26. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 11. 2008

Rozpočet ČR pro rok 2009, role vlády ČR a role veřejných médií

Dovolím si jen krátce navázat na fakta, která ve svém docela nenápadném článku se zvláštním názvem "Pokleslé divadlo trpasličích forem" uvedl pan Ivo Šebestík, který právem ukazuje, jak média veřejné služby fungují především jako hlásná trouba politiků, kterým tak zadarmo dělají reklamu a o to méně využívají možnost nacházet -- spolu s vynikajícími odborníky -- řešení tak potřebná pro zdárný vývoj společnosti.

Světová ekonomická krize a schválení rozpočtu pro rok 2009

Nejvíce informací z ekonomiky lze nacházet ve zpravodajském pořadu ČT24. Ale ani zde není dostatek tak potřebných diskusí a analýz, pořady se často opakují. Zcela zásadní událostí konce roku 2008, z hlediska schvalovaných zákonů, bude Zákon o statním rozpočtu pro rok 2009. Stále mám pocit, že politici i média se tváří, že žádná velká světová krize (finanční či ekonomická) se nekoná, že tu máme jen nějaké menší problémy a ty zcela jistě přejdou, jakmile světové centrální banky "nalijí" do ekonomik několik stovek miliard dolarů či euro... Místo zásadní diskuze o tom, kde všude bude životně nutné ušetřit, tj. místo probrání stovek a tisíců položek státního rozpočtu, pečlivého zvažování, zda ten či onen výdaj je bezpodmínečně nutný, můžeme sledovat pečlivé zpravodajství o požáru jedné pražské památky, o výšce sněhu v Krkonoších či o podobně závažných problémech. Je mi jasné, že 95 % národa zajímá požár či výška sněhu v Krkonoších více, než jakýsi Baltic Dry Index (měří cenu námořní dopravy a tedy s předstihem předvídá hloubku ekonomického poklesu), který poklesl o 92 %... >Komodity, nejhorší měsíc za posledních 52 let.

Vliv veřejných výdajů na ekonomiku -- existuje vůle zvýšit efektivitu veřejných výdajů?

Česká ekonomika generuje určitý daňový výnos, pro rok 2009 se počítá s vládními výdaji (tj. státním rozpočtem) ve výši 1100 mld. korun. Pokud ekonomika začíná stagnovat a nastává recese, zcela zákonitě dochází k výpadku daňových výnosů. To znamená, že během roku 2009 bude muset vláda ČR učinit nejen velmi rychlá ale i současně i zásadní opatření.

Buď se podaří najít ZBYTEČNÉ výdaje, tj. zejména ty výdaje, které mají malý či dokonce nulový zpětný vliv na výnos daní VYBRANÝCH V ČR (podle autora textu, jsou takto zbytečné některé investice do obrany, zejména jde-li o dovoz, zajímavé je též omezení přímých povinných výdajů občanů za veřejná média -- o tom viz dále), nebo si bude muset vláda ČR peníze na výdaje vypůjčit a tak občany ČR dále zadlužit. Třetím řešením může být razantní zvýšení efektivity veřejných výdajů (též ZDE, protože zbytečné plýtvání dosahuje výše 20--30 % výdajů, což zní možná neuvěřitelně a mnozí to zpochybňují, ale pokud porovnáme např. plánované výdaje na pouhých několik desítek dálničních informačních tabulí - 0,5 mld. vs. 2 mld. korun -- pochopíme, že plýtvání ve výši 20-30 % rozpočtu není nesmysl. Tedy buď dojde k redukci výdajů -- důrazně opakuji zbytečných výdajů -- nebo k dalšímu zadlužování. A nyní záleží na tom, ke kterému ekonomickému směru se přikloníme. V současnosti je bohužel velmi halasný trend, kdy každé zpomalení ekonomiky je chápáno jako špatné (minimálně ekologové by měli jásat) a recept se předepisuje jediný: další a další finanční injekce. Peníze samozřejmě takto fungují, vždy rozhýbou novou činorodost, výkon ekonomiky (a HDP) se opravdu vždy na chvíli zvýší a čísla poskočí nahoru -- což je záměr.

V jakém horizontu?

To podstatné je, zda umíme dohlédnout dále, než za další měsíc. Netrpělivě čekám na argumenty finančních a ekonomických expertů na téma, zda spojené finanční injekce centrálních bank do světové ekonomiky, které nakonec zaplatí daňoví poplatníci (ano nebo ne?), jsou nutné především a pouze k postupnému plynulému a potřebnému (!) zpomalení ekonomiky na reálnou úroveň (jaká je reálná úroveň ekonomiky, to je opět velké samostatné a kontroverzní téma), nebo zda spíše existuje představa, že současná krize je pouze jakási přechodná turbulence a ceny akcií se za pár měsíců (nejpozději během několika let) opět vrátí na dnešní úroveň.

Výdaje USA za dva měsíce: 4200 mld. dolarů -- více než stála II. sv. válka

Zcela mi v českých médiích chybí komentáře k informacím, které uvádějí, že krize je mnohem vážnější, než se tvrdí, neboť jenom samotné USA nalily během měsíců října a listopadu více peněz, než je stála celá II. světová válka, cesta na Měsíc nebo Panamský průplav dohromady (!) . Předpokládám, že tento zdroj je důvěryhodný.

Světová krize a jediná správná cesta: další ekonomický růst skrze další zadlužování, státní i soukromé

Dále si můžeme povšimnout, jak se trvale a cílevědomě na všech úrovních médií BAGATELIZUJE výše veřejného i soukromého zadlužování. V současnosti činí soukromé dluhy občanů v ČR okolo 700-1200 mld. korun. Přesné číslo není známé. Zlé hlasy našeptávají, že to je vlastně dobré, ba dokonce málo, a že bychom se měli zadlužit více -- podobně jako jiné státy, kde je zadlužení občanů dokonce přes 100 % HDP. Viz například text "Zadluženost českých domácností" .

Nemá-li se nyní -- tedy v době, kdy BANKY jsou ZÁVISLÉ na splácení půjček (mj. tedy přímo občany) okamžitě zhroutit světová ekonomika (nelze přece dopustit osobní bankrot masivní části světové západní populace), MUSÍ existovat možnost, aby se lidem dávaly nové další půjčky. Ve skutečnosti se neposkytují další půjčky přímo těm lidem, kteří nemohou splácet, ale sanují se přímo banky, které peníze půjčily... - Především na výše uvedená témata postrádám v ČT a ČRo vysoce odborné diskuse. Je to snad jejich záměr?

Světová ekonomická krize a pokračující zadlužování

Nahlédněme do seminární práce , a tady je krátká citace:

"Rychlé zadlužování by mohlo představovat riziko v případě, že by se objevil některý z nepříznivých faktorů, jako třeba významný pokles cen nemovitostí, prudký růst úrokových sazeb nebo negativní vývoj příjmů domácností. (...)

Bankovním domům dluží české domácnosti cca 700 mld. Kč. Kromě velkých bank však na českém trhu operují také další společnosti nabízející půjčky nebo prodeje na splátky téměř na cokoliv. Některé v honbě za klienty rozhodně příliš seriózně nepostupují. Neověřují bonitu svých zákazníků a často nabízejí peníze "na ruku, bez ručitele", nejlépe ještě po telefonu do několika minut. Tyto společnosti zabývající se půjčováním peněz nemají na rozdíl od bank oznamovací povinnost, a tudíž výši celkového zadlužení domácností lze odhadovat jen hrubě.

"Plody" zadlužování již byly patrné v minulosti, a to zejména nárůstem počtu exekucí (za rok 2006 bylo těchto exekucí okolo 300 000)."

Podle průzkumů názorů část veřejnosti sdílí obavu z rostoucího zadlužování (vládního i soukromého) . Opačný pohled, což je logické, mají zástupci bank, tedy těch firem, jejichž zisky jsou právě na počtu půjček přímo závislé. Jejich informace mají z hlediska pregnantní ekonomiky nulovou úroveň, jedná se především o cílevědomé "reklamní" působení ve stylu PR, za ekonomickou radu se jenom vydávají, právě těchto hlasů se však reportéři v médiích ptají nejvíce.

Svět jako místo k bytí, NEBO místo ke zvyšování HDP?

Svoboda jedněch končí tam, kde začíná svoboda druhých. Svoboda žít pomalu a skromně je dnes zásadně omezena "velkým" světem, který usiluje o jediné: o růst růstu. Východisko z ekonomické krize nelze najít, nevrátíme-li se zpět k základní otázce, jaký je smysl vývoje společnosti ZDE ZDE .

Rozpočet pro rok 2009 -- bude chtít vláda šetřit, nebo bude chtít věřit, že krize přejde?

Mnozí vládní činitelé jsou často příliš vytíženi a nelze snad ani očekávat, že zavčas zareagují na všechny důležité problémy a podněty. Ale od toho tu je odborná veřejnost, jejíž názory nám mají veřejná média v kultivovaných diskusích za naše peníze přinášet. A nezbývá, než připomenout, že naše veřejná média (ČT + rozhlas) nás stojí ročně na 6 000 000 000 korun. ¨

Položme si otázku, zda kvalita odborných diskusí ve veřejných médiích je vzhledem k výše uvedeným 6 mld. korunám dostatečná.

Pozn. JČ: V diskursu v západních médiích mezi finančními odborníky převládá naopak názor, že z hospodářské krize je možno vyjít především oživením konzumní spotřeby. Z těchto důvodů vlády snižují přímé i nepřímé daně, dotují banky, aby znovu začaly poskytovat půjčky, a snižují úrokové míry.

                 
Obsah vydání       26. 11. 2008
26. 11. 2008 Bushův ministr obrany zůstane v Obamově nové vládě ve funkci
26. 11. 2008 Americké ministerstvo financí vloží dalších 800 miliard dolarů do krachující americké ekonomiky
26. 11. 2008 Guvernér Anglické banky nevylučuje, že bude nutno banky zestátnit
26. 11. 2008 Telefon v Hanoji Ladislav  Žák
26. 11. 2008 Český rozhlas "spustil nacistické stránky".. Prý. Štěpán  Kotrba
26. 11. 2008 Rozpočet ČR pro rok 2009, role vlády ČR a role veřejných médií Michal  Rusek
26. 11. 2008 Mezi potěšením z dárků a očekávanou recesí, neboli Vzhůru k radostné vánoční nadílce Uwe  Ladwig
26. 11. 2008 Den proti násilí na ženách je. A co na to česká vláda? Anna  Čurdová
26. 11. 2008 Soulad s ústavou Ladislav  Žák
26. 11. 2008 Josef Provazník nerozumí problémům ve zdravotnictví Petr  Wagner
26. 11. 2008 O Davidu Rathovi: Politik by neměl radikálně měnit svá stanoviska
25. 11. 2008 Jak se dláždí cesta k moci Milan  Daniel
25. 11. 2008 Použij své iluze Slavoj  Žižek
25. 11. 2008 Za odměnu na Sibiř Karel  Dolejší
25. 11. 2008 Ohnivý Čech se stane tváří Evropy
25. 11. 2008 Michael  Marčák
24. 11. 2008 Základní registry, aneb proč chcete takhle riskovat neúspěch dobré myšlenky? Petr  Říha
25. 11. 2008 Damoklův meč nad velkými aglomeracemi Jaroslav  Boudný
25. 11. 2008 Miloš Pick: Od krize hypoték ke krizi kapitalismu Miloš  Pick
25. 11. 2008 Michael  Marčák
25. 11. 2008 Washington Post: Stimulační balíček Demokratů může dosáhnout hodnoty až 700 miliard dolarů
25. 11. 2008 Jak kdo hlasuje o Lisabonské smlouvě v plénu Ústavního soudu Michal  Škop
25. 11. 2008 Británie bojuje proti ekonomické krizi razantním zvýšením státních výdajů
24. 11. 2008 Pokleslé divadlo trpasličích forem Ivo  Šebestík
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008