3. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 9. 2008

K vyhnání Gruzínců z Abcházie došlo v letech 1992-93 v důsledku občanské války

reakce na nevěřící vzkaz čtenáře Jana Lánika pod titulkem "Rusové jednají na základě vůle obyvatel?" k článku Štěpána Kotrby "Zpočátku nabubřelá rétorika a směšný konec"

Ano, Rusové v případě Abcházie a Jižní Osetie jednali na základě svobodné a dlouhodobě deklarované vůle obyvatel obou autonomních republik, v souladu s legitimně zvolenými vládami těchto republik. Je krásné a vysoce principiální vykřiknout emocemi nabitou větu "...a u vás zase zabíjejí černochy... " Jakákoliv úderná věta s výčtem křivd, týkající se historie kteréhokoliv národa je zcela nutně nesprávná... Historie rozpadu Sovětského svazu, kde má kořeny i novodobé vyhnání Gruzínců z Abcházie a Osetie, je historií násilí, počínající už dlouho před Stalinovou érou, který definitivně zakonzervoval hranice zemí bez ohledu na historicky dané vztahy mezi národy v nich žijícími. Gruzii k Rusku připojili už carové. Nicméně platí stále, že Sovětský svaz byl svou etnickou různorodostí největším a nejdéle nepřetržitě trvajícím mnohonárodnostním státem na světě, ve kterém žily všechny národy a národnosti v míru. Jestli šťastně, nejsme schopni posoudit my zvenčí, ale jen oni. Zevnitř. Logickým byl proto rozpad SSSR ukončený 8. prosince 1991. Výsledkem tohoto posouzení byla v Osetii a Abcházii snaha odtrhnout se od Gruzie, která se prohlásila státem i přes nesouhlas Abcházců a Osetinců. . Od samého počátku bylo toto soužití vnímáno jako násilné a nepřirozené. Všechny nezávislé státy, které vznikly rozpadem SSSR, jsou multietnické a od prvních okamžiků se potýkají s problémem integrace svých národnostních menšin. Rusové v této hře nehráli. Rozpad SSSR definoval hranice náhle svobodných republik a Osetinců a Abcházců se nikdo neptal, zda chtějí žít spolu s Gruzínci.

Následující text je citací anglické Wikipedie a oficiálních dokumentů českého ministerstva zahraničních věcí, které z proruské propagandy snad nikdo nepodezírá...

Součástí Gruzie se autonomní sovětské socialistické republiky Abcházie a Jižní Osetie staly až po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Dějiny Sovětského svazu - Wikipedie ZDE

UNHRC: Vysídlování populace ve Společenství nezávislých států od roku 1991 ZDE

Národnostní složení Gruzie je dnes velmi různorodé: Gruzínci 70%, Arméni 5,7%, Rusové 1,6%, Ázerbájdžánci 6,5%, Osetinci 3%, Adžarové 2,8%, Abcházci a Řekové po 1,8%, Ukrajinci 1% a asi 60 různých etnických skupin.

Abcházie v roce 1989 měla 537 000 obyvatel, z toho bylo 17.8% Abcházců, 45.7% etnických Gruzínů, v ostatních menšinách výrazně převládali Řekové. K Rusku byla Gruzie postupně připojována v letech 1801-1864. Po ruské revoluci a neúspěšném pokusu o federaci zakavkazských států vznikl roku 1918 v Gruzii nezávislý stát. Od roku 1922 byla Gruzie součástí Zakavkazské SFSR v rámci SSR. Od roku 1936 byla vytvořena Gruzínská SSR. Situace v autonomní sovětské socialistické republice Abcházie byly složité od konce roku 1980, kdy antisovětská gruzínská opozice začala prosazovat nezávislost na Sovětském svazu. V březnu 1989, vyvrcholily požadavky abcházských nacionalistů v Prohlášení z Lykhny - oficiální požadavek na vytvoření samostatného sovětské socialistické republiky (na základě předchozí existence samostatného Abcházské SSR v letech 1925 - 1931, která byla spojena s Gruzií konfederací na základě "Smlouvy o Unii"). Deklarace byla podepsána rektorem Suchumské univerzity. Etničtí Gruzíni mezi studenty na univerzitě oznámili protesty, ale ty byly zakázané gruzínskou vládou. Přesto se studenti shromáždili, a byli napadeni etnickými Abcházci . Gruzínské anti-sovětské veřejné mínění byl rozhořčeno, a rozšířilo tvrzení o několika tisících gruzínských demonstrantů v Tbilisi. V důsledku protestů byly sovětské jednotky odeslány do Tbilisi, kde následovaly v roce 1989 krvavé zákroky . V dozvucích tohoto konfliktu , první ozbrojené střety mezi zástupci abcházské a gruzínské populace proběhly mezi 16. - 17. července 1989 v Suchumi. Konflikt byl podporován hesly o údajném porušování práv Gruzínců během přijímacích pohovorů na Suchumské univerzitě. Výsledné občanské nepokoje se rychle proměnily ve vojenské střety, které skončily 16 úmrtími a asi 140 zraněnými, většinou Gruzínci. Ještě jednou byla nasazena sovětská armáda na potlačení neklidu. Vláda Sovětského svazu neudělala nic, aby zabránila mezi-etnickým konfliktům, neboť sama o sobě byla na pokraji zhroucení.

War in Abkhazia (1992-1993) ZDE

Po rozpadu SSSR vyhlásila Gruzie v roce 1991 svoji nezávislost aby se roku 1993 stala členem SNS. Těžký úderem pro ekonomiku Gruzie se stala občanská válka v roce 1993 mezi jednotlivými politickými frakcemi a se separatisty v autonomních oblastech v Abcházii a v Jižní Osetii. ....

V r. 1989 vypukly v Suchumi nepokoje, jejíchž cílem bylo získání samostatnosti republiky, ale byly potlačeny sovětskými vojsky. 9. 4. 1991, resp. 26.5.1991 vyhlásila Gruzie samostatnost, samozřejmě, že považovala za své výsostné území celé území, včetně oblastí a autonomních republiky, kterým zrušila nejen název, ale i podobu jakési autonomní samostatnosti. ... Nejvyšší sovět Abcházské autonomní republiky vyhlásil v červenci roku 1992 nezávislost na Gruzii.. Toto rozhodnutí bylo důvodem k vojenskému zásahu Gruzie proti celému území. Napětí, pokud jde o autonomii dospělo do kritické fáze v červnu 1992, kdy abcházští ozbrojenci zaútočili na vládní budovy v Suchumi. Dne 23. července 1992, abcházská vláda vyhlásila nezávislost na regionu, ačkoli to nebylo mezinárodně uznáno. Dne 14. srpna 1992 byly gruzínská policie a jednotky národní gardy odeslány k obnovení kontroly vlády nad Abcházií. Řady gruzínských vojáků byly obsazeno částečně tím, že někteří vězni v Gruzii byli propuštěni na podmínku, že budou bojovat v Abcházii. Boj vypukl ve stejný den. Dne 18. srpna 1992, separatistická vlády uprchla z Suchumi do Gudauty. Gruzínským provládním silám se podařilo převzít kontrolu nad velkou částí Abcházie, ale vojenské akce pokračovaly. Dne 25. srpna gruzínský vojenský velitel Giorgij Karkarašvili ohlásil prostřednictvím televize, že gruzínské síly by neměly brát žádné zajatce...

Na konci této fáze konfliktu gruzínské jednotky kontrolovaly většinu Abcházie. bytky abcházských sil byly obleženy v části okresu Ochamchira a Tkvarcheli. 3. září 1992, bylo vyjednáno v Moskvě příměří . Podle dohody byly nuceny gruzínské ozbrojené síly ustoupit z okresu Gagra. Příměří bylo brzy ze strany Abcházců porušeno. Tisíce dobrovolníků z polovojenských skupin, hlavně Čečenců a kozáků od vojenské konfederace horských národů Kavkazu (CMPC) vstoupily do Abcházie bojovat proti gruzínské vládě. Do bojů zasáhly i ruské armádní jednotky na příkaz prvního náměstka ministra obrany Ruské federace G. Kolesnikova. Abcházci a síly CMPC zaútočily na město Gagra 2. října drtivou přesilou tanků za vzdušné podpory. Ruské námořnictvo začalo blokádu námořního přístavu poblíž Gagra.

War in Abkhazia (1992-1993) ZDE

V průběhu této fáze kruté občanské války, se abcházským separatistům podařilo dojít až k řece Inguri, která tvoří přirozenou hranici mezi Abcházií a Gruzií, ale na samotné území Gruzie již neexpandovaly. Pří abcháském dobývání Gagry bylo mnoho Gruzínců zabito a většina byla důrazně vyhoštěna z města.

Etničtí Gruzíni, kteří žili v Abcházii, bojovali ve velké míře na straně gruzínských vládních sil. Abcházská populace etnických Arménů a Rusů, byla podporována většnou Abcházců a bojovala na jejich straně. Konflikt byla komplikován občanskými nepokoji v Gruzii mezi přívrženci svrženého gruzínského prezidenta Zviada Gamsachurdii a popřevratovou vládou v čele s Eduardem Ševardnadzem, stejně jako gruzínsko-ossetinským konfliktem stejného charakteru. Významné porušování lidských práv a zvěrstva byly hlášeny ze všech stran. a dosáhl vrcholu v důsledku dobytí Suchumi 27. září 1993, které následovalo po kampani etnických čistek proti gruzínské etnické populaci (úředně uznané OBSE, uvedeno v rezoluci OSN GA/10708). Od 13000 do 20000 etnických Gruzínů a přibližně 3000 Abchazců byo zabito a více než 250000 Gruzínců se muselo odstěhovat nebo uprchnout.

Údaje o mrtvých nejsou dodnes objektivní - hovoří se i o 12-17 000 obětech na životech, přes 300 000 Gruzínů - běženců. Ti se hodlali zachránit zejména v Tbilisi a v západní Gruzii, kde se nouzově ubytovali u příbuzných či známých.

MZV ČR: Trochu sladké historie a hořké současnosti ZDE

War in Abkhazia (1992-1993) ZDE

Po konfliktu se Abcházie ocitla v ekonomické blokádě - nefungovalo železniční a letecké spojení, zcela zanikl turistický ruch na pobřeží Černého moře (oblíbená letoviska Gagra,Picunda se ocitla v ruinách), jakákoliv pomoc ze strany Ruska je Gruzií považována za vměšování do interních záležitostí. Obyvatelstvo žije ve velké bídě, v oblasti působí dodnes různé kriminální živly a čečenské bojůvky. Od r. 1994 se v oblasti nachází ruské mírové jednotky, které mají dohlížet na základní klid zbraní, působí zde jednotky mise OSN, UNOMIG.

...V současné době je prezidentem autonomní republiky Abcházie Sergej Bagapš. Volilo ho v lednu 2005 91.54% těch, kteří přišli k volbám. Jeho konkurenta, právníka a bývalého viceprezidenta Červeného kříže Abcházie Jakuba Vasiljeviče Lakobu volilo pouze 3400 občanů. Jeho předchůdce Vladislav Ardzinba byl zvolen 99% hlasů v roce 1999 a byl též znám jako odhodlaný bojovník za odtržení Abcházie od Gruzie. V roce 1999 proběhlo i národní referendum za samostatnost země, což si přálo 99,9% zúčastněných.

Pozn. red.: Text na stránkám MZV nebyl nijak manipulován vzhledem k současným událostem, neboť obsahuje údaje platné před rokem 2005... Informace jsme doplnili dle aktuálních údajů anglické Wikipedie.

MZV ČR: Trochu sladké historie a hořké současnosti ZDE

Elections in Abkhazia ZDE

... Jihoosetinská autonomní oblast byla vytvořena 20. 4. 1922. Leží na severu Gruzie a hraničí s ruským územím Severní Osetie. Má rozlohu 3 900 km2 a v roce 1989 měla 99 000 obyvatel, z nichž 66,4% tvořili Osetinci a 28.8% Gruzíni.

V roce 1990 přijal jihoosetinský Oblastní sovět deklaraci o samostatnosti a vyhlásil Sovětskou Osetinskou demokratickou republiku. V lednu roce 1991 přiletěl prezident Gorbačov z Moskvy, aby zrušil neoprávněné kroky a usnesení Oblastního bylo zrušeno Nejvyšším sovětem Gruzie.Jižní Osetie byla převedena pod přímou správu Gruzie pod názvem Cchinvalská oblast. Protesty nespokojených obyvatel však začaly nabývat forem občanské války. Do země přijely sovětské i gruzínské ozbrojené síly. Situace se poněkud uklidnila po setkání Eduarada Ševardnadze s jihoosetinským vůdcem L. Čibirovem.

MZV ČR: Trochu sladké historie a hořké současnosti ZDE

30. září 2004 byl v rámci jednání společné kontrolní komise v Moskvě podepsán akt, podle kterého se zúčastněné strany zavazují uskutečňovat jakékoli změny v mírových silách v zóně konfliktu pouze za souhlasu všech stran. Na setkání se jednalo mimo jiné i o politicko -- ekonomických otázkách. 5. listopadu 2005 se v Soči uskutečnilo jednání gruzínského premiéra Zuraba Žvanii s Eduardem Kokojtym, při kterém byla podepsána dohoda o demilitarizaci zóny konfliktu do 20. listopadu 2005 - demilitarizace ovšem bude podle všeho trvat delší dobu. Osetská strana situaci navíc zkomplikovala prohlášením Kokojtyho při návštěvě Moskvy 8. prosince 2005 o tom, že Jižní Osetie neztrácí naději na sjednocení s Ruskem.

Jižní Kavkaz má strategickou pozici: sdílí společné hranice s Tureckem jako členem NATO, s Ruskem a s Íránem. Jeho důležitost roste s ohledem na zájmy Západu ve střední Asii, v Afghánistánu a na Blízkém Východě, zejména v kontextu boje proti terorismu po 11. září 2001. Pro Západ je Jižní Kavkaz regionem příležitostí také pokud jde o zdroje nerostných surovin a fakt, že Ázerbájdžán je umírněnou muslimskou zemí. Na druhou stranu je tento region zdrojem bezpečnostních rizik, které mají významný dosah i za jeho hranice. Všechny procesy probíhající v regionu mají silně politický charakter - region představuje a historicky vždy představoval oblast konkurence okolních států, ke kterým se po skončení studené války připojily USA a Západní Evropa.

Po rozpadu Sovětského svazu a zvýšení produkce ropy v oblasti Kaspického moře získal Jižní Kavkaz geostrategický a geoekonomický význam z energetické perspektivy. Otázka potrubí je v podstatě jedním s hlavních zdrojů soupeření členských států NATO s Ruskem a Íránem. Diskuze o směrech potrubí mezi Ruskem na jedné straně a USA, Tureckem a Ázerbájdžánem na straně druhé byla a je soupeřením spíše o geopolitické postavení v regionu než o získání "pohádkového" bohatství.

Aktivní zapojení Gruzie do spolupráce s NATO vyplývá z její zahraničněpolitické orientace a z vážného zájmu o členství v NATO. Pro záležitosti PfP podle svých možností přispívá vojenskými jednotkami a dává k dispozici své výcvikovými prostory, letiště a přístavy (Batumi, Poti). Účastní se operace v Kosovu, Afghánistánu a Iráku. V roce 1999 přistoupila k PARP, jejím hlavním cílem je reforma ozbrojených sil a dosažení interoperability.

MZV ČR: Politika NATO na jižním Kavkaze ZDE

                 
Obsah vydání       3. 9. 2008
3. 9. 2008 Mnichov 1938: Výsledek slepé víry ve spojence a techniku Karel  Dolejší
3. 9. 2008 Sarah Palinová byla členkou secesionistické strany
2. 9. 2008 McCainova viceprezidentka pod tlakem médií
3. 9. 2008 Nervózní Bursík: beze mne se všechno zhroutí Milan  Daniel
3. 9. 2008 Tramvlaky Antonín  Žiška
3. 9. 2008 Jéde, jéde, poštovský panáček Ladislav  Žák
3. 9. 2008 Human Right Watch: Gruzie se přiznala k použití kazetových bomb
3. 9. 2008 O nedostatku zaměstnanců v době demografických změn, neboli Je nutné uznat znalosti starších lidí Uwe  Ladwig
3. 9. 2008 Medvěděv: Saakašvili je "politická mrtvola"
3. 9. 2008 Medveděv: EU ale nerozumí důvodům, proč se Rusko rozhodlo v Gruzii zasáhnout
3. 9. 2008 Ne všichni v Evropě budou reagovat stejně. Nastal boj o ropná koryta přežití.
3. 9. 2008 Zcela jiná válka, aneb jak to vidí Rusové
3. 9. 2008 Ukrajinský parlament bude vyšetřovat zbrojní dodávky do Gruzie
3. 9. 2008 Rozpadla se koalice na Ukrajině: Tymošenková ořezala pravomoci Juščenka, tomu hrozí odvolání
3. 9. 2008 Zbraně a plynovod pro Uzbekistán
3. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb z pralesa do Evropy
2. 9. 2008 Brabcův Máj je opravdu špatný film Jan  Čulík
2. 9. 2008 Film Občan Havel není urážkou české společnosti
1. 9. 2008 Štefan Švec: Kouteckého Občan Havel je dobrý film Jan  Čulík
3. 9. 2008 Evropské sociální fórum: Jiná Evropa je možná
3. 9. 2008 Proč být kvůli Rusku za pitomce?
2. 9. 2008 Rusové jednají na základě vůle obyvatel?
3. 9. 2008 K vyhnání Gruzínců z Abcházie došlo v letech 1992-93 v důsledku občanské války Štěpán  Kotrba
2. 9. 2008 Copak mají Spojené státy nárok odsuzovat humanitární intervence? Část 2. Daniel  Veselý
2. 9. 2008 Orwellova hypotéka Tomáš  Stýblo
2. 9. 2008 Být učitelem Miriam  Prokešová
2. 9. 2008 Šedá, praktická, omyvatelná... splachovací Ladislav  Žák
2. 9. 2008 Ti, kdo píší o Mnichovu, by neměli šířit rasistické stereotypy Boris  Cvek
1. 9. 2008 Nejmocnější sedlák zapráská bičem Přemysl  Janýr
1. 9. 2008 Našim vzdělancům, aneb recyklace zaostalosti Ondřej  Hausenblas
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Gruzie, Rusko a Jižní Osetie RSS 2.0      Historie >
3. 9. 2008 Proč být kvůli Rusku za pitomce?   
3. 9. 2008 K vyhnání Gruzínců z Abcházie došlo v letech 1992-93 v důsledku občanské války Štěpán  Kotrba
3. 9. 2008 Zcela jiná válka, aneb jak to vidí Rusové   
3. 9. 2008 Medvěděv: Saakašvili je "politická mrtvola"   
2. 9. 2008 Immanuel Wallerstein: Přežije NATO Gruzii? Immanuel  Wallerstein
2. 9. 2008 EU na summitu suspendovala rozhovory s Ruskem   
2. 9. 2008 Zpočátku nabubřelá rétorika a směšný konec Štěpán  Kotrba
2. 9. 2008 Černobílé vidění titulků, aneb k čemu je Moskvě "strategická" dohoda Štěpán  Kotrba
1. 9. 2008 Obsesivní zaujetí bývalým dramatikem Štěpán  Kotrba
1. 9. 2008 V hlbokom žiali za luďmi z Cchinvali Gabriela  Rothmayerová
1. 9. 2008 Sui generis -- nateraz Južné Osetsko Peter  Stupavský
1. 9. 2008 Nejmocnější sedlák zapráská bičem Přemysl  Janýr
1. 9. 2008 K summitu EU: Sankce vůči Rusku jsou dvousečná a hloupá zbraň Štěpán  Kotrba
1. 9. 2008 Guardian: Summit EU zřejmě výraznější sankce proti Rusku neschválí   
1. 9. 2008 Schwarzenbergova jednota Evropské unie Štěpán  Kotrba