18. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 6. 2008

Procesy neprůhledné pro primitivy

Nepravomocně ukončené řízení na ochranu osobnosti sedmi žalobců proti advokátce Marii Benešové prohloubilo nedůvěru veřejnosti k čistotě zásahu státních zástupců NSZ v čele s nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou do trestního řízení proti Jiřímu Čunkovi. S tímto vedlejším efektem podání žaloby zřejmě žalobci nepočítali.

Stejný nedostatek předvídavosti projevují režiséři dalších řízení, která na kauzu Jiřího Čunka volně navazují. Neuvědomují si, že vzhledem k obrovské pozornosti, kterou případ přitahuje, a podezíravosti veřejnosti musí být jejich počínání naprosto průhledné, nemá-li vzniknout další skandál, podobný rozsudku soudce Vojtěcha Cepla ml. a jeho následné medializaci. Na postupu by nemělo být nic, co by vydráždilo k přemýšlení i primitivy, o zasvěcené části veřejnosti nemluvě. Podcenili také možné důsledky postupného odtajňování dosud přísně střeženého Čunkova trestního spisu, čímž se dopustili stejné neopatrnosti jako sedm žalobců.

V případě řízení proti Romanu Vaškůjovi a Petru Smiřákovi je jeho podezřelým prvkem rozhodnutí žalobce nepřiznat Marcele Urbanové postavení poškozené. Prvoplánovým cílem obžalovaných přece bylo učinit ji nevěrohodnou, případně ji přimět ke změně výpovědi, teprve druhotně by došlo k ztížení práce policistů, jimž žaloba přiznává jako jediným postavení poškozených. Zřejmě jde o účelové opatření, jímž měl být Marcele Urbanové znemožněn přístup do spisu Jiřího Čunka, jenž si soudce vyžádal jako důkaz. Ač to žalobce neměl v úmyslu, vyvolává ve veřejnosti dojem, že Čunkův spis obsahuje třaskavinu, která by mohla na vzduchu a světle vybuchnout. Posiluje tím podezření, které ve společnosti panuje již od odebrání věci přerovskému státnímu zástupci. Upozorňuji, že mluvím o podezření, nikoli o nezpochybnitelném zjištění. Na věci je zvláštní, že na šalebnou hru státních zástupců přistoupil soudce, který přece musí vědět, jak se věci mají a měl možnost vynutit si nápravu předběžným projednáním obžaloby.

Neopatrná a podezření vzbuzující je také režie trestního řízení proti Marcele Urbanové pro obvinění z trestného činu křivé výpovědi. Obviněná opakovala na více místech zvěst o tom, že Jiří Čunek dostal půlmilion, kterým se jí pochlubil. Podle usnesení státního zástupce Arifa Salichova z 16.11.2007 o zastavení trestního stíhání Jiřího Čunka se skutek nestal, a i kdyby k němu došlo, podle sofistikované právní konstrukce, uvedené v usnesení, by stejně nešlo o úplatek (for this while no comment). Důvod pro podání trestního oznámení leží před námi jako na talíři. Není ale vůbec jasné, proč se vyšetřováním případu zabývá zrovna PČR Praha I, když při standardním přístupu k určení věcné a místní příslušnosti by věc patřila spíše do Vsetína, kde Marcela Urbanová spřádala své údajné záškodnické plány proti Jiřímu Čunkovi, jenž zde patrně má rovněž trvalé bydliště. Nápadná je i shoda tažení proti Marcele Urbanové se zásahem do kauzy Jiřího Čunka: v obou případech je prvotním hybatelem advokát Eduard Bruna, v obou jím byly zvoleny pražské orgány činné v trestním řízení. Veřejnost má tedy o čem přemýšlet: umístění trestního řízení proti Marcele Urbanové do Prahy zavání záměrem stejně jako pozdější svěření Čunkovy věci Arifu Salichovovi. Působí to dojmem, že se věcí mají zabývat orgány, které ji spolehlivě dovedou k žádoucímu výsledku. Vedlejší otázkou, která s obviněním Marcely Urbanové souvisí, je, zda si Eduard Bruna uvědomil, co může "vykvést" ze zpřístupnění spisu Jiřího Čunka Marcele Urbanové, k němuž v tomto případě musí zákonitě dojít, budou-li se orgány činné v trestním řízení držet pravidel férového procesu. Myslím, že nejsou vyloučena překvapení, jež se strůjcům zásahu NSZ nebudou líbit, stejně jako je nepotěšil rozsudek soudce Vojtěcha Cepla ml..

                 
Obsah vydání       18. 6. 2008
18. 6. 2008 Bagdád trvá na právu vetovat americké operace
18. 6. 2008 Tunelované České dráhy a jejich potěmkinovská eLiška Tomáš  Koloc
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
18. 6. 2008 Kdybych měl dospat všechny svoje nedospánky Václav  Hrabě
18. 6. 2008 Martin Myant: Valtr Komárek měl pravdu. Hodnota koruny bude dále stoupat Jan  Čulík
18. 6. 2008 Rozdali jsme 750 miliard Kč
18. 6. 2008 K čemu je dobré referendum Michael  Kroh
18. 6. 2008 Násilím proti radaru Milan  Valach
18. 6. 2008 Procesy neprůhledné pro primitivy Zdeněk  Jemelík
18. 6. 2008 Magistrát chce zničit část Letenských sadů -- tentokrát tramvají
17. 6. 2008 Guardian: Česká republika odmítá úsilí Francie a Německa ratifikovat Lisabonskou smlouvu
18. 6. 2008 Konec shromažďování a petičních stánků v Čechách Václav  Novotný
18. 6. 2008 New York, New York, neboli Hlad ve světě iluzí Uwe  Ladwig
17. 6. 2008 Philip Agee persona non grata aneb obrazy z deníku bývalého agenta CIA Jana  Ridvanová
18. 6. 2008 O bankovních poplatcích v Evropském parlamentu Patrik  Nacher
18. 6. 2008 Protiradarová petice v Plzni
18. 6. 2008 Nepokoje nesníží ceny ropy
18. 6. 2008 Stereotypy i Palestincích a Izraeli Pavel  Urban
18. 6. 2008 Máme zrnin nazbyt? Abychom je třeba měnili na biopaliva?! Miloš  Dokulil
17. 6. 2008 Rotary Club: Okázalé konání dobra, kontroverzní členové, hradba mlčení Petr  Nachtmann
17. 6. 2008 Jestli tohle čtete, jsem mrtvý
17. 6. 2008 Turci spráskali Čechy. Bylo to strhující Luděk  Toman
17. 6. 2008 Nový občanský zákoník? Co s ním ? Stanislav  Křeček
17. 6. 2008 "Je to za hranicí vkusu, ale ne za hranicí mediální", v tomto případě etickou Olga Anna Sedláčková
16. 6. 2008 Holding AGEL podává žalobu na Olomoucký deník
16. 6. 2008 Destrukce práv, za něž naši předkové riskovali život Darina  Martykánová
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008