10. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2009

Těžko pochopitelné omyly Miloše Zemana

Hostem pravidelné nedělní diskuse na ČT1 byl po čase opět Miloš Zeman. Vedle předčasně svatořečeného Václava Havla je to snad jediný vysloužilý politik, kterého média uhánějí, aby se vyjadřoval k aktuálním politickým otázkám, i když do nich již pravidelně nezasahuje. ČT je dokonce ochotna přistavit k jeho tvrzi na Vysočině přenosový vůz, aby mohl Zeman -- mudrc k divákům promlouvat ze svého oblíbeného křesla a upíjet u toho ze sklenky bílého nektaru moudra. Je to určitě dobře. Na rozdíl od většiny aktivních politiků je Miloš Zeman člověk, jehož názory nejsou jen směsicí chaoticky poslepovaných ideologicko-pragmatických blábolů. Je to dáno jeho inteligencí, sečtělostí i tím, že se prozřetelně uvolnil z vazalství na "politikách" prosazujících své zájmy, a proto může mluvit sám za sebe. Je to právem respektovaný opinion maker. O to větší nebezpečí plyne z některých jeho nepochopitelných omylů, které paternalisticky přednáší.

Miloš Zeman v neděli pronesl minimálně dva zásadní výroky, které by neměly zůstat bez odezvy. Nestává se často, aby Zeman souzněl s dominantním míněním široké české veřejnosti, v případě mezinárodní bezpečnosti by se ale mohl postavit na čelo masového průvodu tradovaných českých stereotypů zjednodušujících mezinárodní problematiku na odvěké a doposud mocné pojetí různých soupeřících světů, v nichž stojí na jedné straně dobré a oprávněné "my", reprezentované našimi "vznešenými" hodnotami, a na straně druhé stojí zlé a protiprávní "oni", které je třeba potírat ohněm, mečem a tvrdou indoktrinací. Navrhuje proto, aby se NATO zaměřilo na boj s islámským fundamentalismem, a zdůvodňuje to tím, že každý terorista dneška je muslim.

Omyl č. 1: NATO má bojovat proti islámskému fundamentalismu

Miloš Zeman je znám svým odmítavým postojem k umístění radaru v Brdech. Jako jediný český politik zcela bez pokrytectví mluví o jednoznačném a i USA nepřímo přiznaném záměru využít protiraketového štítu minimálně jako geopolitického nástroje vůči Rusku. Současná vyjednávání USA s Ruskem, která staví do role kašpárků české vládní politiky a senzačně také některé české novináře, jeho názor jednoznačně podporují. Jedním dechem se ale Miloš Zeman ohrazuje proti nařčení z pacifismu. Aby potvrdil své překvapivě ostré militantní sklony, vyslovil během diskusního pořadu požadavek, aby prioritou NATO byl "boj proti islámskému fundamentalismu".

Při zamyšlení nad názorem Miloše Zemana by si člověk měl položit základní otázky, které odhalují relevantní souvislosti, z nichž lze utkat potřebné argumenty. První z nich zní "Co by NATO mělo". NATO by zejména mělo chránit bezpečnost a bezpečnostní zájmy svých členských států. Zda se tak děje, je na jinou diskusi. Co by NATO "mělo", je ale úplně něco jiného, než co prokazatelně "může". NATO může, jak potvrdila nedávná historie na Balkáně, zasahovat do globálního dění. Zda jsou takové zásahy legitimní, je jiná diskuse. A konečně si musíme položit také otázku, co NATO "nemůže", což v tomto případě zcela konvenuje s tím, co by NATO "nemělo".

Vojenský pakt jednoduše nemůže bojovat proti přesvědčení, které je navíc velmi silně iniciováno právě globální mocí, jejíž "gardu" Severoatlantická aliance představuje. To není nástroj, který by tento problém mohl jakkoliv vyřešit, a dosavadní tragická bilance "boje proti terorismu", který po teroristických útocích v roce 2001 zahájily USA, to dokazuje. Aniž by došlo ke snížení bezpečnostního rizika, které se naopak rozšířilo z USA do Evropy i do dalších zemí světa, vojenské zásahy, v nichž se angažují členské země NATO, způsobily přímo mnohatisícové oběti a nepřímo statisícové oběti na životech v oblastech, z nichž vycházejí impulzy podporující násilnou resistenci skupin islámských fundamentalistů. Tím samozřejmě a zcela zjevně naopak podporuje konflikt hodnot a civilizační propast, z nichž ve skutečnosti tento konflikt čerpá. Miloš Zeman musí být slepý, když nevidí historii izraelsko-palestinského konfliktu jinak než jako exemplární potvrzení toho, že silová "řešení" vedou jen k opakování téhož -- ke spirále násilí a krveprolití, v níž každý akt odvety pouze prodlužuje agónii.

Omyl č. 2: Každý muslim není terorista, ale v poslední době je každý terorista muslim

Každý terorista rozhodně není muslim, pane Zemane! Opět je nutné zeptat se, proč tolik lidí, překvapivě je mezi nimi i Miloš Zeman, zavírá oči před tím, co odsoudilo tolik světově respektovaných mezinárodních a humanitárních organizací v čele s OSN a Amnesty International a co, s pokrytectvím sobě vlastním, odsoudila i většina států Evropy, i když pouze částečně. Řeč je pochopitelně o brutálním způsobu, jakým Izrael zasáhl v pásmu Gaza a jakým způsobem vede svou válku s palestinským hnutím Hamas. Šílené válečné vraždění a likvidace Gazy, které bylo údajně odpovědí na rakety Hamasu, je příkladem toho, že teroristické akce neprovádějí jen islámské teroristické struktury, ale i třeba i neislámské suverénní státy s rozvinutou demokracií. Podobnými názory se bohužel Miloš Zeman řadí mezi diváky elektronické reality, kteří na základě povrchní podobnosti hodnotí obrázky z televizní obrazovky a ty, kdo se nám více podobají, zařadí mezi lidi, a ty ostatní, nám méně podobné, mezi teroristy.

Terorismus je příliš široký a komplikovaný pojem na to, aby mohl být deformován do takovýchto formulí. Genealogie dnešního "terorismu" ve všech jeho formách je systémem historických kořenů v koincidenci se současnými mocenskými tlaky. Jen letmý náhled pod povrch mediálního zpravodajství, které může být sebevíc neutrální (jako že není), ale které v určité společenské atmosféře vyvolá zcela zaujaté reakce, a pod povrch té nejpovrchnější úrovně veřejného diskurzu by nedovolil vyřknout tak neskutečné tvrzení. Tvrzení "každý terorista je muslim" není o nic korektnější než tvrzení "každý muslim je terorista", jak Miloš zeman významně zdůrazňoval. Pouze obrací nenávist od jednotlivce ke společnosti, které cejch totálně teroristické tímto výrokem zůstává.

Tvrdá kritika Miloše Zemana, jistě zcela koherentní s jeho názorem na válku dvou světů, toho západního a toho islámského, je nesnadno pochopitelná i vzhledem k posledním letům tzv. boje proti terorismu, který se odehrává v Afghánistánu a v Iráku a který zjevně nikam nevede (pomineme-li snahu mít dozor nad zdroji energie). Tedy ano, vede zejména v USA k vystřízlivění ze svatých válek. USA se pod novým vedením snaží najít cestu, jak z nikam nevedoucích "osvětových" válek vycouvat. Vede k poznání, že společnosti založené na určitých hodnotách není možné rekonstituovat silou, není možné jim vnutit vnější formální znaky jiného politického systému a čekat, že tento vnucený model zaseje samotné hodnoty. Tak se prostě společnost nevyvíjí, to by se muselo jednat o jakési "konečné řešení", které by s nežádoucími hodnotami smetlo i celou společnost. Hitler při svém šílenství chladně kalkuloval, věděl, že to je jediné řešení, jak "převychovávat" -- zabít a zničit. Jsem přesvědčen, že to si Miloš Zeman nepřeje.

Na nesmyslnost válečného šíření "civilizace" upozorňovali některými slaběji uvažujícími lidmi opovrhovaní "humanisté", jako třeba Chomsky nebo Eco, už v době začátku agrese. Eco před osmi lety napsal esej o krátkozraké západní nadřazenosti, citujme:

"Všechny náboženské války, které v průběhu staletí zkrvavily svět, se zrodily ze zarputilého přijetí zjednodušených protikladů: my a ti druzí, dobří a zlí, bílí a černí. Plodnost západní kultury se projevila (nikoliv pouze od osvícenství k současnosti, ale mnohem dříve; již v epoše, kdy františkán Roger Bacon vyzval ke kultivaci jazyků, neboť usoudil, že také od "nevěřících" se máme čemu učit), díky tomu, že dokázala zabránit rozsáhlým zjednodušením ve světle vědy a užití kritického ducha."

Přirozeně tomu tak nebylo vždy: Hitler, který pálil knihy, odsoudil "degenerované" umění, zabíjel "nižší" rasy, nebo fašismus, který mě učil na škole zpívat "Bůh prokleje Angličany", protože byli "národem pěti jídel denně", a tedy podřadnými žrouty na rozdíl od sparťanské a střídmé Itálie: také toto vše tvoří součást západní kultury. Jde však především o ty nejlepší aspekty naší kultury, které bychom měli diskutovat s mladými všech barev pleti, pokud nechceme, aby se v budoucnosti zhroutily další nové věže." Touto krátkozrakou nadřazeností a částečnou (záměrnou) slepotou trpí i Miloš Zeman. Protože čte Britské listy, nemělo by pro něj těžké dívat se trochu lépe.

                 
Obsah vydání       10. 3. 2009
10. 3. 2009 Jak to chodí u Zelených při vylučování poslanců: Byl to mnohem větší rachot než z tanku
10. 3. 2009 Nahá konfrontace mezi čínským a americkým námořnictvem
10. 3. 2009 Stiglitz: Světovou banku a Mezinárodní měnový fond musí nahradit OSN
10. 3. 2009 Světová banka: USA táhnou svět do recese
10. 3. 2009 Greenpeace: Dejte prostředky rozvojovým zemím na boj proti globálnímu oteplování
10. 3. 2009 Těžko pochopitelné omyly Miloše Zemana Bohumil  Kartous
10. 3. 2009 Poklona géniovi... Ladislav  Žák
10. 3. 2009 Grázlové ve zlínské sociální demokracii prohráli - prozatím Štěpán  Kotrba
10. 3. 2009 Vládci vesmíru Irena  Ryšánková
10. 3. 2009 OSN: Británie tolerovala mučení
10. 3. 2009 Princ Charles: Na záchranu světa máme už jen 100 měsíců
10. 3. 2009 Jako "Východní Evropa" už jsi i na jídelníčku! Miloš  Dokulil
10. 3. 2009 Velbloud, ten se nemá, aneb leží Rumunsko ve střední Evropě? Karel  Dolejší
10. 3. 2009 V Severním Irsku byl zastřelen policista
10. 3. 2009 Kdo to řekne? Ivona  Novomestská
10. 3. 2009 Suvorov: SSSR prohrál II. světovou válku
10. 3. 2009 Nezaměstnanost ukazuje hloubku hospodářské krize Jiří  Paroubek
10. 3. 2009 Pročpak i Paroubek pravdu míti může Štěpán  Kotrba
10. 3. 2009 Konec dobrých mravů? Aleš  Uhlíř
10. 3. 2009 MDŽ v Americe: Obama slíbil bránit práva žen a vyzval je k aktivní účasti
10. 3. 2009 Rozmanitost jako princip Štěpán  Kotrba
10. 3. 2009 Kotrba se ve světě obchodu mýlí
10. 3. 2009 Jiný svět je nejen možný, ale i nutný Marek  Hrubec
10. 3. 2009 Investice do válek a vytváření nejistoty má přednost před investováním do míru, rozvoje a rovnosti pohlaví
9. 3. 2009 Kongres alterglobalizačního hnutí ATTAC v Berlíně: Dialektika úspěchu
6. 3. 2009 The Crisis of Czech Literature Štefan  Švec
9. 3. 2009 Zahraniční politika Spojených států a nová administrativa prezidenta Baracka Obamy
9. 3. 2009 Lavrov: Rusko navrhuje úplný zákaz raket středního a kratšího doletu Karel  Dolejší
9. 3. 2009 Čas kočárů a lamp, výročí Karla Kryla, Tichá válka o přežití, nejen ve Vile Primavesi Josef  Brož
9. 3. 2009 Jazzová sekce k 70. výročí roku 1939
10. 3. 2009 Zemřela zakladatelka ekologického centra Toulcův Dvůr Emílie Strejčková
10. 3. 2009 Daruj krev s Českým rozhlasem -- již 55. odběr
9. 3. 2009 Dnes vám vyplení peněženku -- zítra vás rozřežou skalpelem Miloslav  Štěrba
9. 3. 2009 O síle osobnosti zeleného předsedy Karel  Dolejší
9. 3. 2009 Bursík svou výhrou prohrál Zeleným co mohl Štěpán  Kotrba
9. 3. 2009 Zubová: "Se lháři ve vedení nezíská Strana zelených podporu voličů"
9. 3. 2009 Jakubková: Bursíkovi zůstane beznázorová a nevolitelná monokultura
9. 3. 2009 Ústřední revizní komise Strany zelených: Čáslavka a Šlegr budou zbaveni všech funkcí
9. 3. 2009 Jak na stranu "vyžírků uprdelených na teplé sesli" Milan  Daniel
9. 3. 2009 Jak mohou být zelení atraktivní pro voliče komunistů? Boris  Cvek
9. 3. 2009 Daniel Solis: Vystupuji ze Strany zelených
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009