3. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 10. 2008

Politické a ekonomické vztahy Spojených států a Číny na prahu nového milénia

Aktuální konflikt na Kavkaze podle některých pozorovatelů ukončil éru Nového světového pořádku, který byl počátkem 90. let minulého století nastolen Spojenými státy, poté co vyhrály studenou válku. Na scéně se zabydlují státy s mocenskými ambicemi jako Rusko, Čína, Indie nebo Brazílie. Země Latinské Ameriky vesměs odmítají politický a ekonomický diktát Washingtonu a preferují vzájemnou spolupráci a celkovou integraci jihoamerického kontinentu. Přestože se Spojené státy tento kurz snaží mařit, mají na celkové podobě nově se utvářejícího světa neopomenutelný podíl. Čína na prahu nového milénia je učebnicovým příkladem.

Ačkoliv Spojené státy dlouho a ostentativně kritizují porušování lidských práv v Číně, což bylo zvlášť citelné v souvislosti s nedávnými nepokoji v Tibetu a v průběhu olympiády. Tato kritika je lichá, neboť se tu samy prostřednictvím nadnárodních koncernů na porušování lidských práv aktivně podílejí. Publicistka Naomi Klein v rozhlasovém pořadu Democracy Now! uvedla, že uspořádání olympiády v Pekingu umožnilo Číně a americkým společnostem jako IBM, Cisto, General Electric, Google a Yahoo uzavřít mnohamiliardový obchod. Tento byznys spočíval ve vytvoření rozsáhlého bezpečnostního a kontrolního aparátu, například rozmístěním 300.000 bezpečnostních kamer v samotném Pekingu, kontrolou internetu ale i výstavbou "bezpečnostních zón" v dalších 600 čínských měst. Oficiálním důvodem se stalo zajištění bezpečnosti sportovců, celebrit a politických elit v průběhu olympiády. Skutečným a dlouhodobým záměrem čínské vlády je však monitoring činnosti tuzemských lidsko-právních aktivistů, snazší možnost ji redukovat a aktivisty následně perzekuovat.

Naomi Klein v pořadu Democracy Now! dále uvedla, že pohledávka výše zmíněných společností zahrnuje instalaci bio-metrických identifikačních karet, softwaru umožňujícího rozeznat podobu lidské tváře, cenzury elektronických médií atd.

"V průběhu roku 2005 se na celém území Číny uskutečnilo 87.000 protestních stávek, megalomanské projekty ruku v ruce s vytvořením obřího spektáklu v souvislosti s olympiádou v Číně způsobily masovou migraci 130 milionů obyvatel, rekrutujících se hlavně z chudých vrstev společnosti. Takovýto hromadný přesun musí být pod stálou kontrolou státu, jemuž nad ním tyto špičkové technologie umožňují "mobilní dohled, " konstatuje Naomi Klein.

Rapidní ekonomický růst Číny, stálá perzekuce etnických minorit, stoupající angažovanost na poli mezinárodních vztahů a vytvoření jakéhosi tygřího kapitalismu by nebylo možné uskutečnit bez ekonomické politiky tzv. Washingtonského konsenzu. Pravidla hry jsou tedy určena západní ekonomickou mantrou, vedle níž údajně neexistuje alternativa. Tato realita však v "zemi středu" páchá nenahraditelné škody v podobě devastace přírodního ale i lidského potenciálu.

Poměrně vysoký počet amerických společností v Číně investuje, buduje průmyslové kapacity a přímo i nepřímo řídí tisíce továren již přes 20 let.Tato ekonomická tělesa si nelámou hlavu s vykořisťováním milionů bezprizorných obyvatel ani s ekologickými standardy. List Financial Affairs v roce 2002 publikoval článek, z něhož vyjímám: "Americké nadnárodní společnosti využívají Čínu jako vítanou exportní platformu...Zvyšující se procento produktů vyrobených v Číně je určeno pro americký trh. Čínský export do Spojených států přispívá k prohlubujícímu se obchodnímu deficitu USA."

"Americké a další korporace, operující na čínském trhu, si však celkově přijdou na své. Průměrný americký konzument má tendenci si kupovat zboží vyrobené v Číně. Americké odbory a Kongres Spojených států ale Čínu viní z "krádeže" pracovních míst a způsobení hlubokého obchodního deficitu, aniž by vzaly v potaz, že se Čína chová podle pravidel, které samy Spojené státy mocensky prosazují," jak dále tvrdí Jack F. Smith, editor listu Activist Newsletter.

Peking se pohybuje směrem k vyspělému stádiu kapitalismu prostřednictvím rozsáhlé a dlouhodobé investice do výzkumu a rozvoje, masivních investic v Africe, Asii, Severní a Jižní Americe a je připraven pevně zakotvit na mezinárodním trhu a konkurovat USA a EU především na trhu s komoditami. Podle amerického sociologa Jamese Petrase se čínský import zvýšil z 512 miliard dolarů v roce 2004 na 792 miliard dolarů v roce 2006. S ekonomickým růstem se Čína emancipuje, stává se méně zranitelnou a vážně ohrožuje klesající ekonomickou hegemonii Spojených států ve světě. Preferuje politické a ekonomické vztahy mezi různými zeměmi, přestože jsou založené na kolísající rovnováze, především s Ruskem, Afrikou, Asií a Jižní Amerikou, což vedle Washingtonu nelibě nese i Brusel.

Tento "emancipační" kurz Číny však může představovat běh na dlouhou trať, byť to řada finančních analytiků popírá. Politická a ekonomická síla Spojených států se v Číně za posledních 25 let může vykázat relativními úspěchy i nezdary, zejména otevřením čínského trhu západním investorům, které jim však přerostlo přes hlavu. Sociolog James Petras prohlašuje: " Finanční vstup Spojených států do Číny a trvalá ekonomická expanze je hlavním cílem ekonomické politiky USA vůči ní. To se týká především finančního sektoru, neboť ten dominuje americké ekonomice a je z politického hlediska nejsilnější."

Negativní dopady instalace kapitalismu v "zemi středu", na níž se Spojené státy výrazně podepisují, jsou naprosto nepopiratelné. Čínský školský systém prvního a druhého stupně podstoupil privatizaci a byl zde zaveden systém poplatků. Výsledkem jsou miliony dětí, které si základní vzdělání nemohou dovolit. List China Daily v dubnu minulého roku publikoval zprávu, podle níž za posledních pět let narostl počet negramotných dětí i dospělých o 30 milionů. Řada environmentalistických organizací peskuje Čínu kvůli otřesnému znečištění životního prostředí, jemuž jsou vydány na pospas desítky milionů dělníků a dalších. Světová zdravotnická organizace (WTO) hovoří o 705.000 lidí, kteří ročně předčasně zemřou kvůli znečištěnému vzduchu a vodě. Bohužel se málo hovoří o tom, že vedle čínské politické a ekonomické elity, se na těchto politováníhodných skutečnostech podílí nespočet západních korporací, a to naprosto beztrestně. Co se týče otázky zvýšení čínských investic do zbrojních programů, Washington se uchýlil k populistické rétorice odsudků, přestože přímo i nepřímo tento kurz podpořil, kupříkladu publikováním Národní bezpečnostní strategie v roce 2002, kde je explicitně vyjádřen jeho postup proti konkurentům "ohrožujícím" jeho velmocenské status quo ve světě. Čína na zbrojení ročně vynaloží okolo 10% částky, kterou na zbrojení vydávají Spojené státy. Čínské neoficiální zdroje tvrdí, že částka na zbrojení může dosahovat dvojnásobku, ale i tak jde o celkem nepatrné procento toho, co vynakládají na zbrojení Spojené státy. Události 11. září umožnily Washingtonu "léčit šokem", tedy navýšit finanční prostředky na zbrojní programy a vyhlásit celosvětovou kampaň na potírání terorismu. Ostatní země, včetně Číny, této jednostranné doktríny využily, aby ve jménu boje proti terorismu posílily postavení svých politických a ekonomických elit a potlačily domácí opozici i disent.

Avšak konec Nového světového pořádku, jenž je na dohled, může iniciovat jiné, smírnější řešení konfliktů, nikoliv jednostranně praktikované jedinou velmocí, a spolupráci zemí na multilaterálním základě.

                 
Obsah vydání       3. 10. 2008
3. 10. 2008 Jak napravit situaci na Wall Street Michael  Moore
4. 10. 2008 Strach je špatný rádce Boris  Cvek
4. 10. 2008 Rusko během tří let zvýší výdaje na obranu o polovinu Karel  Dolejší
3. 10. 2008 Kvůli nedostatku lékařů v nemocnici Havířov nemůže Česká lékařská komora garantovat kvalitu lékařské péče v této nemocnici Milan  Kubek
4. 10. 2008 Chargé d'affaires Ladislav  Žák
3. 10. 2008 Ještě jednou k té "státnosti" (také jako k rituální ikoně svého druhu) Miloš  Dokulil
4. 10. 2008 Bahrajn a El Baradei vyzvali k vytvoření globální energetické organizace
3. 10. 2008 Stop přistěhovalcům! Milan  Daniel
3. 10. 2008 Tymošenková bude vyšetřovat Juščenkovy dodávky zbraní Gruzii
3. 10. 2008 Prezident Juščenko prodával zbraně do Gruzie
2. 10. 2008 300 miliard Euro aneb čestné bankéřské Ladislav  Žák
3. 10. 2008 Olympijská válka Karel  Dolejší
3. 10. 2008 Staří lidé mají stejnou cenu jako mladí Jan  Paul
3. 10. 2008 A už je ta krize tady, neboli Obavy se uskutečňují drastickým způsobem Uwe  Ladwig
3. 10. 2008 Černomořská flota znovu v boji Ivan  Zajac
3. 10. 2008 Politické a ekonomické vztahy Spojených států a Číny na prahu nového milénia Daniel  Veselý
3. 10. 2008 Immanuel Wallerstein: Bolívie: porážka pravice Immanuel  Wallerstein
3. 10. 2008 Ani jedna ruka vládní strategii prevence násilí netleská Anna  Čurdová
3. 10. 2008 Kdo v Čechách vydělá na úspoře tepelné energie? Ladislav  Lašek
2. 10. 2008 Rusko: Nerušte nám naše kruhy!!
2. 10. 2008 Podezřele ohlušující ticho z Pražského hradu
3. 10. 2008 Ruský jaderný bombardér "proletěl nezjištěn 30 km od města Hull," tvrdí Daily Mail
2. 10. 2008 Izraelská armáda nakupuje kazetovou munici s autodestrukcí Karel  Dolejší
2. 10. 2008 Příběh špiónky, která chtěla zabránit válce
2. 10. 2008 Hypotéční krize? Již klepe na dveře... Jaroslav  Ungerman
2. 10. 2008 Amerika si musí odvyknout finančním dotacím z Číny
2. 10. 2008 Prostoduché úvahy chudáka Michal  Kuklík
3. 10. 2008 Poznámka k poznámce, aneb Rusku je to fuk Ladislav  Žák
1. 10. 2008 Bankovní krizi způsobil nepružně ideologický tržní princip
30. 9. 2008 John Gray: Éra americké nadvlády skončila
1. 10. 2008 Může být finanční krize Americe užitečná? Karel  Dolejší
1. 10. 2008 Odcházení, aneb Směšné postavy ve směšném světě Josef  Brož
3. 10. 2008 Pražská ČSSD žádá konkrétní opatření vedoucí ke snížení emisí
3. 10. 2008 Debata o jaderných zbraních na nejvyšší úrovni Jan  Burian
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008