů"
9. 3. 2009 Jakubková: Bursíkovi zůstane beznázorová a nevolitelná monokultura
9. 3. 2009 Ústřední revizní komise Strany zelených: Čáslavka a Šlegr budou zbaveni všech funkcí
9. 3. 2009 Jak na stranu "vyžírků uprdelených na teplé sesli" Milan  Daniel
9. 3. 2009 Jak mohou být zelení atraktivní pro voliče komunistů? Boris  Cvek
9. 3. 2009 Daniel Solis: Vystupuji ze Strany zelených
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009